Nguồn nhân lực

Hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân sự, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, ESS, teamwork.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
ERP
Hoạch định nhân sự

Hoạch định

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức theo mô hình cây phân cấp.
 • Mô tả chi tiết công việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của từng vị trí trong doanh nghiệp.
 • Xác định yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng, khóa đào tạo.
 • Xác định chỉ tiêu KPI.
 • Lập kế hoạch cho từng vị trí chi tiết theo tháng, năm.
 • Hỗ trợ theo dõi, đối chiếu số liệu kế hoạch và thực tế.

Tuyển dụng

 • Quản lý yêu cầu tuyển dụng.
 • Quản lý kế hoạch tuyển dụng.
 • Quản lý hồ sơ ứng viên, sàng lọc ứng viên.
 • Quản lý thi tuyển, phỏng vấn, thông báo kết quả từng vòng tới ứng viên.
 • Tiếp nhận ứng viên trúng tuyển và quản lý quá trình thử việc của nhân sự.
Tuyển dụng nhân sự
Hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự

 • Quản lý thông tin cá nhân, trình độ học vấn, sức khỏe nhân sự.
 • Quản lý thông tin liên hệ, người liên hệ.
 • Quản lý thông tin quan hệ gia đình.
 • Quản lý quá trình hợp đồng, lương, phụ cấp.
 • Quản lý quá trình công tác trước và trong công ty.
 • Quản lý bảo hộ lao động.

Chấm công

 • Cho phép thiết lập bảng công linh động theo yêu cầu quản lý.
 • Linh động trong cài đặt tham số công: ca, ngày nghỉ, ký hiệu công, máy chấm công.
 • Cho phép quản lý kế hoạch làm việc, hỗ trợ bảng phân ca, kíp. Tích hợp đăng ký chuyển ca, đăng ký làm thêm.
 • Quản lý quỹ phép, chuyển phép năm và giới hạn đăng ký nghỉ theo quỹ phép.
 • Đa dạng quản lý công: chấm thời gian, chấm ký hiệu, công dự toán, công sản phẩm.
 • Tính và tổng hợp bảng công chính xác bằng 1 thao tác.
 • Hỗ trợ in phiếu công, gửi phiếu công hoặc truy cập phiếu công qua ess.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, khóa sổ bảng công.
Chấm công
Tiền lương

Tiền lương

 • Cho phép thiết lập bảng lương linh động theo nhu cầu Doanh nghiệp.
 • Liên kế nguồn số liệu để tính lương: chấm công, bảo hiểm, quá trình nhân sự, đánh giá,...
 • Tính và tổng hợp bảng lương chính xác bằng 1 thao tác.
 • Hỗ trợ in phiếu lương, gửi phiếu lương hoặc truy cập phiếu lương qua ess.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, khóa sổ bảng lương.

Đào tạo và phát triển

 • Quản lý yêu cầu đào tạo từ hoạch định hoặc suất phát từ nhu cầu thực tế.
 • Quản lý kế hoạch đào tạo.
 • Quản lý học viên, theo dõi chuyên cần.
 • Quản lý hợp đồng đào tạo, giảng viên.
 • Quản lý chi phí đào tạo.
 • Quản lý cam kết, chứng chỉ và liên kết đến hồ sơ quá trình của nhân sự.
Đào tạo và phát triển nhân sự
Đánh giá nhân sự

Đánh giá

 • Khai báo KPI gắn với từng vị trí: trọng số, điểm số min, max, nguồn số liệu lương,...
 • Thiết lập quy tắc, quản lý đánh giá 360.
 • Đánh giá theo mục tiêu (MBO).

Bảo hiểm

 • Trích nộp bảo hiểm: tăng lao động mới, đi làm lại.
 • Điều chỉnh bảo hiểm: tiền lương, mức đóng, thông tin.
 • Chế độ bảo hiểm theo quy định, hỗ trợ tự động tính toán các điều kiện, tiền trợ cấp và thời gian hưởng.
 • Quản lý các quyết định từ cơ quan bảo hiểm.
 • Liên kết hoàn toàn với hồ sơ nhân sự, chấm công và tiền lương.
Bảo hiểm
Employee self service

ESS

 • Cho phép cập nhật và khai thác thông tin hồ sơ cá nhân.
 • Cho phép đăng ký và xin duyệt: đăng ký nghỉ, đăng ký chuyển ca, đăng ký làm thêm.
 • Cho phép check in/ check out thời gian làm việc.
 • Cho phép tham gia đánh giá 360 độ.
 • Hỗ trợ xem quỹ phép, phiếu công, phiếu lương, trang tin nội bộ.

Team work

Trưởng nhóm/ trưởng bộ phận sử dụng team work để quản lý thành viên trong nhóm/bộ phận: lập kế hoạch công việc, giao việc, đánh giá công việc, phân ca, điều chuyển ca, phê duyệt.

 • Lập kế hoạch, giao việc đến thành viên trong nhóm/bộ phận.
 • Phê duyệt đăng ký nghỉ, làm thêm, chuyển ca, check in/ check out.
 • Phê duyệt kế hoạch công việc, đánh giá công việc.
 • Cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự thuộc nhóm/ bộ phận mình quản lý.
Team work

Báo cáo, dashboard

Đa dạng mẫu báo cáo, dashbard thống kê, chi tiết cho nhu cầu quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Công cụ pivot tích hợp sẵn giúp tùy chỉnh và phân tích đa chiều.

Báo cáo, dashboard

Giải pháp ERP

Giúp Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ