Tài chính

Quản lý kế hoạch tài chính, thu, chi, chi phí và tổng hợp số liệu. Tích hợp sổ sách kế toán với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua sơ đồ hạch toán kế toán để tự động xử lý thông tin.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
ERP
Ngân sách

Quản lý ngân sách

 • Hỗ trợ quản lý dự toán ngân sách theo chỉ tiêu loại dự toán.
 • Hỗ trợ danh mục loại dự toán theo cấu trúc cây phân cấp và sumup (tính tổng) theo nhóm cha.
 • Hỗ trợ quản lý dự toán ngân sách theo phiên bản.
 • Hỗ trợ import, sao chép dự toán ngân sách.
 • Hỗ trợ theo dõi, đối chiếu số liệu kế hoạch, đề nghị/ yêu cầu và thực tế.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt.
 • Gửi thông báo email tình hình ngân sách (kế hoạch, đã chi, còn phải chi) hàng tháng.

Hạch toán kế toán

 • Thiết lập hệ thống tài khoản theo chiều sâu (chia cấp), chiều rộng (thuộc tính); khoản mục chi phí, trung tâm chi phí giúp phân tích số liệu đa chiều.
 • Cho phép cài đặt sơ đồ hạch toán kế toán giúp hạch toán tự động khi phát sinh nghiệp vụ.
 • Tích hợp với tất cả các phân hệ: pos, bán hàng, mua hàng, kho hàng, tài sản, sản xuất.
Hạch toán kế toán
Quản lý chứng từ

Quản lý chứng từ, thuế

 • Phân loại chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có, phiếu kế toán.
 • Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế giá trị gia tăng, xuất/nhập khẩu, thuế môi trường, thu nhập doanh nghiệp/cá nhân.
 • Quản lý chứng từ thông báo của cơ quan thuế đến doanh nghiệp.
 • Quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Kế toán tổng hợp

 • Quản lý bút toán phân bổ chi phí (nội bộ, liên tổ chức).
 • Quản lý bút toán kết chuyển tự động chi phí, doanh thu xác định kết quả kinh doanh.
 • Theo dõi đa tiền tệ, đa tổ chức, hợp nhất báo cáo tài chính, số liệu liên năm.
 • Quản lý khế ước vay nợ.
 • Quản lý tiến độ thanh toán theo đơn hàng, theo hóa đơn, theo đối tác.
Kế toán tổng hợp
Tiện ích

Tiện ích

 • Hỗ trợ nhập dữ liệu (file .xlsx) vào hệ thống.
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu từ hệ thống thành file .xlsx, .pdf.
 • Cho phép phân loại sổ, trạng thái chứng từ.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Hỗ trợ đánh lại số chứng từ.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
 • Hỗ trợ đa dạng mẫu in chứng từ.

Báo cáo, dashboard

Đáp ứng qui định quản lý và kiểm soát tài chính, đa dạng mẫu báo cáo quản trị tài chính. Công cụ pivot tích hợp sẵn giúp tùy chỉnh và phân tích đa chiều.

Báo cáo, dashboard

Giải pháp ERP

Giúp Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ