Tổng quan

 

Khép kín quy trình mua hàng từ yêu cầu mua hàng, đơn mua hàng, nhận hàng, hóa đơn mua hàng. Các khâu trong quy trình mua hàng được kiểm soát bằng quy trình kiểm duyệt (Approve) thông tin.

Xem demos
Tổng quan

Yêu cầu mua hàng

Yêu cầu mua hàng

 
 • Tạo lập yêu cầu: Thông tin yêu cầu, mặt hàng,...
 • Hỗ trợ tập hợp yêu cầu mua hàng từ kế hoạch sản xuất, Lượng tồn kho tối thiểu, tối đa, lượng tồn kho thực tế,...
 • Áp dụng nhiều mẫu yêu cầu khác nhau đáp ứng quy trình.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với yêu cầu mua hàng.
Xem demos

Đơn mua hàng

 
 • Tạo lập đơn mua hàng: Thông tin đơn hàng, thông tin đối tác, sản phẩm,...
 • Hệ thống hỗ trợ convert yêu cầu mua hoặc chào giá thành đơn mua hàng.
 • Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp đối với việc thực hiện từng đơn hàng.
 • Hỗ trợ lập lịch thanh toán và theo dõi tiến độ thanh toán từng đơn hàng.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với đơn mua hàng.
Xem demos
Đơn mua hàng

Nhận hàng

Kế hoạch nhận hàng

 
 • Tạo lập phiếu nhận hàng: Thông tin nhận hàng, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm, thông tin vận chuyển, thông tin giao nhận, thông tin nhập khẩu,...
 • Hệ thống hỗ trợ convert đơn mua hàng thành phiếu nhận hàng.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với kế hoạch nhận hàng.
Xem demos

Hóa đơn mua

 
 • Tạo lập hóa đơn mua: Thông tin hóa đơn, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm, thông tin giao nhận, thông tin nhập khẩu.
 • Hệ thống hỗ trợ convert đơn mua hàng thành hóa đơn mua.
 • Tự động hạch toán kế toán theo sơ đồ hạch toán kế toán.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với hóa đơn mua hàng.
Xem demos
Tien ich

Tien ich

Tiện ích

 
 • Tích hợp mã vạch và thiết bị.
 • Cho phép thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi, đánh lại mã số chứng từ.
 • Cho phép nạp (import) dữ liệu vào hệ thống (file xlsx) và kết xuất dữ liệu từ hệ thống ra dưới dạng file xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin: Nhà cung cấp, sản phẩm,...
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
 • Hỗ trợ cảnh báo Đơn đặt mua hàng đến hạn.
 • Kiểm duyệt (Approve) thông tin: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
Xem demos

Báo cáo, dashboard

 
 • Chi tiết: Đơn mua hàng, hóa đơn mua hàng,...
 • Danh sách: Đơn mua hàng theo đối tác, hóa đơn vu hàng theo kho,...
 • Dashboard: Đơn đặt mua hàng, hóa đơn mua hàng,...
 • Pivot: Giúp phân tích mua hàng theo Thời gian, Mặt hàng, Nhóm mặt hàng, Hình thức mua,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý khách sạn

SINNOVA-HMS: Phần mềm chuyên dụng cho quản lý khách sạn, resort, timeshare, vacation giúp nâng cao khả năng kinh doanh và hiệu quả quản lý.
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ