Marketing & bán hàng

Toàn bộ thông tin Đối tác: Khách hàng, Nhà cung cấp, Đại lý,... trên 01 hệ thống.

Công cụ marketing tự động: Email, SMS và đo lường mục tiêu.

Khép kín quy trình bán hàng từ kế hoạch kinh doanh, cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng, giao hàng, hóa đơn, thanh toán.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
ERP
Dự báo

Chính sách bán hàng

Linh hoạt triển khai các chiến lược, chương trình bán hàng hiệu quả

 • Thiết lập bảng giá theo từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm.
 • Thiết lập lý do, tỷ lệ chiết khấu, giảm giá.
 • Thiết lập đơn vị tiền tệ, điều khoản thanh toán.
 • Hỗ trợ chiết khấu, giảm giá theo thẻ thành viên, ngày sinh.
 • Hỗ trợ bán voucher, thanh toán qua voucher.

Kế hoạch kinh doanh

Công cụ giúp lập kế hoạch và đo lường các mục tiêu kinh doanh

 • Hỗ trợ quản lý kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu: sản phẩm, nhóm sản phẩm, nguồn/ kênh, khu vực, nhân viên kinh doanh.
 • Hỗ trợ quản lý kế hoạch kinh doanh theo phiên bản.
 • Hỗ trợ import kế hoạch kinh doanh.
 • Hỗ trợ sao chép kế hoạch kinh doanh.
 • Hỗ trợ tập hợp và so sánh giữa kế hoạch với dự báo.
 • Hỗ trợ tập hợp và so sánh giữa kế hoạch với thực tế.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt.
Cơ hội
Cơ hội

Cơ hội bán hàng

 • Thông tin phân tích cơ hội theo trạng thái, dự án, nguồn/ kênh, người bán, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ SWOT, TOWS để phân tích cơ hội.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, đánh giá, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận, lịch hẹn, điện thoại theo cơ hội.
 • Hỗ trợ tạo báo giá, đơn đặt hàng từ cơ hội.
 • Tự động nhắc nhở đến hạn/ quá hạn ngày kỳ vọng của cơ hội.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Báo giá

 • Thông tin phân tích báo giá theo trạng thái, dự án, nguồn/ kênh, người bán, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo báo giá từ cơ hội bán hàng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo báo giá.
 • Hỗ trợ tạo đơn đặt hàng từ báo giá.
 • Hỗ trợ email báo giá đến đối tác.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.
Báo giá
Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

 • Thông tin phân tích đơn đặt hàng theo trạng thái, dự án, nguồn/ kênh, người bán, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo đơn đặt hàng từ báo giá.
 • Hỗ trợ kiểm tra tồn kho sản phẩm.
 • Hỗ trợ tự động tạo lịch thanh toán theo điều khoản thanh toán, hiển thị lịch thanh toán trực quan theo ngày, tuần, tháng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, đánh giá, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo đơn đặt hàng.
 • Hỗ trợ tạo phiếu giao hàng, hóa đơn bán, phiếu xuất kho, yêu cầu mua hàng từ đơn đặt hàng.
 • Hỗ trợ email đơn đặt hàng đến đối tác.
 • Tự động nhắc nhở ngày giao hàng, ngày kết thúc đơn đặt hàng.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Kế hoạch giao hàng

 • Thông tin chi tiết giao hàng theo đối tác, sản phẩm.
 • Hỗ trợ tạo phiếu giao hàng từ đơn đặt hàng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo phiếu giao hàng.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.
Kế hoạch giao hàng
Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán

 • Thông tin phân tích hóa đơn bán theo trạng thái, dự án, nguồn/ kênh, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo hóa đơn bán từ đơn đặt hàng.
 • Cảnh báo trường hợp không hạch toán hoặc hạch toán sai thuế giá trị gia tăng.
 • Hỗ trợ tìm kiếm theo trạng thái kê khai thuế vat, kiểm tra lọc trùng số hóa đơn.
 • Tự động hạch toán hóa đơn bán theo sơ đồ kế toán.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo hóa đơn bán.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Tiện ích

 • Tích hợp mã vạch và thiết bị bán hàng.
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu (file .xlsx) vào hệ thống.
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu từ hệ thống thành file .xlsx, .pdf.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Hỗ trợ đánh lại số chứng từ.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
 • Hỗ trợ đa dạng mẫu in chứng từ (05 mẫu).
 • Hỗ trợ thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ.
 • Hỗ trợ xóa nhiều dòng sản phẩm khi nhập liệu.
Tiện ích
Báo cáo, dashboard

Báo cáo, dashboard

 • Chi tiết chứng từ theo các tiêu chí phân tích.
 • Tổng hợp theo khách hàng, theo sản phẩm, các tiêu chí phân tích.
 • Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng.
 • Pivot phân tích cơ hội, phân tích đơn đặt hàng, phân tích hóa đơn bán.
 • Dashboard thống kê chứng từ theo tình trạng phê duyệt.
 • Dashboard cơ hội thắng thua theo người bán, dự báo cơ hội, cơ hội theo nguồn - trạng thái, phễu kinh doanh.
 • Dashboard báo giá, đơn đặt hàng, hóa đơn bán, kế hoạch thu tiền theo thời gian.
Chiến dịch marketing

Quản lý chiến dịch

 • Quản lý kế hoạch marketing: công việc, ngân sách, chi phí, doanh số, mục tiêu.
 • Quản lý nhóm/team marketing: kết nối mọi thành viên trong dự án.
 • Theo dõi và điều hành chiến dịch: tiến độ, chi phí, tiềm năng, cơ hội, doanh thu.
 • Hỗ trợ biểu đồ gantt, taskboard, mindmap.
 • Hỗ trợ hiển thị nguồn lực thực hiện dự án.

Dữ liệu tiềm năng

 • Thông tin tiềm năng: tên, nhóm, đối tượng, phân loại, điện thoại, email, địa chỉ, website, ngày sinh, giới tính, cơ quan, phòng ban, chức vụ,...
 • Import dữ liệu lớn tiềm năng (excel, txt).
 • Công cụ lọc trùng email, điện thoại,...
 • Hỗ trợ sửa, xóa đồng loạt nhiều bản ghi.
 • Hỗ trợ cập nhật sai email tiềm năng theo tập danh sách email.
 • Quản lý lịch sử hoạt động: công việc, lịch hẹn/ nhật ký, điện thoại, email.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo tiềm năng.
Tiềm năng
Marketing list

Marketing list

 • Thiết lập marketing list: mã số, tiêu đề, trạng thái,...
 • Khai báo điều kiện lọc tiềm năng, đối tác, liên hệ: nhóm, loại, lĩnh vực, nguồn, đối tượng, cá nhân/ doanh nghiệp, giới tính, tỉnh thành,...
 • Tự động lọc tiềm năng, đối tác, liên hệ theo điều kiện lọc của mỗi marketing list.
 • Hỗ trợ chủ động thêm tiềm năng, đối tác, liên hệ (ngoài điều kiện lọc tự động) vào mỗi marketing list.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

News letter (email marketing)

 • Tạo email bằng công cụ soạn thảo HTML trực quan (WYSIWYG); Khai báo trường cần nhúng (nội dung động): tên, xưng hô, chức vụ, tổ chức, phòng ban,...
 • Cho phép nhúng, chỉnh sửa ảnh, video, liên kết,...
 • Gửi email đồng loạt cho nhóm đối tượng mục tiêu cùng một lúc (marketing list).
 • Cho phép tạm dừng và giới hạn email gửi đi trong 1 lần gửi.
 • Đo lường thống kê Google Analytics bằng cách tích hợp GAC.
 • Đánh giá kết quả: tự động thống kê số email đã gửi, số lần mở email, số lần link click, số email bị trả lại,...
Email marketing
Sms

Sms marketing

 • Tạo sms bằng công cụ soạn thảo trực quan.
 • Khai báo trường cần nhúng (nội dung động): tên, xưng hô, chức vụ, tổ chức, phòng ban,...
 • Gửi sms đồng loạt cho nhóm đối tượng mục tiêu cùng một lúc (marketing list).
 • Cho phép tạm dừng và giới hạn tin nhắn trong 1 lần gửi.
 • Đánh giá kết quả: tự động thống kê sms đã gửi, sms gửi thành công.

Báo cáo, dashboard

 • Báo cáo thống kê, chi tiết thông tin từng chiến dịch.
 • Thống kê, danh sách tiềm năng theo tiêu chí.
 • Thống kế email, sms.
Báo cáo
Thông tin đối tác

Thông tin đa chiều

 • Tổng quan: tên, mã số thuế, email, điện thoại,...
 • Hình ảnh đối tác.
 • Phân loại: loại, nhóm, nguồn, quốc gia, tỉnh thành, quận huyện,...
 • Thanh toán: hình thức thanh toán, hạn mức,...
 • Mạng xã hội: facebook, youtube,...
 • Thông tin người liên hệ của đối tác (không giới hạn số lượng liên hệ của 1 đối tác).
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo đối tác.

Lịch sử giao dịch (360° view)

 • Quản lý lịch sử hoạt động: công việc, nhật ký, điện thoại, email.
 • Quản lý lịch sử hỗ trợ (Support ticket).
 • Quản lý lịch sử giao dịch bán: cơ hội, báo giá, đơn hàng, giao hàng, hóa đơn bán.
 • Quản lý lịch sử giao dịch mua: chào giá, đơn mua hàng, nhận hàng, hóa đơn mua.
 • Tổng hợp lịch sử dạng timeline.
Lịch sử giao dịch
Phân quyền

Phân quyền

 • Phân quyền người phụ trách đến từng đối tác.
 • Phân quyền người phối hợp đến từng đối tác (chia sẻ thông tin đối tác).
 • Kiểm duyệt (Approve) thông tin đối tác.

Thẻ hội viên

 • Thiết lập các cấp, loại thẻ hội viên dành cho đối tác.
 • Hỗ trợ thiết lập chiết khấu sinh nhật ứng với loại thẻ.
 • Tích điểm thẻ và quản lý quá trình thẻ hội viên của đối tác.
 • Thông báo thẻ hội viên hết hạn cho đối tác.
 • Tự động sinh thẻ, nâng cấp thẻ thành viên của đối tác theo thiết lập loại thẻ thành viên.
Thẻ hội viên
Tiện ích

Tiện ích

 • Hỗ trợ nhập dữ liệu (file .xlsx) vào hệ thống.
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu từ hệ thống thành file .xlsx, .pdf.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
 • Hỗ trợ lọc trùng đối tác, liên hệ theo tiêu chí.
 • Hỗ trợ sinh mã theo nhóm, đổi/ gộp mã đối tác, đánh lại mã số.
 • Hỗ trợ sửa, xóa đồng loạt nhiều bản ghi.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Kiểm soát nhập trùng email, mobile, mã số thuế.
 • Hỗ trợ cập nhật sai email đối tác, liên hệ theo tập danh sách email.
 • Hỗ trợ in tem thư (card) cho tập đối tác, liên hệ.
 • Hỗ trợ nhắc nhở sinh nhật đối tác, sinh nhật liên hệ, ngày định kỳ chăm sóc.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thay đổi liên quan.
 • Tự động gửi email chúc mừng nhân dịp sinh nhật đối tác, liên hệ.

Cổng khách hàng

 • Cho phép khách hàng truy cập cổng dịch vụ.
 • Hỗ trợ khách hàng tra cứu soát xét thông tin hồ sơ.
 • Hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin đơn hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng tra cứu lịch sử hỗ trợ (yêu cầu hỗ trợ và nhận thông tin hỗ trợ).
Cổng khách hàng
Báo cáo, dashboard

Báo cáo, dashboard

 • Báo cáo đối tác nhóm theo các tiêu chí (phân loại).
 • Thống kê đối tác theo các tiêu chí (phân loại).
 • Dashboard: top 10 khách hàng, sinh nhật đối tác, sinh nhật liên hệ.

Giải pháp ERP

Giúp Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ