Chi phí, doanh thu

Hỗ trợ theo dõi, quản lý thông tin ngân sách, kế hoạch chi, doanh số kế hoạch, doanh thu và dòng tiền của dự án.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
Quản lý dự án
Ngân sách dự án

Ngân sách dự án

 • Hỗ trợ theo dõi, quản lý ngân sách theo các giai đoạn triển khai của dự án: NCKT, đang triển khai.
 • Quản lý thông tin ngân sách theo từng trạng thái: Trong ngân sách, ngoài ngân sách, vượt ngân sách, CR ngân sách.
 • Quản lý nguồn vốn dự án.
 • Quản lý kế hoạch vốn dự án.

Chi phí dự án

 • Quản lý chi phí kế hoạch chi tiết theo tháng, khoản mục chi phí.
 • Quản lý chi phí theo hợp đồng, khối lượng bàn giao.
 • Quản lý chi phí hoạt động (chi phí quản lý dự án).
 • Hỗ trợ so sánh giữa chi phí kế hoạch và chi phí thực tế của dự án.
 • Hỗ trợ import chi phí vào hệ thống (xlsx).
 • Tự động gửi thông báo email, sms cho người phụ trách dự án khi có chênh lệch về chi phí.
 • Hỗ trợ luồng công việc theo quy trình (workflow).
Chi phí dự án
Doanh thu

Doanh thu

 • Quản lý doanh số theo tiến độ thực hiện/ bàn giao (doanh số thực hiện).
 • Quản lý kế hoạch doanh thu trên tiến độ thu theo hợp đồng.
 • Quản lý doanh thu/ thu tiền theo hợp đồng, khối lượng thực hiện.
 • Hỗ trợ import doanh thu vào hệ thống (xlsx).
 • Hỗ trợ gửi thông báo email, sms khi ghi nhận doanh thu.
 • Hỗ trợ luồng công việc, phê duyệt theo quy trình (workflow).

Báo cáo, dashboard

 • Chi tiết: Chi tiết thông tin chi phí, doanh thu, hợp đồng,...
 • Danh sách: Tổng hợp chi phí dự án, tổng hợp đối chiếu chi phí dự án, doanh thu dự án...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê ngân sách, doanh số theo đơn vị, khối.
 • Dashboard: Tổng hợp ngân sách dự án theo người phụ trách, tổng hợp ngân sách của toàn bộ dự án,...
Báo cáo, dashboard

Phần mềm quản lý dự án

SINNOVA-PM: Quản lý kế hoạch-tiến độ dự án, công việc, gantt, timesheet, báo cáo công việc, nguồn lực, dự toán, chi phí, rủi ro, đánh giá kết quả dự án giúp Nhà quản lý, Nhân viên thực hiện công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn và sáng tạo hơn.
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ