Công việc

Tổng quan

 

Phân hệ Quản lý Công việc hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác theo dõi, quản lý kế hoạch làm việc của các cá nhân với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Hệ thống với các tiện ích cảnh báo nhắc nhở công việc tới hạn, quá hạn, thông báo tới người liên quan cùng tham gia thực hiện công việc đó.

Xem demos
Tổng quan

Thông tin công việc

Kế hoạch công việc

 
 • Quản lý chi tiết công việc: Tên công việc, Thời gian thực hiện, Người phụ trách, Người phối hợp, Nội dung công việc, % tiến độ, trạng thái (chưa thực hiện, đang thực hiện, hoàn thành, hủy bỏ).
 • Tìm kiếm công việc theo: Từ khóa, Người dùng,Trạng thái,...
 • Dễ dàng thao tác nhóm công việc trực tiếp trên danh mục theo: Dự án, Ngày, Trạng thái, Mức độ ưu tiên,...
 • Hệ thống cho phép người được giao việc chia nhỏ tiếp công việc (WBS) để thực hiện và báo cáo.
 • Hiển thị trực quan tiến độ công việc (chỉ số SPI) bằng màu sắc để cho biết các công việc đã chậm, có nguy cơ chậm tiến độ hay đảm bảo tiến độ.
Xem demos

Tiến độ công việc

 
 • Tiến độ (%) công việc cha tự tính thông qua % công việc con (sum up).
 • Trạng thái của các công việc con theo công việc cha khi Tạm dừng, Hủy bỏ.
 • Hỗ trợ cài đặt tự động/không tự động chuyển trạng thái hoàn thành công việc để kiểm soát khi tiến độ đã nhập 100%.
 • Cho phép ghi nhật ký, báo cáo chi tiết cho từng công việc.
 • Cho phép trao đổi, thảo luận cho từng công việc.
 • Tự động lưu lại thay đổi thêm/sửa công việc (chức năng Log).
Xem demos
Tiến độ công việc

Tài liệu

Tài liệu đính kèm

 
 • Cho phép đính kèm tài liệu mẫu liên quan ứng với từng công việc.
 • Đa dạng file tài liệu hỗ trợ: xlsx, pdf, doc, html, ppt,...
 • Cho phép link tới tài liệu dự án đã khai báo trên hệ thống.
 • Hỗ trợ khai báo link tài liệu được lưu trữ bên ngoài.
Xem demos

Timesheet

 
 • Hỗ trợ timesheet giúp người dùng theo dõi, phân bổ thời gian thực hiện công việc, dự án theo ngày.
 • Hỗ trợ phân bổ tự động timesheet.
Xem demos
Timesheet

Tiện ích

Tiện ích

 
 • Sao chép bản ghi.
 • Đánh giá công việc theo cấp độ: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém.
 • Cho phép import từ tệp xlsx. Export dạng xlsx, pdf,...
 • Phân quyền người dùng được phép xem, sửa nội dung công việc.
 • Nhắc nhở công việc đến hạn, quá hạn.
 • Nhắc nhở công việc phụ thuộc có nguy cơ chậm tiến độ.
 • Tự động gửi thông báo Email, SMS cho người phụ trách, người phối hợp khi có mọi thay đổi, cập nhật liên quan đến công việc.
 • Tự động gửi thông báo cho người dùng khi có công việc vừa Khởi tạo, đang Chờ duyệt, đã Phê duyệt hay Từ chối.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết thông tin công việc (theo dự án, timeline,...).
 • Danh sách: Công việc theo dự án, công việc theo đối tác,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê công việc theo người phụ trách, phân tích công việc theo nguồn lực,...
 • Dashboard: Công việc đang diễn ra, công việc cần hoàn thành,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý văn phòng

SINNOVA-OFFICE: Quản lý quy trình (luồng công việc), dự án, công việc, nhân sự, tài sản, tài liệu, công văn, văn bản.
Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ