Tuyển dụng

Tổng quan

 

Thiết lập yêu cầu tuyển dụng xuất phát từ hoạch định vị trí ban đầu hoặc theo nhu cầu phát sinh theo tình hình kinh doanh và chiến lược của Doanh nghiệp. Quản lý kế hoạch tuyển dụng: Yêu cầu, vòng thi, chi phí, đơn vị tuyển dụng, kết quả tuyển dụng. Quản lý và sàng lọc hồ sơ ứng viên. Module được liên kết với các phần hành lập kế hoạch công việc cho ứng viên trúng tuyển giúp quản lý và đánh giá chi tiết được chương trình thử việc của nhân viên thử việc tại Doanh nghiệp.

Xem demos
Tổng quan

Yêu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

 
 • Lập yêu cầu từ hoạch định hoặc phát sinh từ các phòng ban, bộ phận.
 • Theo dõi trạng thái các yêu cầu tuyển dụng.
 • Kiểm duyệt các yêu cầu tuyển dụng.
Xem demos

Kế hoạch tuyển dụng

 
 • Lập kế hoạch tuyển dụng: Vòng thi, chi phí.
 • Xác định yêu cầu tuyển dụng cho kế hoạch.
 • Tạo tin tuyển dụng, tập hợp ứng viên, gửi thư mời tham gia tuyển dụng tới ứng viên.
 • Theo dõi trạng thái kế hoạch tuyển dụng.
Xem demos
Kế hoạch tuyển dụng

Hồ sơ ứng viên

Hồ sơ và sàng lọc ứng viên

 
 • Thông tin sơ ứng viên: Tên, tuổi, giới tính,...; Thông tin liên hệ; Thông tin người liên hệ; ...
 • Quá trình công tác (kinh nghiệm).
 • Học vấn, trình độ, kỹ năng.
 • Quản lý các tài liệu liên quan của ứng viên.
 • Theo dõi trạng thái hồ sơ ứng viên.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin hồ sơ ứng viên.
 • Cho phép import từ tệp xlsx. Export dạng excel, pdf,...
Xem demos

Tổ chức thi tuyển

 
 • Tập hợp ứng viên tham gia các vòng thi.
 • Cập nhật kết quả của từng vòng thi.
 • Lọc kết quả của mỗi vòng thi.
 • Gửi thư mời, thư cảm ơn, thư thông báo kết quả tương ứng từng vòng thi.
Xem demos
Quản lý thi tuyển

Tiện ích

Tuyển dụng nhân sự

 
 • Cập nhật và quản lý các quyết định tiếp nhận nhân sự.
 • Kiểm duyệt các quyết định tiếp nhận nhân sự.
 • Import từ tệp excel. Export dạng xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Thông tin hồ sơ ứng viên, Kế hoạch tuyển dụng,...
 • Danh sách: Hồ sơ ứng viên, Kế hoạch tuyển dụng,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS: Quản lý nhân sự, nguồn nhân lực toàn diện từ hoạch định, tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (Ess), Team work.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ