Tổng quan

 

Cung cấp các công cụ hỗ trợ tác nghiệp như: Quản lý tiềm năng, quản lý marketing lists,... Công cụ marketing tự động: Email, SMS và đo lường mục tiêu.

Xem demos
Tổng quan

Dữ liệu tiềm năng

Tiềm năng

 
 • Thông tin tiềm năng: Tên, nhóm, đối tượng, phân loại, điện thoại, email, địa chỉ, website, ngày sinh, giới tính, cơ quan, phòng ban, chức vụ,...
 • Hỗ trợ import dữ liệu lớn tiềm năng (excel, txt), công cụ lọc trùng Email, điện thoại,... khi import và sau import.
 • Cho phép sửa đồng loạt dữ liệu tiềm năng.
 • Cho phép đính kèm, lưu trữ các tài liệu liên quan đến từng tiềm năng.
 • Quản lý lịch sử hoạt động: Công việc, nhật ký, điện thoại, email.
 • Quản lý các ghi chú, ghi chép liên quan đến tiềm năng.
Xem demos

Marketing list (lọc dữ liệu tiềm năng theo mục tiêu)

 
 • Thiết lập marketing lists: Mã số, tiêu đề, trạng thái,...
 • Khai báo điều kiện lọc tiềm năng: Lĩnh vực, nguồn, đối tượng, cá nhân/doanh nghiệp, giới tính, tỉnh thành,...
 • Khai báo điều kiện lọc đối tác, liên hệ: Lĩnh vực, nguồn, số lượng nhân viên, doanh số, loại hình sở hữu,...
 • Tự động lọc tiềm năng, đối tác, liên hệ theo điều kiện lọc của mỗi marketing lists.
 • Thêm tiềm năng, đối tác, liên hệ (ngoài điều kiện lọc tự động) vào mỗi marketing lists.
Xem demos
Marketing list

Email Marketing

Newsletter (Email)

 
 • Tạo Email bằng công cụ soạn thảo HTML trực quan (WYSIWYG); Khai báo trường cần nhúng (nội dung động): Tên, Xưng hô, Chức vụ, Tổ chức, Phòng ban,...
 • Cho phép nhúng, chỉnh sửa ảnh, video, liên kết,...
 • Gửi email đồng loạt cho nhiều đối tượng cùng một lúc (sử dụng marketing list).
 • Cho phép tạm dừng và giới hạn email gửi đi trong 1 lần gửi.
 • Đo lường thống kê Google Analytics bằng cách tích hợp GAC.
 • Đánh giá kết quả: Tự động thống kê số Email đã gửi, số lần mở email, số lần link click, số email bị trả lại,...
Xem demos

SMS

 
 • Tạo SMS bằng công cụ soạn thảo HTML trực quan (WYSIWYG).
 • Khai báo trường cần nhúng (nội dung động): Tên, Xưng hô, Chức vụ, Tổ chức, Phòng ban,...
 • Gửi đồng loạt nhiều đối tượng cùng lúc (sử dụng marketing list).
 • Cho phép tạm dừng và giới hạn tin nhắn trong 1 lần gửi.
 • Đánh giá kết quả: Tự động thống kê SMS đã gửi, SMS bị trả lại.
Xem demos
SMS Marketing

Báo cáo

Thống kê và theo dõi sử dụng Coupon, Voucher

 
 • Quản lý tình hình phát hành, sử dụng các loại voucher: Promotion code, Voucher gift.
 • Theo dõi chi tiết các lần sử dụng tương ứng với từng voucher, coupon.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Thông tin tiềm năng, thông tin marketing lists,...
 • Danh sách: Tiềm năng, Marketing lists,...
 • Biểu đồ, thống kê: Chất lượng Email, Sms, Tiềm năng,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ