Phần mềm bản quyền Autodesk

 a

Autodesk AutoCAD LT

Material Number Product Line Description Price
057H1-WW2859-T981 Autodesk AutoCAD LT Call
057H1-WW1924-T420 Autodesk AutoCAD LT Call
057H1-WW2364-T477 Autodesk AutoCAD LT Call
057H1-WW7367-T855 Autodesk AutoCAD LT Call

Autodesk AutoCAD

Material Number Product Line Description Price
001H1-WW6919-T229 Autodesk AutoCAD Call
001H1-WW1659-T544 Autodesk AutoCAD Call
001H1-WW2955-T160 Autodesk AutoCAD Call

Autodesk Building Design Suite Premium

Material Number Product Line Description Price
765H1-WW4127-T897 Autodesk Building Design Suite Premium Call
765H1-WW8450-T790 Autodesk Building Design Suite Premium Call
765H1-WW3031-T718 Autodesk Building Design Suite Premium Call
765H1-WW2432-T707 Autodesk Building Design Suite Premium Call

Autodesk Building Design Suite Standard

Material Number Product Line Description Price
784H1-WW4127-T897 Autodesk Building Design Suite Standard Call
784H1-WW8450-T790 Autodesk Building Design Suite Standard Call

Autodesk AutoCAD Architecture

Material Number Product Line Description Price
185H1-WW6919-T229 Autodesk AutoCAD Architecture Call
185H1-WW1659-T544 Autodesk Building Design Suite Standard Call
185H1-WW2955-T160 Autodesk Building Design Suite Standard Call
185H1-WW3469-T248 Autodesk Building Design Suite Standard Call
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ