Tải về

Vị trí Nhân viên Marketing

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Nhân viên Marketing


Vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Nhân viên Chăm sóc khách hàng


Vị trí Kế toán tổng hợp

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Kế toán tổng hợp


Vị trí Kế toán thuế

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Kế toán thuế


Vị trí Kế toán trưởng

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Kế toán trưởng


Vị trí Giám đốc tài chính

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Giám đốc tài chính


Vị trí Giám đốc điều hành

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,... của Giám đốc điều hành


Đánh giá Nhân viên

Mẫu bảng Đánh giá nhân viên: Xây dựng các tiêu chí để đánh giá một cách toàn diện nhân viên, đề xuất hinh thức khen thưởng đối với nhân viên có kết quả đánh giá tốt.


Đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân viên

Mẫu bảng Đánh giá kết quả hoàn thành công việc nhằm mục đích đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra.


Đánh giá của đồng nghiệp

Mẫu bảng Đánh giá của đồng nghiệp: Những nhận xét về nhân viên từ đồng nghiệp, người quản lý sẽ có cái nhìn khách quan về nhân viên đó.


Chủ đề


Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: sinnova_dt