Tài sản

Tài sản

Tổng quan

 

Tạo lập, quản lý thông tin chi tiết về tài sản và in tem nhãn hỗ trợ barcode: QR Code, Code 13, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, code 39, UPC-E,... Tính toán khấu hao, phân bổ khấu hao tài sản và hạch toán kế toán theo từng đối tượng, khoảng thời gian bất kỳ. Quản lý chi tiết quá trình (lịch sử) của từng tài sản: Điều chuyển, Sửa chữa, Kiểm kê, Thanh lý,...

Xem demos
Tổng quan

Thẻ tài sản

Thẻ tài sản

 
 • Thông tin chi tiết: Thông tin Tài sản, Thông tin Định kỳ, Thông số Kỹ thuật, Thông tin Sử dụng, Thông tin Bảo hành.
 • Thông tin hạch toán.
 • Thông tin khấu hao: Nguồn vốn, khoản mục chi phí, tỷ lệ, số năm, phương pháp khấu hao.
 • Thông tin phân bổ: Thiết lập thông tin để hệ thống hỗ trợ tự động phân bổ khi thực hiện tính khấu hao.
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu vào hệ thống (file xlsx, file từ thiết bị kiểm kê).
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin tài sản, trang thiết bị.
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê, máy in mã vạch.
Xem demos

Điều chỉnh

 
 • Theo dõi, quản lý quá trình tăng/giảm tài sản.
 • Thông tin hạch toán.
 • Thông tin khấu hao: Nguồn vốn, khoản mục chi phí, tỷ lệ, số năm, phương pháp khấu hao.
 • Thông tin phân bổ: Hỗ trợ tự động phân bổ sau khi tính khấu hao..
Xem demos
Điều chỉnh

Điều chuyển

Điều chuyển

 
 • Cho phép thực hiện điều chuyển tài sản giữa các tổ chức: Thông tin tài sản, Thông tin thực hiện điều chuyển (tổ chức, phòng ban, nhân viên), Thông tin nhận điều chuyển (tổ chức, phòng ban, nhân viên).
 • Hỗ trợ hạch toán giảm tài sản tại tổ chức thực hiện điều chuyển: Hệ thống tự động hạch toán tăng tài sản tương ứng tại tổ chức nhận tài sản sau khi điều chuyển.
 • Tự động ngừng trích khấu hao/phân bổ chi phí của tài sản tại tổ chức thực hiện điều chuyển.
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) điều chuyển tài sản.
Xem demos

Khấu hao

 
 • Cho phép khai báo thông tin khấu hao tài sản cho nhiều đơn vị, tổ chức.
 • Hỗ trợ tự động tính khấu hao.
 • Hỗ trợ phân bổ khấu hao sau khi tính khấu hao.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán khấu hao.
 • Hỗ trợ kỳ tính khấu hao bất kỳ (nhỏ nhất theo ngày).
 • Hỗ trợ phương pháp khấu hao (áp dụng chung hoặc riêng cho từng tài sản khi khai báo): Đường thẳng, số dư giảm dần.
Xem demos
Khấu hao

Điều chuyển

Cấp phát

 
 • Theo dõi thông tin cấp phát/thu hồi sử dụng tài sản trong nội bộ tổ chức: Thông tin tài sản, Thông tin đối tượng nhận tài sản (Phòng ban, Nhân viên...), Trạng thái tài sản,...
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) cấp phát/thu hồi tài sản.
Xem demos

Sữa chữa

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) bảo trì tài sản: Theo thông tin định kỳ bảo trì tại hồ sơ tài sản và lần thực hiện bảo trì đầu tiên.
 • Theo dõi, ghi chép thông tin bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
 • Theo dõi các chi phí bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
Xem demos
Sửa chữa

Kiểm kê

Kiểm kê

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm kê tài sản: Theo thông tin định kỳ kiểm kê khai báo tại hồ sơ tài sản và lần thực hiện kiểm kê đầu tiên.
 • Cho phép tích hợp thiết bị kiểm kê
 • Hỗ trợ import dữ liệu kiểm kê.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán giảm tài sản sau khi kiểm kê.
Xem demos

Bảo hiểm

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) mua bảo hiểm: Theo thông tin định kỳ mua bảo hiểm khai báo tại hồ sơ tài sẩn và lần mua bảo hiểm đầu tiên.
 • Theo dõi, quản lý thông tin bảo hiểm: thời gian, chi phí,...
Xem demos
Bảo hiểm

Thanh lý

Thanh lý

 
 • Quản lý thông tin thanh lý/nhượng bán tài sản: Hội đồng, chi phí,...
 • Hỗ trợ tự động hạch toán giảm tài sản sau khi thanh lý/nhượng bán tài sản.
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) thanh lý/nhượng bán tài sản.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Danh sách các tài sản phân chia theo Nhóm, Loại, Hiện trạng sử dụng.
 • Danh sách tài sản theo các thông số kỹ thuật.
 • Chi tiết thông tin từng tài sản.
 • Tích hợp Pivot giúp phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: Nhóm, Loại, Hiện trạng, Nguồn vốn, Xuất xứ...
Báo cáo

Phần mềm quản lý salon

SINNOVA-SALON giúp Quản lý tổng thể hệ thống Salon, Spa, Nail: Lịch hẹn, book lịch hẹn online, Bán hàng, Pos, Marketing, Dịch vụ khách hàng, Nhân viên, Tiền lương, Mua hàng, Kho hàng, Tài chính.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt