Tài sản

Tổng quan

 

Tạo lập, quản lý thông tin chi tiết về tài sản và in tem nhãn hỗ trợ barcode: QR Code, Code 13, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, code 39, UPC-E,... Quản lý chi tiết quá trình (lịch sử) của từng tài sản: Sửa chữa, kiểm kê, kiểm định,...

Xem demos
Tổng quan

Thẻ tài sản

Thẻ tài sản

 
 • Thông tin chi tiết: Thông số kỹ thuật, địa điểm lắp đặt, người sử dụng, định kỳ, bảo hành.
 • Quản lý barcode và in tem nhãn.
 • Thông tin định kỳ, định mức: Số tháng bảo trì/kiểm định/kiểm kê/bảo hiểm định kỳ,...
Xem demos

Cấp phát

 
 • Theo dõi thông tin cấp phát/thu hồi sử dụng tài sản trong nội bộ tổ chức: Tài sản, đối tượng nhận tài sản (phòng ban, nhân viên...), trạng thái tài sản,...
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) cấp phát/thu hồi tài sản.
Xem demos
Điều chuyển

Sửa chữa

Sửa chữa

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) bảo trì tài sản: Theo thông tin định kỳ bảo trì tại hồ sơ tài sản và lần thực hiện bảo trì đầu tiên.
 • Theo dõi, ghi chép thông tin bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
 • Theo dõi các chi phí bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
Xem demos

Kiểm định

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm định: Theo thông tin định kỳ kiểm định khai báo tại hồ sơ tài sản và lần thực hiện kiểm định đầu tiên.
 • Theo dõi, quản lý kiểm định: Thời gian, chi phí,...
Xem demos
Kiểm định

Bảo hiểm

Bảo hiểm

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) mua bảo hiểm: Theo thông tin định kỳ mua bảo hiểm khai báo tại hồ sơ tài sản và lần mua bảo hiểm đầu tiên.
 • Theo dõi, quản lý thông tin bảo hiểm: Thời gian, chi phí,...
Xem demos

Kiểm kê

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm kê tài sản: Theo nhóm tài sản, loại tài sản, phòng ban, bộ phận, khu vực/vị trí.
 • Hỗ trợ kiểm kê nhập tay từng tài sản.
 • Hỗ trợ import dữ liệu kiểm kê (xslx, txt).
 • Hỗ trợ ứng dụng mobile (Android/Ios) kiểm kê và tra cứu thông tin.
Xem demos
Kiểm kê

Tiện ích

Tiện ích

 
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu vào hệ thống (file xlsx, file từ thiết bị kiểm kê).
 • Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu liên quan đến tài sản trước khi người dùng thực hiện xóa trên phần mềm.
 • Hỗ trợ log theo dõi lịch sử thay đổi thông tin tài sản.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin tài sản.
 • Cho phép tạo đồng loạt trang thiết bị từ một mã vật tư (nhập theo lô).
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê, thiết bị in tem mã vạch.
 • Tích hợp thông báo email, SMS.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Danh sách các tài sản phân chia theo nhóm, loại, hiện trạng.
 • Danh sách tài sản theo các thông số kỹ thuật, định mức.
 • Chi tiết thông tin từng tài sản.
 • Tích hợp Pivot giúp phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: Nhóm, loại, hiện trạng, nguồn vốn, đơn vị, khu vực, phòng ban,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý salon

SINNOVA-SALON giúp quản lý tổng thể hệ thống Salon, Spa, Nail, Hair, Beauty: Lịch hẹn, bán hàng, POS, marketing, dịch vụ khách hàng, nhân viên, tiền lương, mua hàng, kho hàng, tài chính, tài sản.
Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ