Tải về tài liệu, công cụ

Vị trí Giám đốc điều hành

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,... của Giám đốc điều hành


Vị trí Giám đốc tài chính

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Giám đốc tài chính


Vị trí Kế toán trưởng

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Kế toán trưởng


Vị trí Kế toán thuế

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Kế toán thuế


Vị trí Kế toán tổng hợp

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Kế toán tổng hợp


Vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn,... của Nhân viên Chăm sóc khách hàng


Vị trí Nhân viên Marketing

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Nhân viên Marketing


Vị trí Nhân viên Kinh doanh

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Nhân viên Kinh doanh


Vị trí Nhân viên Lập trình

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Nhân viên Lập trình


Vị trí Nhân viên Quản trị mạng

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Nhân viên Quản trị mạng


Chủ đề


Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ