Bán hàng

Khép kín quy trình bán hàng từ quản lý kế hoạch, cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng, giao hàng, hóa đơn, kế hoạch thanh toán.

Công cụ lập dự báo, phân tích (pivot), 360° view với Đối tác và nhiều hơn thế.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
CRM
Dự báo

Chính sách bán hàng

Linh hoạt triển khai các chiến lược, chương trình bán hàng hiệu quả

 • Thiết lập bảng giá theo từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm.
 • Thiết lập lý do, tỷ lệ chiết khấu, giảm giá.
 • Thiết lập đơn vị tiền tệ, điều khoản thanh toán.
 • Hỗ trợ chiết khấu, giảm giá theo thẻ thành viên, ngày sinh.
 • Hỗ trợ bán voucher, thanh toán qua voucher.

Kế hoạch kinh doanh

Công cụ giúp lập kế hoạch và đo lường các mục tiêu kinh doanh

 • Hỗ trợ quản lý kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu: sản phẩm, nhóm sản phẩm, nguồn/ kênh, khu vực, nhân viên kinh doanh.
 • Hỗ trợ quản lý kế hoạch kinh doanh theo phiên bản.
 • Hỗ trợ import kế hoạch kinh doanh.
 • Hỗ trợ sao chép kế hoạch kinh doanh.
 • Hỗ trợ tập hợp và so sánh giữa kế hoạch với dự báo.
 • Hỗ trợ tập hợp và so sánh giữa kế hoạch với thực tế.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt.
Cơ hội
Cơ hội

Cơ hội bán hàng

 • Thông tin phân tích cơ hội theo trạng thái, dự án, nguồn/ kênh, người bán, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ SWOT, TOWS để phân tích cơ hội.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, đánh giá, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận, lịch hẹn, điện thoại theo cơ hội.
 • Hỗ trợ tạo báo giá, đơn đặt hàng từ cơ hội.
 • Tự động nhắc nhở đến hạn/ quá hạn ngày kỳ vọng của cơ hội.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Báo giá

 • Thông tin phân tích báo giá theo trạng thái, dự án, nguồn/ kênh, người bán, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo báo giá từ cơ hội bán hàng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo báo giá.
 • Hỗ trợ tạo đơn đặt hàng từ báo giá.
 • Hỗ trợ email báo giá đến đối tác.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.
Báo giá
Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

 • Thông tin phân tích đơn đặt hàng theo trạng thái, dự án, nguồn/ kênh, người bán, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo đơn đặt hàng từ báo giá.
 • Hỗ trợ kiểm tra tồn kho sản phẩm.
 • Hỗ trợ tự động tạo lịch thanh toán theo điều khoản thanh toán, hiển thị lịch thanh toán trực quan theo ngày, tuần, tháng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, đánh giá, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo đơn đặt hàng.
 • Hỗ trợ tạo phiếu giao hàng, hóa đơn bán, phiếu xuất kho, yêu cầu mua hàng từ đơn đặt hàng.
 • Hỗ trợ email đơn đặt hàng đến đối tác.
 • Tự động nhắc nhở ngày giao hàng, ngày kết thúc đơn đặt hàng.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Kế hoạch giao hàng

 • Thông tin chi tiết giao hàng theo đối tác, sản phẩm.
 • Hỗ trợ tạo phiếu giao hàng từ đơn đặt hàng.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo phiếu giao hàng.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.
Kế hoạch giao hàng
Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán

 • Thông tin phân tích hóa đơn bán theo trạng thái, dự án, nguồn/ kênh, người phụ trách, hình thức, phân loại.
 • Hỗ trợ tạo hóa đơn bán từ đơn đặt hàng.
 • Cảnh báo trường hợp không hạch toán hoặc hạch toán sai thuế giá trị gia tăng.
 • Hỗ trợ tìm kiếm theo trạng thái kê khai thuế vat, kiểm tra lọc trùng số hóa đơn.
 • Tự động hạch toán hóa đơn bán theo sơ đồ kế toán.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt, luồng công việc theo quy trình.
 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu, thảo luận theo hóa đơn bán.
 • Gửi thông báo email, sms khi có thông tin thay đổi liên quan.

Tiện ích

 • Tích hợp mã vạch và thiết bị bán hàng.
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu (file .xlsx) vào hệ thống.
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu từ hệ thống thành file .xlsx, .pdf.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Hỗ trợ đánh lại số chứng từ.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
 • Hỗ trợ đa dạng mẫu in chứng từ (05 mẫu).
 • Hỗ trợ thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ.
 • Hỗ trợ xóa nhiều dòng sản phẩm khi nhập liệu.
Tiện ích
Báo cáo, dashboard

Báo cáo, dashboard

 • Chi tiết chứng từ theo các tiêu chí phân tích.
 • Tổng hợp theo khách hàng, theo sản phẩm, các tiêu chí phân tích.
 • Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng.
 • Pivot phân tích cơ hội, phân tích đơn đặt hàng, phân tích hóa đơn bán.
 • Dashboard thống kê chứng từ theo tình trạng phê duyệt.
 • Dashboard cơ hội thắng thua theo người bán, dự báo cơ hội, cơ hội theo nguồn - trạng thái, phễu kinh doanh.
 • Dashboard báo giá, đơn đặt hàng, hóa đơn bán, kế hoạch thu tiền theo thời gian.

Phần mềm CRM

SINNOVA-CRM: Cung cấp đầy đủ quy trình, công cụ giúp bạn thực hiện tốt hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ Khách hàng và các hoạt động hỗ trợ khác.
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ