Tổng quan

 

Khép kín quy trình bán hàng từ quản lý cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng, giao hàng, hóa đơn. Công cụ phân tích (pivot), 360° view với Đối tác và nhiều hơn thế.

Xem demos
Tổng quan

cơ hội bán hàng

Cơ hội

 
 • Tạo lập cơ hội: Thông tin cơ hội, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm.
 • Cung cấp công cụ SWOT và TOWS để phân tích các cơ hội.
 • Phễu kinh doanh phân tích tình hình các cơ hội bán hàng trong doanh nghiệp.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với cơ hội.
Xem demos

Báo giá

 
 • Tạo lập báo giá: Thông tin báo giá, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm.
 • Hỗ trợ convert cơ hội bán hàng thành báo giá.
 • Áp dụng nhiều mẫu báo giá khác nhau đáp ứng yêu cầu tùy biến.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với báo giá.
Xem demos
báo giá

đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

 
 • Tạo lập đơn đặt hàng: Thông tin đơn hàng, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm, thông tin hóa đơn, thông tin nhận hàng, thông tin xuất khẩu,...
 • Hỗ trợ kiểm tra tồn kho ngay trên giao diện đơn đặt hàng.
 • Hỗ trợ lập lịch thanh toán và theo dõi tiến độ thanh toán đối với từng đơn đặt hàng.
 • Hỗ trợ convert báo giá thành đơn đặt hàng.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với đơn đặt hàng.
Xem demos

Kế hoạch giao hàng

 
 • Tạo lập phiếu giao hàng: Thông tin giao hàng, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm, thông tin vận chuyển, thông tin nhận hàng, thông tin xuất khẩu,...
 • Hệ thống hỗ trợ convert đơn đặt hàng thành phiếu giao hàng.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với kế hoạch giao hàng.
Xem demos
giao hàng

hóa đơn

Hóa đơn bán hàng

 
 • Tạo lập hóa đơn: Thông tin hóa đơn, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm, thông tin nhận hàng, thông tin xuất khẩu, thông tin phân tích.
 • Hệ thống hỗ trợ convert cơ hội bán hàng, báo giá, đơn đặt hàng, phiếu giao hàng thành hóa đơn bán hàng.
 • Lập lịch thanh toán và theo dõi tiến độ thanh toán đối với từng hóa đơn bán hàng.
 • Tự động hạch toán kế toán theo sơ đồ hạch toán kế toán.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với hóa đơn bán hàng.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Tích hợp mã vạch và thiết bị bán hàng.
 • Cho phép thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi, đánh lại mã số chứng từ.
 • Cho phép nạp (import) dữ liệu vào hệ thống (file xlsx) và kết xuất dữ liệu từ hệ thống ra dưới dạng file xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin: Khách hàng, sản phẩm,...
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
 • Hỗ trợ cảnh báo Đơn đặt hàng đến hạn, cảnh báo tiến độ thanh toán,...
 • Kiểm duyệt (Approve) thông tin: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
Xem demos
tiện ích

báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng,...
 • Danh sách: Đơn hàng theo đối tác, giao hàng theo đối tác,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê theo lĩnh vực, thống kê theo nguồn gốc,...
 • Dashboard: Đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng,...
 • Pivot: Giúp phân tích bán hàng theo Thời gian, Mặt hàng, Nhóm mặt hàng, Hình thức bán,...

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ