Lịch sử phát hành

SINNOVA v7.9.0

Phiên bản ra đời phát triển thêm các tính năng thuộc phân hệ Quản lý Đối tác, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Salon, Quản lý Bán hàng, Quản lý Tài sản & Thiết bị, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành. Ngoài ra, phần mềm còn phát triển thêm mô đun Phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp so sánh, phân tích dữ liệu theo nhiều chiều.

Chi tiết...

SINNOVA v7.5.0

Phiên bản ra hiệu chỉnh thêm tính năng các phân hệ Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý quy trình hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng và Quản lý Tài sản. Ngoài ra, ở phiên bản này có phát triển phân hệ Quản lý Salon.

Chi tiết...

SINNOVA v7.2.0

Phiên bản ra đời cập nhật các tính năng mới và fix lỗi một số phân hệ như Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Tài chính, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành.

Chi tiết...

SINNOVA v7.0.0

Phiên bản ra đời với việc hiệu chỉnh tính năng phần Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán/Mua hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành.

Chi tiết...

SINNOVA v6.9.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh, bổ sung thêm tính năng phần Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Tài chính, Quản lý Tài sản & Thiết bị, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành.

Chi tiết...
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: sinnova_dt