Tổng quan

 

Hỗ trợ đánh giá quá trình thử việc của nhân viên mới, nhân viên trong thời gian thử thách hay đánh giá kết quả làm việc của bất cứ nhân sự nào trong doanh nghiệp. Cho phép thiết lập bộ tiêu chí, quy tắc đánh giá linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp và cho phép liên kết kết quả đánh giá công việc với số liệu kỳ lương.

Xem demos
Tổng quan

KPI

KPI

 
 • Khai báo KPI gắn với từng vị trí công việc: Trọng số, điểm số min, max, nguồn số liệu lương, ...
 • Cho phép import từ tệp xlsx. Export dạng xlsx, pdf,...
Xem demos

Thiết lập quy tắc, quản lý đánh giá 360

 
 • Xây dựng qui tắc đánh giá giữa các vị trí trong cơ quan, đơn vị.
 • Khởi tạo kế hoạch, triển khai đánh giá, kết thúc đánh giá.
 • Ghi nhận kết quả đánh giá trực tiếp hoặc từ phần đánh giá ESS.
 • Liên kết kết quả đánh giá với số liệu kỳ lương (nguồn số liệu cho tính lương).
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin đánh giá nhân sự.
 • Cho phép import từ tệp xlsx. Export dạng xlsx, pdf,...
Xem demos
Đánh giá 360

Đánh giá MBO

Đánh giá theo mục tiêu (MBO)

 
 • Cho phép quản lý dự án, công việc.
 • Đánh giá hiệu quả công việc.
 • Liên kết kết quả đánh giá công việc với số liệu kỳ lương (nguồn số liệu cho tính lương).
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Quy tắc đánh giá, phiếu đánh giá nhân viên,...
 • Danh sách: tổng hợp đánh giá theo nhân viên, đánh giá theo vị trí, ...
Báo cáo

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS: Quản lý nhân sự, nguồn nhân lực toàn diện từ hoạch định, tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (Ess), Team work.
Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ