Sản xuất

Xác lập quy trình (định tuyến), quản lý kế hoạch, điều độ, cung ứng nguyên liệu và thống kê sản xuất.

Giải quyết hoàn chỉnh bài toán giá thành trong hệ thống ERP

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
ERP
Quy trình sản xuất

Thiết lập quy trình sản xuất

 • Khai báo nguyên liệu đầu vào (BOM) và quy cách sản xuất sản phẩm (spec).
 • Khai báo công đoạn sản xuất.
 • Khai báo thông tin định mức liên quan đến sản xuất sản phẩm.

Kế hoạch sản xuất

 • Hỗ trợ tự động lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sử dụng máy, nguồn lực, nguyên liệu theo quy trình sản xuất.
 • Cho phép tạo lệnh sản xuất theo đơn hàng.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo lệnh sản xuất.
 • Hỗ trợ biểu đồ gantt hiển thị kế hoạch sản xuất tổng quan và chi tiết theo từng sản phẩm.
 • Đa dạng mẫu lệnh sản xuất.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.
Kế hoạch sản xuất
Điều độ sản xuất

Điều độ sản xuất

 • Hỗ trợ phân bổ kế hoạch sản xuất chi tiết công đoạn, theo ngày.
 • Hỗ trợ lập yêu cầu cung ứng nguyên liệu theo lệnh sản xuất.
 • Kiểm soát yêu cầu theo tính toán nhu cầu nguyên liệu trên lệnh sản xuất.
 • Hỗ trợ tạo phiếu xuất kho sản xuất từ yêu cầu cung ứng nguyên liệu.
 • Kiểm soát xuất kho sản xuất theo yêu cầu cung ứng nguyên liệu.

Tiến độ sản xuất

 • Theo dõi chi tiết sản lượng (số lượng sx, số lượng kcs, số lượng lỗi) từng ngày làm việc, ca làm việc, công đoạn, lệnh sản xuất
 • Theo dõi chi tiết phế liệu từng ngày làm việc, ca làm việc, công đoạn, lệnh sản xuất.
 • Liên kết với phân hệ chấm công sản phẩm.
Theo dõi tiến độ
Theo dõi tiến độ

Giá thành

 • Quản lý số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ, tỷ lệ hoàn thành sản phẩm.
 • Tập hợp số lượng hoàn thành từ phân hệ kho.
 • Hỗ trợ tự động kết chuyển số lượng sản phẩm sang đầu kỳ tiếp.
 • Xác định chi phí dở dang cuối kỳ theo cấu hình.
 • Hỗ trợ phương pháp phân bổ chi phí theo cấu hình.
 • Tự động tâp hợp chi phí phát sinh, giảm giá từ chứng từ kế toán.
 • Hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá: giản đơn, tỷ lệ, hệ số, liên hợp.
 • Tự động áp giá thành lên phiếu nhập kho thành phẩm.

Tiện ích

 • Sao chép bản ghi.
 • Tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí.
 • Hỗ trợ phê duyệt thông tin.
Tiện ích
Báo cáo, dashboard

Báo cáo, dashboard

 • Kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất theo thời gian.
 • Tổng hợp tiến độ sản xuất, sản lượng theo công đoạn.
 • Báo cáo tiêu hao, chi phí, giá thành sản phẩm.

Giải pháp ERP

Giúp Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ