Tiền lương

Tổng quan

 

Người dùng tùy biến các mẫu bảng lương với nguồn số liệu đa dạng: Thông tin từ hồ sơ, bảo hiểm, thuế, đánh giá, kpi, bảng công cùng nhóm, bảng lương cùng nhóm trong kỳ, bảng lương cùng nhóm kỳ trước, hằng số lương, công thức (toán học, logic,...). Chức năng cho phép Áp dụng mẫu bảng lương cho 1 nhân sự hay nhóm với cơ chế 1 nhân sự thuộc 1 hay nhiều bảng và cơ chế liên kết nguồn số liệu từ bảng lương trước sang bảng lương sau tạo nên tính linh hoạt và đáp ứng cao. Hệ thống báo cáo đa dạng giúp phân tích và tổng hợp theo nhiều chiều.

Xem demos
Tổng quan

Thiết lập bảng lương

Thiết lập bảng lương

 
 • Chỉ tiêu từ hồ sơ nhân sự.
 • Chỉ tiêu từ hằng số lương, mức lương.
 • Chỉ tiêu từ nguồn số liệu theo dõi công.
 • Chỉ tiêu từ công thức (hỗ trợ các công thức toán học và logic).
 • Chỉ tiêu từ bảng công, bảng lương các kỳ trước.
 • Chỉ tiêu từ các số liệu kỳ lương: KPI, số liệu điều chỉnh,...
 • Lựa chọn nhân sự theo cơ quan, phòng ban, bộ phận chức vụ hoặc chọn 1 tập các nhân sự theo nhu cầu cho mỗi bảng lương.
Xem demos

Kê khai giảm trừ thuế

 
 • Kê khai các khoản giảm trừ thuế (TNCN, Quyên góp, Từ thiện, Bảo hiểm bắt buộc).
Xem demos
Kê khai giảm trừ thuế

Bảng tổng hợp lương

Bảng tổng hợp lương

 
 • Hiển thị bảng lương cột là các chỉ tiêu, dòng là nhân viên được thiết lập (thuộc phần thiết lập bảng lương).
 • In phiếu lương theo bảng lương, hoặc theo nhân viên được chọn.
 • Tích hợp gửi phiếu lương qua email.
 • Tích hợp gửi thông tin lương qua sms.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Thiết lập bảng lương động.
 • Sao chép bảng lương.
 • Kiểm duyệt bảng lương.
 • Khóa sổ bảng lương.
 • Cho phép bật tắt cơ chế mã hóa bảng lương (mã hóa dữ liệu lương trong cơ sở dữ liệu).
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Phiếu lương nhân viên.
 • Danh sách: Bảng tổng hợp lương, tổng hợp lương theo phòng ban,...

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS: Quản lý nhân sự, nguồn nhân lực toàn diện từ hoạch định, tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (Ess), Team work.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ