Dự án

Quản lý toàn bộ tập dự án được phân theo vai trò tương ứng cơ cấu dự án. Dễ dàng điều phối, xử lý, kiểm soát và phân tích toàn bộ tiến trình thực hiện dự án.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
Quản lý dự án
Thông tin dự án

Quản lý dự án

Không đơn thuần quản lý nhóm/ team, công việc mà mang đến giải pháp quản trị và kiểm soát dự án theo tiêu chuẩn.

 • Danh mục dự án (Portfolio).
 • Cơ cấu, tài chính dự án.
 • Kế hoạch & tiến độ dự án.
 • Báo cáo ngày, tuần dự án.
 • Phân tích vấn đề, rủi ro dự án.
 • Quản lý tài liệu, hồ sơ dự án.
 • Quản lý phụ thuộc dự án.
 • Sức khỏe dự án (Health check).
 • Đánh giá hiệu quả dự án.
 • Thảo luận, bài học kinh nghiệm dự án.

Nguồn lực dự án

 • Quản lý hồ sơ nhân sự tham gia dự án: kinh nghiệm, chuyên môn, kỹ năng, các dự án đã tham gia.
 • Hỗ trợ tỉ lệ phần trăm nguồn lực tham gia dự án theo vai trò, phân bổ % nguồn lực kế hoạch của thành viên cho các dự án.
 • Hỗ trợ tự động điều chỉnh % nguồn lực kế hoạch khi thay đổi thời gian kế hoạch của dự án.
 • Tự động tập hợp nguồn lực thực tế của các thành viên tham gia dựa trên thời gian thực tế (Timesheet) công việc tương ứng.
 • Hỗ trợ so sánh giữa nguồn lực kế hoạch và thực tế dự án.
Nguồn lực dự án
Gantt chart

Gantt chart

 • Sơ đồ gantt dự án hiển thị trực quan kế hoạch tổng thể của tất cả các dự án.
 • Sơ đồ gantt chi tiết hiển thị trực quan kế hoạch của một dự án.
 • Timeline hiển thị chi tiết kế hoạch của từng dự án.
 • Hỗ trợ hiển thị milestone, đường critical path.
 • Hỗ trợ zoom theo ngày, tuần, tháng, quý.

Mua sắm tập trung

 • Quản lý hạng mục, gói thầu dự án.
 • Quản lý kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả và lựa chọn nhà thầu.
 • Quản lý hợp đồng mua sắm.
 • Quản lý kế hoạch thanh toán hợp đồng.
 • Quản lý tài liệu theo hợp đồng.
 • Quản lý khối lượng, bàn giao theo hợp đồng.
 • Hỗ trợ luồng công việc, phê duyệt theo quy trình (workflow).
Mua sắm tập trung
Chi phí dự án

Chi phí dự án

 • Quản lý nguồn vốn, kế hoạch vốn dự án.
 • Quản lý chi phí kế hoạch chi tiết theo tháng, khoản mục chi.
 • Quản lý thanh toán chi phí theo hợp đồng, khối lượng bàn giao.
 • Quản lý chi phí hoạt động (chi phí quản lý dự án).
 • Hỗ trợ so sánh giữa chi phí kế hoạch và chi phí thực tế của dự án.
 • Hỗ trợ import chi phí vào hệ thống (xlsx).
 • Tự động gửi thông báo email, sms cho người phụ trách dự án khi có chênh lệch về chi phí.
 • Hỗ trợ luồng công việc theo quy trình (workflow).

Kinh doanh

 • Quản lý hợp đồng bán hàng và ghi nhận doanh số đã ký.
 • Quản lý doanh số theo tiến độ thực hiện/ bàn giao (doanh số thực hiện).
 • Quản lý kế hoạch doanh thu trên tiến độ thu theo hợp đồng.
 • Quản lý doanh thu/ thu tiền theo hợp đồng, khối lượng thực hiện.
 • Hỗ trợ import doanh thu vào hệ thống (xlsx).
 • Hỗ trợ gửi thông báo email, sms khi ghi nhận doanh thu.
 • Hỗ trợ luồng công việc, phê duyệt theo quy trình (workflow).
Kinh doanh

Báo cáo, dashboard

Đa dạng mẫu báo cáo, dashbard thống kê, chi tiết cho nhu cầu quản trị dự án. Công cụ pivot tích hợp sẵn giúp tùy chỉnh và phân tích dự án đa chiều.

Báo cáo, dashboard

Giải pháp ERP

Giúp Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ