Tổng quan

 

Dựa trên hoạch định yêu cầu đào tạo đối với mỗi vị trí, dựa trên việc sắp xếp vị trí công tác hiện tại đưa ra phân tích về yêu cầu và nhu cầu đào tạo. Trên cơ sở thực tế, kết hợp báo cáo phân tích cho phép thiết lập, quản lý, kiểm duyệt các yêu cầu đào tạo phù hợp. Lập và duyệt các kế hoạch đào tạo: Khóa đào tạo, tổ chức đào tạo, giảng viên, học viên, chi phí, lịch học. Theo dõi, đánh giá thực hiện đào tạo về chất lượng giảng viên, học viên, kết quả xếp loại, văn bằng, chứng chỉ, kinh phí thực tế.

Xem demos
Tổng quan

Yêu cầu đào tạo

Yêu cầu đào tạo

 
 • Lập và duyệt yêu cầu đào tạo.
 • Hỗ trợ chọn học viên theo phòng ban, bộ phận, chức vụ hay chọn 1 tập nhân viên cụ thể.
 • Hỗ trợ tự động xác định học viên theo hoạch định.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin yêu cầu đào tạo.
Xem demos

Quản lý đào tạo

 
 • Lập và duyệt kế hoạch đào tạo.
 • Quản lý Học viên dự kiến; Học viên chính thức.
 • Quản lý Hợp đồng, giảng viên đào tạo.
 • Quản lý Chi phí.
 • Quản lý tài liệu, giáo trình hỗ trợ gửi trực tiếp email tài liệu đến học viên.
 • Quản lý cam kết, chứng chỉ, kỹ năng.
 • Quản lý kết quả đào tạo tự động tạo quá trình đào tạo, trình độ, cam kết, kỹ năng cho các học viên.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin quản lý đào tạo.
Xem demos
Quản lý đào tạo

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết yêu cầu đào tạo, quản lý đào tạo.
 • Danh sách: Yêu cầu đào tạo, quản lý đào tạo.
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê đào tạo theo cơ quan, phòng ban.

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS: Quản lý nhân sự, nguồn nhân lực toàn diện từ hoạch định, tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (Ess), Team work.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ