Tổng quan

 

Cho phép người dùng thiết lập linh động các mẫu công với nguồn số liệu đa dạng: Thông tin từ hồ sơ, cài đặt tham số công, cài đặt chế độ làm việc, máy chấm công, ... Áp dụng mẫu bảng công cho 1 nhân sự hay nhóm với cơ chế 1 nhân sự thuộc 1 hay nhiều bảng và cơ chế liên kết nguồn số liệu từ bảng công trước sang bảng công sau tạo nên tính linh hoạt và đáp ứng cao. Với cơ chế chờ duyệt, kiểm duyệt, khóa sổ bảng công theo từng kỳ giúp bảo toàn được dữ liệu khi đã chốt số liệu. Gửi phiếu công, thông báo qua email, sms hoặc tương tác qua phân hệ cổng dịch vụ, có thể cài đặt chế độ cảnh báo hỗ trợ cho công tác theo dõi và chấm công tại Doanh nghiệp.

Xem demos
Tổng quan

Thiết lập bảng công

Thiết lập bảng công

 
 • Chỉ tiêu từ hồ sơ nhân sự.
 • Chỉ tiêu từ nguồn số liệu theo dõi công.
 • Chỉ tiêu từ công thức (hỗ trợ các công thức toán học và logic).
 • Chỉ tiêu từ bảng công các kỳ trước.
 • Chỉ tiêu từ số liệu bổ sung công.
 • Lựa chọn nhân sự theo cơ quan, phòng ban, bộ phận, chức vụ hoặc chọn 1 tập các nhân sự theo nhu cầu cho mỗi bảng công.
Xem demos

Cài đặt tham số công

 
 • Ca làm việc.
 • Hằng số công.
 • Ký hiệu công.
 • Ngày nghỉ.
 • Máy chấm công.
Xem demos
Tham số công

Kế hoạch làm việc

Quản lý kế hoạch làm việc

 
 • Hỗ trợ lập kế hoạch theo ngày trong tháng, thứ trong tuần.
 • Hỗ trợ sao chép kế hoạch.
 • Phân loại kế hoạch: Làm thêm, làm chính, làm bù,...
 • Đăng ký nghỉ.
 • Phiếu chuyển ca.
Xem demos

Quỹ phép

 
 • Quản lý quỹ ngày phép tháng, thâm niên, doanh nghiệp, khác.
 • Đối trừ quỹ phép và ngày nghỉ phép.
Xem demos
Quỹ phép

Công dự toán

Công dự toán

 
 • Cho phép thực hiện dự toán công lương cho nhân viên (nội bộ và thuê ngoài): Thông tin công dự toán, thông tin nhân viên, thông tin lương (số công, tiền lương, % thu bảo hiểm,…).
Xem demos

Chấm công kí hiệu

 
 • Cho phép thực hiện chấm công, theo dõi phát sinh trong quá trình theo ký hiệu cho cán bộ/nhân viên trong cơ quan/đơn vị.
 • Hỗ trợ cơ chế chờ duyệt, kiểm duyệt, khóa sổ bảng công theo từng kỳ.
 • Cho phép gửi phiếu công, thông báo (Email, SMS) hoặc tương tác qua Dịch vụ service (ESS).
Xem demos
Công ký hiệu

Công thời gian

Chấm công thời gian

 
 • Theo dõi vào ra: Đọc từ máy chấm công hoặc Import từ tệp excel hoặc Chấm theo dõi vào ra trực tiếp trên giao diện phần mềm.
 • Hỗ trợ cách chấm công thời gian.
 • Hỗ trợ cách chấm công thời gian bằng ký hiệu.
 • Tự động tổng hợp phép và quỹ phép dựa trên thông tin hồ sơ nhân sự và dữ liệu chấm công.
 • Thông tin bổ sung công (trừ công, chuyển công,...).
Xem demos

Chấm công sản phẩm

 
 • Hỗ trợ tập hợp từ mô-đun Theo dõi tiến độ sản xuất.
 • Thông tin cơ bản: Ngày, mã, ca làm việc, công đoạn sản xuất, giờ vào/giờ ra.
 • Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm, số lượng khoán, số lượng thời gian, đơn giá lương sản phẩm (hỗ trợ cho phép nhập nhiều sản phẩm - giao diện dạng lưới).
 • Thông tin nhân viên: Tên nhân viên, hệ số tay nghề, giờ vào/giờ ra (hỗ trợ giao diện nhập nhiều nhân viên - giao diện dạng lưới).
 • Hỗ trợ lên chi tiết danh sách nhân viên trong trường hợp có nhiều nhân viên.
Xem demos
Công sản phẩm

Tổng hợp công

Bảng tổng hợp công

 
 • Hiển thị bảng công cột là các chỉ tiêu, dòng là nhân viên được thiết lập (thuộc phần thiết lập bảng công).
 • In phiếu công theo bảng công, hoặc theo nhân viên được chọn.
 • Tích hợp gửi phiếu công qua Email.
 • Tích hợp gửi thông tin công qua SMS.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Thiết lập bảng công động.
 • Sao chép bảng công.
 • Kiểm duyệt, khóa sổ bảng công.
 • Cho phép bật tắt cơ chế mã hóa bảng công.
 • Gửi báo cáo sĩ số (ngày), tổng hợp phát sinh, sĩ số (tuần).
 • Gửi kế hoạch làm việc (tuần).
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Phiếu đăng ký nghỉ, phiếu chuyển ca,...
 • Danh sách: Bảng kế hoạch ca, bảng kê công tháng,...

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS: Quản lý nhân sự, nguồn nhân lực toàn diện từ hoạch định, tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (Ess), Team work.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ