Tổng quan

 

Trưởng nhóm/Trưởng bộ phận sử dụng team work để quản lý thành viên trong nhóm/bộ phận: Lập kế hoạch công việc, giao việc, đánh giá công việc, phân ca, điều chuyển ca, phê duyệt đăng ký nghỉ.

Xem demos
Tổng quan teamwork

Điều chuyển ca

Lập kế hoạch và điều phối

 
 • Lập kế hoạch, giao việc đến thành viên trong nhóm/bộ phận.
 • Phân ca làm việc chi tiết theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.
 • Điều chuyển ca làm việc giữa các nhân viên khi có yêu cầu.
Xem demos

Phê duyệt, đánh giá

 
 • Phê duyệt đăng ký nghỉ, chuyển ca.
 • Phê duyệt kế hoạch ca, kế hoạch công việc.
 • Phê duyệt dữ liệu vào, ra (Dữ liệu được nhân viên bổ sung do không quẹt thẻ).
 • Đánh giá kết quả công việc.
Đánh giá công việc

Profile thành viên

Cập nhật và tra cứu thông tin

 
 • Cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự thuộc nhóm/bộ phận mình quản lý.
 • Nhận thông báo: Hạn nâng lương, gia hạn hợp đồng của nhân sự thuộc nhóm/bộ phận mình quản lý.
 • Tra cứu thông tin cá nhân (ESS).
Xem demos

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS: Quản lý nhân sự, nguồn nhân lực toàn diện từ hoạch định, tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (Ess), Team work.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ