Tổng quan

 

Tạo lập, quản lý thông tin chi tiết về tài sản và in tem nhãn hỗ trợ barcode: QR Code, Code 13, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, code 39, UPC-E,... Quản lý chi tiết quá trình (lịch sử) của từng tài sản: Điều chuyển, Sửa chữa, Kiểm kê, Thanh lý,...

Xem demos
Tổng quan

Thẻ tài sản

Thẻ tài sản

 
 • Thông tin cơ bản: Ngày chứng từ, Ngày vào sổ, Số thẻ, Số chứng từ, Tên tài sản, Phương pháp tính khấu hao, Lý do tăng giảm tài sản, Mã loại tài sản cố định, Phân loại, Mã nhóm tài sản cố định, Hiện trạng, Số lượng,...
 • Thông tin chi tiết: Barcode, Số hiệu, Biển số, Công dụng, Thông số kỹ thuật,...
 • Thông tin về sử dụng: Ngày mua, Ngày sử dụng, Ngày ngừng sử dụng, Ngày thanh lý, Kho chứa, Kệ chứa, Địa điểm sử dụng,...
 • Thông tin về bảo hành tài sản: Mã và tên đối tác bảo hành, Thông tin liên hệ với đối tác bảo hành, Số tháng bảo hành, Ngày hết hạn bảo hành, Số phiếu bảo hành,...
 • Thông tin định kỳ, định mức: Số tháng bảo trì/kiểm định/kiểm kê/bảo hiểm định kỳ,...
Xem demos

Kiểm kê

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm kê tài sản: Theo nhóm tài sản, loại tài sản, phòng ban, bộ phận, khu vực/vị trí.
 • Hỗ trợ kiểm kê Nhập tay từng tài sản.
 • Hỗ trợ import dữ liệu kiểm kê (xslx, txt).
 • Hỗ trợ ứng dụng mobile (Android/Ios) kiểm kê và tra cứu thông tin.
Xem demos
Kiểm kê

Điều chuyển

Cấp phát

 
 • Theo dõi thông tin cấp phát/thu hồi sử dụng tài sản trong nội bộ tổ chức: Thông tin tài sản, Thông tin đối tượng nhận tài sản (Phòng ban, Nhân viên...), Trạng thái tài sản,...
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) cấp phát/thu hồi tài sản.
Xem demos

Sửa chữa

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) bảo trì tài sản: Theo thông tin định kỳ bảo trì tại hồ sơ tài sản và lần thực hiện bảo trì đầu tiên.
 • Theo dõi, ghi chép thông tin bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
 • Theo dõi các chi phí bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
Xem demos
Sửa chữa

Kiểm định

Kiểm định

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm định: Theo thông tin định kỳ kiểm định khai báo tại hồ sơ tài sản và lần thực hiện kiểm định đầu tiên.
 • Theo dõi, quản lý kiểm định: Thời gian, chi phí,...
Xem demos

Bảo hiểm

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) mua bảo hiểm: Theo thông tin định kỳ mua bảo hiểm khai báo tại hồ sơ tài sẩn và lần mua bảo hiểm đầu tiên.
 • Theo dõi, quản lý thông tin bảo hiểm: Thời gian, chi phí,...
Xem demos
Bảo hiểm

Tiện ích

Tiện ích

 
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu vào hệ thống (file xlsx, file từ thiết bị kiểm kê).
 • Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu liên quan đến tài sản trước khi người dùng thực hiện xóa trên phần mềm.
 • Hỗ trợ log theo dõi lịch sử thay đổi thông tin tài sản.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin tài sản.
 • Cho phép tạo đồng loạt trang thiết bị từ một mã vật tư (nhập theo lô).
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê, thiết bị in tem mã vạch.
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Danh sách các tài sản phân chia theo Nhóm, Loại, Hiện trạng sử dụng.
 • Danh sách tài sản theo các thông số kỹ thuật.
 • Chi tiết thông tin từng tài sản.
 • Tích hợp Pivot giúp phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: Nhóm, Loại, Hiện trạng, Nguồn vốn, Xuất xứ,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý nhà hàng

Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ