Hoạch định

Tổng quan

 

Doanh nghiệp thực hiện xây dựng cơ cấu tổ chức theo mô hình cây phân cấp. Chức năng cho phép thiết lập vị trí trong Doanh nghiệp, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí như: Mô tả vị trí, yêu cầu công việc, chức năng, nhiệm vụ, đào tạo, kỹ năng... từ đó đưa ra chiến lược tuyển dụng phù hợp cho từng vị trí của Doanh nghiệp. Người dùng cũng có thể in hoặc kết xuất ra bản mô tả công việc cho từng vị trí theo mô tả được xây dựng trên phần mềm.

Xem demos
Tổng quan

Bản mô tả công việc

Hoạch định tổ chức

 
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức theo mô hình cây phân cấp.
 • Mô tả chi tiết công việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của từng vị trí trong doanh nghiệp.
 • Xác định yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng, khóa đào tạo.
 • Xác định chỉ tiêu KPI.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Import từ tệp xlsx. Export dạng xlsx, pdf,...
Xem demos

Kế hoạch nhân sự

 
 • Lập kế hoạch cho từng vị trí chi tiết theo tháng, năm.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin kế hoạch nhân sự.
Xem demos
Kế hoạch nhân sự

Tiện ích

Phân tích nguồn lực

 
 • Tập hợp số lượng thực tế tương ứng với kế hoạch.
 • So sánh kế hoạch và thực tế nguồn nhân lực.
 • Cho phép export dạng xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết bản mô tả công việc.
 • Danh sách: Bản mô tả công việc, kế hoạch nhân sự,...
 • Biểu đồ, thống kê: Biểu đồ phát triển nguồn nhân lực, so sánh kế hoạch và thực tế nguồn nhân lực, ...
Báo cáo

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS: Quản lý nhân sự, nguồn nhân lực toàn diện từ hoạch định, tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (Ess), Team work.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ