Phần mềm quản lý văn phòng

Tài sản

Tổng quan

 

Tạo lập, quản lý thông tin chi tiết về tài sản và in tem nhãn hỗ trợ barcode: QR Code, Code 13, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, code 39, UPC-E,... Quản lý chi tiết quá trình (lịch sử) của từng tài sản: Điều chuyển, Sửa chữa, Kiểm kê, Thanh lý,...

Xem demos
Tổng quan

Thẻ tài sản

Thẻ tài sản

 
 • Mỗi tài sản được thể hiện qua một thẻ tài sản, mã thẻ không đổi trong quá trình sửa chữa, nâng cấp.
 • Quản lý các thông tin chi tiết về tài sản: thông tin tài sản, thông số kỹ thuật tài sản, thông tin bảo hành,...
 • Quản lý các thông tin khấu hao: nguồn vốn, tỷ lệ, khoản mục chi phí, số năm khấu hao, phương pháp khấu hao.
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu vào hệ thống (file xlsx, file từ thiết bị kiểm kê).
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin tài sản, trang thiết bị.
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê, máy in mã vạch.
Xem demos

Điều chỉnh

 
 • Theo dõi, quản lý quá trình tăng/giảm tài sản.
 • Thông tin hạch toán.
 • Thông tin khấu hao: Nguồn vốn, khoản mục chi phí, tỷ lệ, số năm, phương pháp khấu hao.
 • Thông tin phân bổ.
Xem demos
Điều chỉnh

Điều chuyển

Điều chuyển

 
 • Điều chuyển tài sản giữa các tổ chức khác nhau.
 • Theo dõi chi tiết với từng tổ chức.
Xem demos

Khấu hao

 
 • Tự động tính khấu hao.
 • Phân bổ khấu hao sai khi tính khấu hao
 • Tự động hạch toán khấu hao.
 • Lựa chọn kỳ tính khấu hao bất kỳ (nhỏ nhất theo ngày).
 • Phương pháp khấu hao (áp dụng chung hoặc riêng cho từng thẻ khi khai báo): Đường thẳng, Số dư giảm dần.
Xem demos
Khấu hao

Điều chuyển

Cấp phát

 
 • Cấp phát tài sản, trang thiết bị.
 • Thu hồi tài sản, trang thiết bị.
 • Theo dõi chi tiết với từng đối tượng nhân viên.
Xem demos

Sữa chữa

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) sữa chữa.
 • Theo dõi, ghi chép thông tin bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
 • Theo dõi các chi phí bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
Xem demos
Sửa chữa

Kiểm kê

Kiểm kê

 
 • Hỗ trợ lập lich (kế hoạch) kiểm kê tài sản.
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê.
 • Hỗ trợ import dữ liệu kiểm kê.
Xem demos

Bảo hiểm

 
 • Hỗ trợ lập lich (kế hoạch) mua bảo hiểm.
 • Theo dõi, quản lý thông tin bảo hiểm: thời gian, chi phí.
Xem demos
Bảo hiểm

Thanh lý

Thanh lý

 
 • Thông tin số quyết định, ngày quyết định thanh lý.
 • Hội đồng, thành viên tổ chức thanh lý.
 • Thông tin tài sản, trang thiết bị cần thanh lý.
 • Giá trị tài sản.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Danh sách các tài sản phân chia theo Nhóm, Loại, Hiện trạng sử dụng.
 • Danh sách tài sản theo các thông số kỹ thuật.
 • Chi tiết thông tin từng tài sản.
 • Tích hợp Pivot giúp phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: Nhóm, Loại, Hiện trạng, Nguồn vốn, Xuất xứ...
Báo cáo

Phần mềm quản lý văn phòng

SINNOVA-OFFICE: Quản lý quy trình (luồng công việc), Quản lý dự án, Công việc, Nhân sự, Tài sản, Nội dung, Tài liệu, Công văn, Văn bản,... hỗ trợ công tác điều hành tại Doanh nghiệp.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt