Công việc

Theo dõi, quản lý kế hoạch làm việc của cá nhân với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Hệ thống với các tiện ích cảnh báo nhắc nhở công việc tới hạn, quá hạn, thông báo tới người liên quan cùng tham gia thực hiện công việc.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
Quản lý dự án
Danh mục công việc

Danh mục công việc

 • Cung cấp tổng quan thông tin công việc theo người phụ trách, người giao, người duyệt, người phối hợp.
 • Hỗ trợ tìm kiếm công việc theo nhiều tiêu chí: dự án, ưu tiên, thời gian,...
 • Hỗ trợ nhóm công việc theo nhiều tiêu chí: dự án, ưu tiên, thời gian,...
 • Hiển thị trực quan trạng thái tiến độ công việc bằng màu sắc (theo chỉ số SPI về khả năng và nguy cơ chậm hay đảm bảo tiến độ).
 • Hiển thị sơ đồ gantt, mindmap, taskboard trực quan công việc.

Cấu trúc công việc cha - con

 • Hỗ trợ chia nhỏ công việc (tạo công việc con) để thực hiện hoặc giao việc.
 • Tiến độ (%) hoàn thành công việc cha tự tính theo % hoàn thành các công việc con.
 • Tự động chuyển trạng thái (tạm dừng, hủy bỏ) của các công việc con theo công việc cha.
Cấu trúc công việc cha - con
Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

 • Hỗ trợ đính kèm tài liệu liên quan.
 • Hỗ trợ link tới tài liệu đã khai báo trên hệ thống.
 • Hỗ trợ link tới tài liệu lưu trữ bên ngoài.

Đánh giá công việc

 • Đánh giá công việc theo spi, điểm chất lượng, tỷ trọng và trọng số.
 • Hỗ trợ nhân viên tự đánh giá, 02 cấp review đánh giá, 01 cấp phê duyệt kết quả đánh giá.
Đánh giá công việc
Tiện ích

Tiện ích

 • Tự động cập nhật ngày hoàn thành theo ngày hệ thống.
 • Tự động cập nhật trạng thái (Đang thực hiện, hoàn thành) tương ứng theo % tiến độ công việc.
 • Đọc dữ liệu (xlsx, mpp) công việc vào hệ thống.
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu từ hệ thống dưới dạng xlsx, pdf.
 • Xuất dữ liệu từ hệ thống sang Microsoft Project (định dạng xml).
 • Sao chép công việc.
 • Quản lý check list theo công việc.
 • Quản lý điểm, gắn tag cho công việc.
 • Ghi nhật ký (báo cáo) công việc.
 • Phê duyệt công việc.
 • Phân quyền công việc theo nhóm quyền (roles group) và theo vai trò tham gia dự án.
 • Tự động lưu lại lịch sử thay đổi (chức năng ghi log).
 • Gửi thông báo email, sms cho người phụ trách, người liên quan khi có thay đổi liên quan đến công việc.
 • Hỗ trợ nhắc nhở đến hạn, quá hạn hoàn thành công việc.
 • Hỗ trợ nhắc nhở công việc phụ thuộc có nguy cơ bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công việc khác.

Báo cáo, dashboard

 • Chi tiết: Chi tiết thông tin công việc (theo dự án, timeline,...).
 • Danh sách: Công việc theo dự án, công việc theo đối tác,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê công việc theo người phụ trách, phân tích công việc theo nguồn lực,...
 • Dashboard: Công việc đang diễn ra, công việc cần hoàn thành,...
 • Pivot: Công việc.
Báo cáo, dashboard

Phần mềm quản lý dự án

SINNOVA-PM: Quản lý kế hoạch-tiến độ dự án, công việc, gantt, timesheet, báo cáo công việc, nguồn lực, dự toán, chi phí, rủi ro, đánh giá kết quả dự án giúp Nhà quản lý, Nhân viên thực hiện công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn và sáng tạo hơn.
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ