Mua hàng

Khép kín quy trình mua hàng từ hoạch định nhu cầu, yêu cầu mua hàng, thu thập chào giá, đơn mua hàng, nhận hàng, hóa đơn, kế hoạch thanh toán. Các khâu trong quy trình mua hàng được kiểm soát bằng quy trình kiểm duyệt (Approve) thông tin.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
ERP
Yêu cầu mua hàng

Yêu cầu mua

 • Thông tin phân tích yêu cầu mua theo trạng thái, dự án, người yêu cầu, người phụ trách.
 • Hỗ trợ kiểm soát yêu cầu mua trong phạm vi ngân sách theo loại dự toán.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo yêu cầu mua.
 • Hỗ trợ tạo dự án mua sắm từ yêu cầu mua hàng.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Chào giá

 • Thông tin phân tích chào giá theo trạng thái, dự án, người mua, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo chào giá từ yêu cầu mua hàng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, đánh giá, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo chào giá.
 • Hỗ trợ tạo đơn mua hàng từ chào giá.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.
Chào giá
Đơn mua hàng

Đơn mua hàng

 • Thông tin phân tích đơn mau hàng theo trạng thái, dự án, người mua, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo đơn mua hàng từ yêu cầu mua.
 • Hỗ trợ tạo đơn mua hàng từ chào giá.
 • Hỗ trợ tự động tạo lịch thanh toán theo điều khoản thanh toán, hiển thị lịch thanh toán trực quan theo ngày, tuần, tháng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, đánh giá chất lượng, đánh giá nhà cung cấp, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo đơn mua hàng.
 • Hỗ trợ tạo phiếu nhận hàng, hóa đơn mua, phiếu nhập kho từ đơn mua hàng.
 • Tự động nhắc nhở ngày nhận hàng, ngày kết thúc đơn mua hàng.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Kế hoạch nhận hàng

 • Thông tin chi tiết nhận hàng theo đối tác, sản phẩm.
 • Hỗ trợ tạo phiếu nhận hàng từ đơn mua hàng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo phiếu nhận hàng.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.
Kế hoạch nhận hàng
Hóa đơn mua

Hóa đơn mua

 • Thông tin phân tích hóa đơn mua theo trạng thái, dự án, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo hóa đơn mua từ đơn mua hàng.
 • Cảnh báo trường hợp không hạch toán hoặc hạch toán sai thuế giá trị gia tăng.
 • Hỗ trợ tìm kiếm theo trạng thái kê khai thuế vat, kiểm tra lọc trùng số hóa đơn.
 • Tự động hạch toán hóa đơn mua theo sơ đồ kế toán.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo hóa đơn bán.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Kế hoạch mua sắm

 • Hỗ trợ quản lý kế hoạch mua sắm theo chỉ tiêu: kế hoạch kinh doanh, định mức tài sản.
 • Hỗ trợ quản lý kế hoạch mua sắm theo phiên bản.
 • Hỗ trợ import kế hoạch mua sắm.
 • Hỗ trợ sao chép kế hoạch mua sắm.
 • Hỗ trợ tập hợp và so sánh giữa kế hoạch với yêu cầu mua.
 • Hỗ trợ tập hợp và so sánh giữa kế hoạch với thực tế.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt.
Kế hoạch mua sắm
Tiện ích

Tiện ích

 • Tích hợp mã vạch và thiết bị bán hàng.
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu (file .xlsx) vào hệ thống.
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu từ hệ thống thành file .xlsx, .pdf.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Hỗ trợ đánh lại số chứng từ.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
 • Hỗ trợ đa dạng mẫu in chứng từ.
 • Hỗ trợ thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ.
 • Hỗ trợ xóa nhiều dòng sản phẩm khi nhập liệu.

Báo cáo, dashboard

Đa dạng mẫu báo cáo, dashbard thống kê, chi tiết cho nhu cầu quản trị mua hàng. Công cụ pivot tích hợp sẵn giúp tùy chỉnh và phân tích đa chiều.

Báo cáo, dashboard

Giải pháp ERP

Giúp Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ