Tài chính

Tổng quan

 

Hỗ trợ theo dõi, quản lý thông tin ngân sách, kế hoạch chi, doanh số kế hoạch, doanh thu và dòng tiền của dự án.

Xem demos
Tổng quan

Quản lý ngân sách dự án

Ngân sách dự án

 
 • Hỗ trợ theo dõi, quản lý ngân sách theo các giai đoạn triển khai của dự án: NCKT, đang triển khai.
 • Quản lý thông tin ngân sách theo từng trạng thái: Trong ngân sách, ngoài ngân sách, vượt ngân sách, CR ngân sách.
 • Quản lý nguồn vốn dự án.
 • Quản lý kế hoạch vốn dự án.
Xem demos

Chi phí dự án

 
 • Quản lý chi phí kế hoạch chi tiết theo tháng, khoản mục chi phí.
 • Quản lý chi phí theo hợp đồng, khối lượng bàn giao.
 • Quản lý chi phí hoạt động.
 • Hỗ trợ theo dõi chi phí thực tế và đối chiếu chi phí.
 • Hỗ trợ so sánh giữa chi phí kế hoạch và chi phí thực tế của dự án.
 • Hỗ trợ import chi phí vào hệ thống (xlsx).
 • Tự động gửi thông báo (Email, SMS) cho người phụ trách dự án khi có chênh lệch về chi phí.
Xem demos
Quản lý Chi phí kế hoạch, thực tế

Doanh thu dự án

Doanh thu dự án

 
 • Quản lý doanh số đã ký theo hợp đồng, doanh số thực hiện theo tiến độ bàn giao.
 • Quản lý kế hoạch thu tiền theo lịch thanh toán.
 • Hỗ trợ import doanh thu vào hệ thống (xlsx).
 • Tự động gửi thông báo (Email, SMS) khi ghi nhận doanh thu.
Xem demos

Báo cáo, dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết thông tin chi phí, doanh thu, hợp đồng,...
 • Danh sách: Tổng hợp chi phí dự án, tổng hợp đối chiếu chi phí dự án, doanh thu dự án...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê ngân sách, doanh số theo đơn vị, khối.
 • Dashboard: Tổng hợp ngân sách dự án theo người phụ trách, tổng hợp ngân sách của toàn bộ dự án,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý dự án

SINNOVA-PM: Quản lý kế hoạch-tiến độ dự án, công việc, gantt, timesheet, báo cáo công việc, nguồn lực, dự toán, chi phí, rủi ro, đánh giá kết quả dự án giúp Nhà quản lý, Nhân viên thực hiện công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn và sáng tạo hơn.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ