Phần mềm bản quyền Microsoft

 

Windows

Part Name Price
FQC-09478 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine Call
FQC-09525 WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Call
FQC-08279 Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Call
FQC-06987 Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Call
FQC-08969 Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Call
KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Call

Server

Part Name Price
  Windows server standard    
P73-06285 WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Call
P73-05758 WinSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL 2Proc Call
P73-05760 WinSvrStd SNGL SA OLP NL 2Proc Call
  Windows server Datacenter    
P71-07835 WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd Call
P71-07222 WinSvrDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL 2Proc Qlfd Call
P71-07224 WinSvrDataCtr SNGL SA OLP NL 2Proc Qlfd Call
  Windows server Cal (Client access)    
R18-04277 WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL Call
R18-04281 WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL Call
6VC-02071 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL Call
6VC-02073 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL Call
  Exchange Server standard    
312-04349 ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL Call
  Exchange Server Enterprise    
395-04540 ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL Call
  Exchange Server Cal    
381-04396 ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL Call
381-04398 ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL Call
PGI-00683 ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs Call
PGI-00685 ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs Call
  SQL Server Standard (tính theo per server)    
228-10344 SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL Call
228-09586 SQL Svr Standard Edtn 2012 English Not to US DVD 10 Clt Call
228-10253 SQL Svr Standard Edtn 2014 English Not to US DVD 10 Clt Call
  SQL Server ( tính theo Core của CPU, Mỗi license 02 Core)- tối thiểu mua số lượng 2    
7NQ-00563 SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd Call
7JQ-00751 SQLSvrEntCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd Call
  SQL Server CAL  
359-06096 SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL Call
359-06098 SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL Call
  Sharepoint server    
76P-01501 SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL Call
76M-01513 SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL Call
76M-01518 SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL Call
76N-03699 SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL Call
76N-03701 SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL Call

OFFICE

Part Product type Price
021-10554 OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Call
79P-05552 OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL Call
T5D-02298 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 Vietnamese Vietnam Only DVD Call
T5D-02274 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD Call
269-161 Office Pro 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD Call

OTHER

Part Product type Price
076-05674 Prjct 2016 SNGL OLP NL Call
H30-05613 PrjctPro 2016 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL Call
H30-03676 Project Pro 2013 32-bit/x64 English DVD Call
076-05530 Project 2016 32-bit/x64 English EM DVD Call
H22-02465 PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL Call
H21-03304 PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL Call
H21-03306 PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL Call
D86-05710 VisioStd 2016 SNGL OLP NL Call
D87-07284 VisioPro 2016 SNGL OLP NL Call
D87-07101 Visio Pro 2016 32-bit/x64 English EM DVD Call
D86-05536 Visio Std 2016 32-bit/x64 English EM DVD Call
C5E-01235 VSPro 2015 SNGL OLP NL Call
Q4Y-00003 Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Call
Q5Y-00003 Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Call
Q4Z-00003 Off365PlanE4Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Call
Q7Y-00003 O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Call
9F5-00003 O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Call
J29-00003 O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Call
9F4-00003 O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Call
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ