Lịch sử phát hành

SINNOVA v9.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Sản xuất - Giá thành, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Salon, Quản lý Resort, Quản lý Tài sản, Báo cáo - Dashboard, Ứng dụng di động (Mobile App) và API.

Chi tiết...

SINNOVA v9.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Salon, Quản lý Resort và Quản lý Tài sản.

Chi tiết...

SINNOVA v9.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing và Quản lý Tài sản.

Chi tiết...

SINNOVA v8.9.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Điểm bán hàng (Pos), Quản lý Tài sản & Thiết bị.

Chi tiết...

SINNOVA v8.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Nội dung, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Điểm bán hàng (Pos), Quản lý Salon, Quản lý Nhà hàng, Quản lý Tài sản & Thiết bị, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng và Quản lý Kho hàng.

Chi tiết...
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: sinnova_dt