Tổng quan

 

Thiết lập và ứng dụng các quy trình hiện có của doanh nghiệp ngay trên giao diện phần mềm. Cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ, phục vụ hiệu quả cho công tác thực hiện, áp dụng các quy trình, thủ tục hiện hành của doanh nghiệp.

Xem demos
Tổng quan

Thiết lập, khai báo quy trình

Thiết lập, khai báo quy trình

 
 • Khai báo các loại quy trình mẫu về Quyết định, Tờ trình, Tài liệu dự án, Bản vẽ thiết kế, Công văn đến, Công văn đi, Văn bản, Báo giá, Hợp đồng, Dịch vụ khách hàng,...
 • Thiết lập các bước trong quy trình mẫu: Số bước xử lý, thời gian xử lý, người chịu trách nhiệm, người liên quan (Phối hợp xử lý, góp ý), luồng đi tới, luồng trả về, quy tắc thiết lập logic.
 • Cho phép thiết lập gửi thông báo tương ứng với các bước trong quy trình.
 • Hỗ trợ người dùng chủ động khai báo một quy trình mới với các thông tin được tự động mặc định theo quy trình mẫu đã thiết lập.
 • Cho phép người dùng linh hoạt khai báo thông tin người phụ trách các bước xử lý theo thực tế: khai báo khác giá trị đã thiết lập ở quy trình mẫu.
 • Cho phép người dùng upload tài liệu gắn với quy trình.
Xem demos

Xử lý quy trình

 
 • Mỗi bước xử lý trong quy trình được tự động hóa luân chuyển thành công việc tương ứng.
 • Hỗ trợ người dùng xử lý Phê duyệt, Từ chối, yêu cầu Chỉnh lại bước duyệt ngay trên màn hình công việc.
 • Cho phép đóng góp, chia sẻ ý kiến phê duyệt tương ứng với bước xử lý mà mình phụ trách.
 • Theo dõi trực quan được quy trình đang ở đâu, ai đang xử lý, ý kiến phê duyệt của những người khác.
 • Upload tài liệu cần phê duyệt: Tự động lấy theo phiên bản tài liệu mới nhất.
Xem demos
Xử lý quy trình

Khai thác quy trình

Khai thác quy trình

 
 • Hỗ trợ theo dõi, quản lý hoạt động sử dụng, mượn, trả hồ sơ của quy trình.
 • Xuất bản thành tin tức để chia sẻ thông tin trên bảng tin nội bộ.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Cho phép import từ tệp xlsx và export dạng xlsx, pdf,...
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
 • Quản lý tình trạng: Khởi tạo, Chờ duyệt, Phê duyệt, Từ chối.
 • Tích hợp thông báo Email, SMS thông báo công việc cần phê duyệt tài liệu, tình trạng phê duyệt tài liệu.
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết thông tin quy trình hoạt động.
 • Danh sách: Hoạt động theo loại, hoạt đông theo nhóm,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê hoạt động theo loại.
 • Dashboard: Hoạt động.

Phần mềm quản lý văn phòng

SINNOVA-OFFICE: Quản lý quy trình (luồng công việc), dự án, công việc, nhân sự, tài sản, tài liệu, công văn, văn bản.
Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ