Lịch sử phát hành

SINNOVA v5.0.0

Phiên bản ra đời với việc bổ sung tính năng cho các mô đun Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Bán hàng, Quản lý Nguồn nhân lực (Tuyển dụng, Đào tạo nhân sự) và Quản lý Tài sản & Thiết bị. Ngoài ra với phiên bản này, phát triển thêm mô đun Quản lý Mua hàng phục vụ cho công tác mua hàng tại doanh nghiệp.

Chi tiết...

SINNOVA v4.0.0

Phiên bản ra đời với việc hiệu chỉnh tính năng về Quản lý điểm bán hàng (POS), Quản lý Quy trình, hoạt động và Quản lý Dự án. Ngoài ra ở phiên bản có bổ sung các tính năng mới về Quản lý Sản phẩm, Quản lý Tài chính, Quản lý bảo hiểm nhân sự,  Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng và Quản lý Trang thiết bị.

Chi tiết...

SINNOVA v3.0.0

Phiên bản ra đời phát triển các tính năng mới về Quản lý Đào tạo nhân sự, Quản lý Quan hệ khách hàng, Quản lý Tiềm năng, Quản lý Dự án (Công việc), Quản lý Quy trình, hoạt động (Nhật ký) và Quản lý điểm bán hàng (POS).

Chi tiết...

SINNOVA v2.0.0

Phiên bản ra đời phát triển thêm các phân hệ: Quản lý Hoạch định nhân sự, Quản lý Nhà hàng, Quản lý Khách sạn.

Chi tiết...

SINNOVA v1.0.0

Phiên bản ra đời với các tính năng chính của phân hệ Quản lý Nguồn nhân lực, bao gồm: Quản lý Hồ sơ nhân sự, Quản lý Chấm công và Quản lý Tiền lương.

Chi tiết...
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: sinnova_dt