Tải về tài liệu, công cụ

Vị trí Nhân viên Quản đốc

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Nhân viên Quản đốc


Vị trí Trợ lý giám đốc

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Trợ lý giám đốc


Vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Trưởng phòng kinh doanh


Vị trí Trưởng phòng Cung ứng

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Trưởng phòng cung ứng


Vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Trưởng phòng kỹ thuật


Vị trí Tổ trưởng sản xuất

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Tổ trưởng sản xuất


Vị trí Nhân viên Kế toán ngân hàng

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Nhân viên Kế toán ngân hàng


Vị trí Kỹ sư xây dựng

Bản mô tả công việc: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, ... của Kỹ sư xây dựng


Chủ đề


Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ