Công việc

Tổng quan

 

Theo dõi, quản lý kế hoạch làm việc của cá nhân với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Hệ thống với các tiện ích cảnh báo nhắc nhở công việc tới hạn, quá hạn, thông báo tới người liên quan cùng tham gia thực hiện công việc.

Xem demos
Tổng quan

Thông tin công việc

Kế hoạch công việc

 
 • Quản lý chi tiết công việc: Tên công việc, thời gian thực hiện, người phụ trách, Người phối hợp, Nội dung công việc, % tiến độ, trạng thái (chưa thực hiện, đang thực hiện, hoàn thành, hủy bỏ).
 • Đa tiêu chí tìm kiếm công việc theo: Tên công việc, mã số, người dùng, trạng thái, phần trăm (%),...
 • Dễ dàng thao tác nhóm công việc trực tiếp trên danh mục theo: Dự án, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số ngày, trạng thái, ưu tiên, phân loại...
 • Hệ thống cho phép người được giao việc chia nhỏ tiếp công việc (WBS) để thực hiện và báo cáo.
 • Hiển thị trực quan tiến độ công việc (chỉ số SPI) bằng màu sắc để cho biết các công việc đã chậm, có nguy cơ chậm tiến độ hay đảm bảo tiến độ.
Xem demos

Tiến độ công việc

 
 • Tiến độ (%) công việc cha tự tính thông qua % công việc con (sum up).
 • Trạng thái của các công việc con theo công việc cha khi tạm dừng, hủy bỏ.
 • Hỗ trợ cài đặt tự động/không tự động chuyển trạng thái hoàn thành công việc để kiểm soát khi tiến độ đã nhập 100%.
 • Cho phép ghi nhật ký, báo cáo chi tiết cho từng công việc.
 • Cho phép trao đổi, thảo luận trên từng công việc.
 • Tự động lưu lại thay đổi thêm/sửa công việc (chức năng log).
Xem demos
Tiến độ công việc

Tài liệu đính kèm công việc

Tài liệu đính kèm

 
 • Cho phép đính kèm tài liệu liên quan ứng với từng công việc.
 • Đa dạng tệp (file) tài liệu hỗ trợ: xlsx, pdf, doc, html, ppt,...
 • Cho phép link tới tài liệu dự án đã khai báo trên hệ thống.
 • Hỗ trợ khai báo link tài liệu được lưu trữ bên ngoài hệ thống.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Sao chép bản ghi.
 • Đánh giá công việc theo cấp độ: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém.
 • Cho phép import từ tệp xlsx. Export dạng xlsx, pdf,...
 • Phân quyền người dùng được phép xem, sửa nội dung công việc theo nhóm quyền và vai trò trong dự án.
 • Nhắc nhở công việc đến hạn, quá hạn.
 • Nhắc nhở công việc phụ thuộc có nguy cơ chậm tiến độ.
 • Tự động gửi thông báo Email, SMS cho người phụ trách, người phối hợp khi có thay đổi, cập nhật liên quan đến công việc.
 • Tự động gửi thông báo cho người dùng khi có công việc vừa khởi tạo, đang chờ duyệt, đã phê duyệt hay bị từ chối.
Xem demos
Tiện ích công việc

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết thông tin công việc (theo dự án, timeline,...).
 • Danh sách: Công việc theo dự án, công việc theo đối tác,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê công việc theo người phụ trách, phân tích công việc theo nguồn lực,...
 • Dashboard: Công việc đang diễn ra, công việc cần hoàn thành,...
 • Pivot: Công việc.

Phần mềm quản lý dự án

SINNOVA-PM: Quản lý kế hoạch-tiến độ dự án, công việc, gantt, timesheet, báo cáo công việc, nguồn lực, dự toán, chi phí, rủi ro, đánh giá kết quả dự án giúp Nhà quản lý, Nhân viên thực hiện công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn và sáng tạo hơn.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ