Thông tin sản phẩm

Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P3

 • SINNOVA
 • /
 • 25.11.2014
 • /
 • 22207

Thông tin manh mún, dữ liệu không tập trung, khó tìm kiếm tra cứu và xử lý số liệu,... đồng nghĩa với việc mất thời gian, chi phí trong công tác quản lý bảo hiểm của hầu hết các Cơ quan/đơn vị ở thời điểm hiện tại. Vì vậy nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bảo hiểm rất lớn để thay thế các hình thức quản lý cũ kỹ và thiếu tính chuyên nghiệp cũng như đơn giản hóa được công tác quản lý và giảm được cẳng thẳng cho các Cán bộ quản lý.

Biết và nắm bắt được các khó khăn trong vấn đề quản lý bảo hiểm của các Cơ quan/đơn vị. Chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu và ứng dụng thành công việc quản lý thông tin bảo hiểm từ kinh nghiệm triển khai thực tế trên Module Bảo hiểm – Phần mềm quản lý nguồn nhân lực SINNOVA-HRMS

Thông qua phần 3 của bài viết chúng tôi xin giới thiệu quy trình khai báo và quản lý danh sách đóng bảo hiểm của CB/NV trong Doanh nghiệp

1. Khai báo và quản lý danh sách tăng mới Bảo hiểm theo kỳ

tang moi bao hiem
tang moi bao hiem

- Người dùng cập nhật thông tin vào các ô hoặc vùng có mũi tên màu đỏ. Các thông tin khác sẽ được hiển thị tự động theo tham số cài đặt và từ thông tin được lấy từ module Hồ sơ nhân sự
- Các lý do tăng mới được áp dụng theo đúng quy định mã chuẩn của Cơ quan bảo hiểm, tham khảo thông tin bảng dưới

Tên mã

Chú thích

TM

Tăng mới

- Tăng 24% quỹ lương BHXH, 4.5% quỹ lương BHYT (2% BHTN nếu đóng) tại tháng quyết toán

- Bổ sung tăng 28.5% (hoặc + 2% TN) số Phải nộp tại các tháng truy đóng

Tính theo mức lương tối thiểu tại thời điểm hiện tại
Bổ sung giảm 4.5% y tế từ tháng tăng đến hết thời hạn thẻ nếu khi nghỉ có truy thu 4.5% (Mã điều chỉnh TU)

TC

Tăng mới do chuyển từ tỉnh khác đến

TD

Tăng mới do chuyển từ đơn vị khác đến

2. Khai báo và quản lý danh sách điều chỉnh mức đóng bảo hiểm trong kỳ

dieu chinh bao hiem
dieu chinh bao hiem

- Người dùng cập nhật thông tin vào các ô có mũi tên màu đỏ, thông tin vùng có khung màu xanh là thông tin quá trình đóng gần nhất của CB/NV
- Các lý do điều chỉnh được áp dụng theo đúng quy định mã chuẩn của Cơ quan bảo hiểm, tham khảo thông tin bảng dưới

Tên mã

Chú thích

ON

Tăng sau khi nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau hoặc nghỉ không lương dài ngày

Tham khảo thông tin chú thích của mục 1

GH

Giảm hẳn

- Giảm 24% quỹ lương BHXH, 4.5% quỹ lương BHYT, (2% BHTN nếu đóng) tại tháng quyết toán

- Giảm 2% quỹ lương BHYT tại tháng quyết toán

Tính theo mức lương tối thiểu từng thời điểm có thay đổi mức lương
Lưu ý: đối với TS Sau khi giảm thai sản Phải nộp bổ sung tăng 4.5% BHYT từ tháng báo nghỉ thai sản đến hết thời hạn nghỉ (Mã TT)
OF Sau khi giảm ốm đau Phải nộp bổ sung tăng 4.5% BHYT từ tháng nghỉ đến hết thời hạn thẻ. (Mã TT)

GC

Giảm do chuyển đi tỉnh khác

GD

Giảm do chuyển đến đơn vị khác

TS

Giảm do nghỉ thai sản

OF

Giảm do ốm đau hoặc nghỉ không lương dài ngày

DC

Điều chỉnh mức lương tham gia

- Điều chỉnh tăng/giảm 24% quỹ lương BHXH, 4.5% BHYT, (2% BHTN) tại tháng quyết toán

- Bổ sung tăng/giảm 28.5 % (+ 2%) số Phải nộp tại các tháng truy đóng

Tính theo mức lương tối thiểu từng thời điểm có thay đổi mức lương

AD

Điều chỉnh bổ sung tăng nguyên lương

- Tăng 24% quỹ lương BHXH, 4.5% BHYT, (2% BHTN) tại tháng quyết toán

- Bổ sung tăng 28.5% số Phải nộp BHXH và BHYT (+2% BHTN) tại các tháng truy đóng

Tính theo mức lương tối thiểu tại thời điểm hiện tại

SB

Điều chỉnh bổ sung giảm nguyên lương

- Giảm 24% quỹ lương BHXH, 4.5% BHYT, (2% BHTN) tại tháng quyết toán

- Bổ sung giảm 24% số Phải nộp nộp BHXH, (2% BHTN) tại các tháng truy đóng

Tính theo mức lương tối thiểu từng thời điểm có thay đổi mức lương

TN

Tăng do đó;ng bảo hiểm TN

- Tăng/ giảm 2% BHTN, lao động đóng BHTN tại tháng quyết toán và các tháng đóng bổ sung (đối với trường hợp bắt đầu/ kết thúc đóng BHTN)

- Có ảnh hưởng tới số lao động, Quỹ lương BHTN (sử dụng như Mã DC )

TN: Tính theo mức lương tối thiểu tại thời điểm hiện tại
GT: Tính theo mức lương tối thiểu tại từng thời điểm có thay đổi mức lương

 

GT

Giảm đóng BHTN

AN

Đóng bổ sung BHTN

- Tăng/giảm 2% BHTN tại tháng quyết toán và các tháng đóng bổ sung (đối với trường hợp truy đóng, đóng thiếu BHTN)

- Không ảnh hưởng tới số lao động, Quỹ lương BHTN (sử dụng như Mã TT, TU)

Tính theo mức lương tối thiểu tại thời điểm hiện tại

TT

Điều chỉnh số bổ sung tăng phải nộp BHYT

- Tăng/ Giảm 4.5% BHYT từ tháng, đến tháng cho các trường hợp giảm do nghỉ thai sản hoặc ốm đau
Tính theo mức lương tối thiểu từng thời điểm bổ sung thêm BHYT

TU

Điều chỉnh số bổ sung giảm phải nộp BHYT

WQ

Điều chỉnh chủ quan

- Do Sinnova quy định để cập nhật thông tin điều chỉnh cho tất cả các CB/NV theo quyết định thay đổi mức lương hoặc tỷ lệ đóng của Cơ quan/ bảo hiểm

3. Khai báo và quản lý danh sách điều chỉnh thông tin đóng bảo hiểm trong kỳ

dieu chinh bao hiem

- Phần mềm hỗ trợ các loại điều chỉnh thông tin sau: Điều chỉnh chức danh, nơi khám chữa bệnh, chứng minh thư nhân dân, họ và tên, giới tính, Ngày, tháng, năm sinh.

Việc quản lý danh sách báo cáo đầu ra, đối chiếu số liệu bảo hiểm, số liệu phân bổ bảo hiểm cho mô hình đóng bảo hiểm tập trung tại công ty mẹ. Tra cứu thông tin danh sách CB/NV thôi tham gia, đang tham gia cũng như quá trình và thời gian đóng của CB/NV sẽ được xử lý và hiển thị thế nào. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 4 của bài viết.Tin liên quan

Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P1
25.11.2014

Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P1

Đơn giản hóa cách tính hưởng chế độ Ốm ngắn ngày, Dài ngày, Con ốm bằng việc sử dụng module Bảo hiểm – phần mềm Quản lý nguồn nhân lực SINNOVA-HRMS.

Chi tiết...
Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P2
25.11.2014

Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P2

Đơn giản hóa cách tính hưởng các chế độ Thai sản, Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, bằng việc sử dụng module Bảo hiểm – phần mềm Quản lý nguồn nhân lực SINNOVA-HRMS

Chi tiết...
Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P4
25.11.2014

Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P4

Quản lý thông minh, tìm kiếm báo cáo đơn giản và nhanh chóng theo kỳ bảo hiểm. Dễ dàng update thông tin và mẫu biểu khi có thay đổi của Cơ quan bảo hiểm là nội dung SINNOVA sẽ cùng các bạn tìm hiểu tại phần 4 (phần kết) của bài viết này.

Chi tiết...
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ