Tài sản

Tạo lập, quản lý thông tin chi tiết về tài sản và in tem nhãn hỗ trợ barcode: QR Code, Code 13, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, code 39, UPC-E,...

Tính toán khấu hao, phân bổ khấu hao tài sản và hạch toán kế toán theo từng đối tượng, khoảng thời gian bất kỳ.

Quản lý chi tiết quá trình (lịch sử) của từng tài sản: Điều chuyển, sửa chữa, kiểm kê, thanh lý,...

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
ERP
Thẻ tài sản

Thẻ tài sản

Quản lý thông tin tài sản chi tiết được cập nhật theo thời gian thực

 • Thông tin cơ bản: mã, tên, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất,...
 • Thông tin hình ảnh tài sản.
 • Phân loại: loại, nhóm, hiện trạng,...
 • Thông tin sử dụng tài sản: địa điểm lắp đặt, người sử dụng, định kỳ, bảo hành.
 • Thông tin số lượng, giá trị, khấu hao tài sản.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo tài sản.
 • Hỗ trợ barcode: UPC-A, EAN-8, EAN-13, Code 39,...

Điều chỉnh tài sản

 • Theo dõi, quản lý quá trình tăng/ giảm tài sản.
 • Quản lý điều chỉnh thời gian, tỷ lệ, giá trị khấu hao.
 • Quản lý thay đổi thông tin tài sản: serial, model, hãng sản xuất.
 • Hỗ trợ hạch toán tăng/ giảm tài sản.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
Điều chỉnh
Điều chuyển

Điều chuyển tài sản

 • Hỗ trợ thực hiện điều chuyển tài sản giữa các tổ chức/ chi nhánh.
 • Hỗ trợ hạch toán tăng/ giảm tài sản tại tổ chức tương ứng.
 • Gửi thông báo (email) cho tổ chức nhận về thông tin điều chuyển tài sản.
 • Tự động ngừng trích khấu hao/ phân bổ chi phí của tài sản tại tổ chức thực hiện điều chuyển.
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) điều chuyển tài sản.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.

Khấu hao tài sản

Tính, phân bổ khấu hao tài sản nhanh chóng, chính xác bằng 1 nút bấm

 • Cho phép khai báo thông tin khấu hao, phân bổ cho nhiều đơn vị, tổ chức.
 • Hỗ trợ tự động tính và phân bổ khấu hao.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán khấu hao (nội bộ hoặc liên tổ chức).
 • Hỗ trợ kỳ tính khấu hao bất kỳ (nhỏ nhất theo ngày).
 • Hỗ trợ phương pháp khấu hao (áp dụng chung hoặc riêng cho từng tài sản khi khai báo) theo quy định.
 • Tự động gửi thông báo (email) nhắc nhở người dùng đến thời hạn cần thực hiện tính khấu hao (hàng tháng) trên phần mềm.
Khấu hao
Cấp phát

Cấp phát, thu hồi

 • Theo dõi thông tin cấp phát/ thu hồi sử dụng tài sản trong nội bộ tổ chức.
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) cấp phát/ thu hồi tài sản.
 • Hỗ trợ quản lý báo mất tài sản.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.

Bảo trì, sữa chữa, bảo hành

Cung cấp tức thời tình trạng tài sản để sửa chữa. Chủ động bảo dưỡng đúng hạn đảm bảo tài sản luôn vận hành tốt

 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) bảo trì tài sản.
 • Hỗ trợ báo hỏng theo mã dịch vụ để vận hành sửa chữa theo quy trình.
 • Quản lý, phân tích nguyên nhân hỏng.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
Sữa chữa
Kiểm định

Kiểm định, bảo hiểm tài sản

 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm định.
 • Theo dõi, quản lý thông tin kiểm định tài sản.
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) mua bảo hiểm.
 • Theo dõi, quản lý thông tin bảo hiểm tài sản.

Kiểm kê

Nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian kiểm kê và lên báo cáo kiểm kê chính xác

 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm kê tài sản: theo nhóm, loại tài sản, phòng ban, bộ phận, khu vực/ vị trí.
 • Hỗ trợ kiểm kê nhập tay từng tài sản.
 • Hỗ trợ import dữ liệu kiểm kê (xslx, txt).
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo kế hoạch kiểm kê.
 • Hỗ trợ ứng dụng mobile (Android/Ios) kiểm kê và tra cứu thông tin.
Bảo hiểm
Kiểm kê

Thanh lý

 • Quản lý đề xuất thanh lý, hỗ trợ thêm hàng loạt tài sản.
 • Hỗ trợ quản lý giải trình lý do thanh lý trên đề xuất với các tài sản chưa hết khấu hao.
 • Quản lý thanh lý tài sản, hỗ trợ tập hợp tài sản được duyệt thanh lý từ đề xuất.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán giảm tài sản sau khi thanh lý tài sản.
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) thanh lý tài sản.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình đề xuất thanh lý, thanh lý tài sản.

Tiện ích

 • Hỗ trợ nhập dữ liệu vào hệ thống (file xlsx, txt).
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu từ hệ thống dưới dạng .xlsx, .pdf.
 • Hỗ trợ thiết lập sinh mã tài sản, mã barcode.
 • Hỗ trợ log theo dõi lịch sử thay đổi thông tin tài sản.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi, tạo đồng loạt tài sản từ một mã vật tư (nhập theo lô).
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê, thiết bị in tem mã vạch.
Thanh lý
Báo cáo tài sản

Báo cáo, dashboard

 • Báo cáo tài sản phân chia theo nhóm, loại, hiện trạng, phòng ban, khu vực.
 • Báo cáo nhật ký sử dụng, bảo trì, sổ theo dõi tài sản.
 • Báo cáo chi tiết, tổng hợp khấu hao tài sản.
 • Báo cáo bảo trì, kiểm định, kiểm kê, thanh lý tài sản.
 • Pivot phân tích tài sản đa chiều.

Giải pháp ERP

Giúp Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ