Thông tin sản phẩm

Quản lý tài sản cố định bằng phần mềm kế toán doanh nghiệp SINNOVA-ACS

 • SINNOVA
 • /
 • 15.05.2015
 • /
 • 26544

Khái niệm tài sản cố định (TSCĐ)

TSCĐ là toàn bộ tài sản hữu hình hoặc vô hình tham gia một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy theo điều kiện kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý trong từng thời kỳ nhất định mà có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn giá trị của TSCĐ. Ở nước ta hiện nay, theo Thông tư 45/2013/TT – BTC - Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định tại điều 3, tài sản được coi là TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời cả 3 tiêu chí sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên.
- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Đặc điểm của TSCĐ

Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, TSCĐ có đặc điểm như sau:
- TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất và vẫn giữ được hình thái hiện vật ban đầu cho đến khi hư hỏng phải loại bỏ.
- Giá trị của TSCĐ hao mòn dần và chuyển dần từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... Như vậy TSCĐ phát huy tác dụng vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và chỉ được thay thế khi hết thời hạn sử dụng hoặc không có lợi về mặt kinh tế.
- TSCĐ được mua về với mục đích được sử dụng chứ không phải để bán, đây là một tiêu thức để phân biệt TSCĐ với các tài sản khác và là cơ sở lý luận để tổ chức kế toán TSCĐ.

Yêu cầu quản lý TSCĐ

Việc tổ chức tốt công tác hạch toán để thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tăng giảm TSCĐ về số lượng và giá trị, tình hình sử dụng và hao mòn TSCĐ đối với công tác quản lý và sử dụng hợp công suất của TSCĐ góp phần thúc đẩy sản xuất, thu hồi vốn đầu ra nhanh để tái sản xuất. Như chúng ta biết, TSCĐ bao gồm cả hình thái vật chất và giá trị cho nên TSCĐ phải được quản lý chặt chẽ cả về hiện vật và giá trị:
- Về mặt hiện vật: yêu cầu phải quản lý trong suốt thời gian sử dụng. Điều này có nghĩa là phải quản lý từ việc mua sắm đầu tư, xây dựng đã hình thành, quá trình sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp cho đến khi không sử dụng được nữa.
- Về mặt giá trị: phải quản lý chặt chẽ tình hình hao mòn, việc phân bố chi phí khấu hao một cách khoa học, quản lý để thu hồi vốn đầu tư phục vụ cho việc tái đầu tư TSCĐ, xác định chính xác giá trị còn lại để giúp cho công tác đánh giá hiện trạng của TSCĐ để có phương hướng đầu tư, đổi mới TSCĐ.

Công tác tổ chức kế toán TSCĐ

Xuất phát từ yêu cầu tổ chức quản lý TSCĐ trên thì việc tổ chức hạch toán TSCĐ là điều cần thiết. Quy trình để tổ chức hạch toán TSCĐ một cách khoa học và hợp lý trên phần mềm kế toán doanh nghiệp SINNOVA–ACS như sau:

1. Cập nhật và quản lý thông tin TSCĐ

Sử dụng module chức năng Thẻ Tài sản để cập nhật:
Thông tin quản lý TSCĐ: Ngày chứng từ, ngày vào sổ, Số thẻ, số chứng từ, tên tài sản.

qly tai san
qly tai san

Số lượng, nguồn vốn hình thành, giá trị TSCĐ hiện có, tài khoản hạch toán chi phí khấu hao, thời gian khấu hao và khoản mục chi phí liên quan.

qly tai san
qly tai san

Thực hiện lựa chọn các thông tin tại những trường có mũi tên màu đỏ và điền các thông tin tại những trường có mũi tên màu xanh. Những thông tin tại ô có mũi tên màu cam sẽ tự động được tính và hiển thị.
Thông số kỹ thuật, thông tin bộ phận sử dụng, thông tin bảo hành được cập nhật tại các tab Chi tiết, Sử dụng, Bảo hành, Liên kết tương ứng.

2. Điểu chỉnh tăng giảm TSCĐ

Sử dụng module chức năng Điều chỉnh tài sản để quản lý các trường hợp tăng giảm giá trị tài sản, cập nhật lại giá trị nguyên giá và thời gian khấu hao mới do:
- Nhân góp vốn liên doanh
- Công ty mẹ cấp
- Đánh giá lại
- Đầu tư vào công ty con
- Nhượng bán thanh lý Thao tác tương tự chức năng Thẻ tài sản

qly tai san

Lựa chọn thẻ tài sản từ danh mục đã cập nhật từ module Thẻ tài sản, các thông tin liên quan sẽ tự động hiển thị, người dùng lựa chọn Lý do tăng giảm và cập nhật nguyên giá tăng giảm, thời gian khấu hao khi đó nguyên giá mới sẽ được tự tính.

3. Quản lý khấu hao TSCĐ

Sử dụng module chức năng Khấu hao tài sản:
Chọn kỳ tính khấu hao

qly tai san

Thực hiện tính và hạch toán khấu hao: Nhấn chọn chức năng cần thực hiện:
- Tính khấu hao
- Hạch toán khấu hao
- Tính và hạch toán khấu hao
- Xóa hạch toán khấu hao đã thực hiện

qly tai san

Phần mềm sẽ thực hiện tính và hạch toán khấu hao tài sản theo kỳ đã lựa chọn.
Người dùng có thể kiểm soát được tình hình TSCĐ trong doanh nghiệp theo hiện trạng, nhà cung cấp, phân loại, địa bàn, phòng ban sử dụng, theo số hiệu, thông số kỹ thuật; hoặc báo cáo về tình hình khấu hao của doanh nghiệp qua các kỳ kế toán thông qua hệ thống báo cáo TSCĐ của phần mềm.

Trải nghiệm phần mềm kế toán doanh nghiệp | SINNOVA-ACS

 

Một số mẫu báo cáo

qly tai san
qly tai san

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quản lý và tổ chức hạch toán TSCĐ trên phần mềm kế toán doanh nghiệp SINNOVA–ACS mời các bạn đăng nhập vào cổng demo.Tin liên quan

Lập kế hoạch & quản lý công việc
23.07.2014

Lập kế hoạch & quản lý công việc

Bạn đã từng nghe và sử dụng lược đồ công việc (Gantt chart), Bản đồ tư duy (Mind map), Cây công việc (Tree Jobs). Và thật tuyệt với nếu kết hợp chúng với nhau để lập kế hoạch và quản lý công việc sao cho khoa học, dễ theo dõi, quản lý và điều hành công việc.

Chi tiết...
Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P1
25.11.2014

Tìm hiểu Module Bảo hiểm - P1

Đơn giản hóa cách tính hưởng chế độ Ốm ngắn ngày, Dài ngày, Con ốm bằng việc sử dụng module Bảo hiểm – phần mềm Quản lý nguồn nhân lực SINNOVA-HRMS.

Chi tiết...
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ