Lịch sử phát hành

SINNOVA v7.0.0


Tính năng mới
 • Cho phép người dùng tùy chỉnh báo cáo: Ẩn hiện thông tin trên lưới, Thay đổi thông số báo cáo (tiêu đề, mẫu báo cáo).
 • Cho phép thiết lập tham số hệ thống theo mỗi tổ chức.
 • Cho phép thiết lập tham số theo mỗi người dùng.
 • Phân quyền truy cập tổ chức.
 • Cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức.
 • Bổ sung tính năng đọc dữ liệu nhân viên.
Tính năng mới
 • Thiết lập các thông tin thanh toán riêng cho từng đối tác.
 • Không giới hạn số lượng tài khoản gắn với một đối tác.
Fix lỗi
 • Tải ảnh đối tác.
 • Import thông tin thẻ hội viên.
Fix lỗi
 • Hiển thị barcode sản phẩm khi Xem trước chi tiết vật tư hàng hóa.
 • Tiện ích đổi mã sản phẩm.
 • Tìm kiếm nâng cao sản phẩm.
Tính năng mới
 • Cho phép thực hiện dự toán công lương cho nhân viên (nội bộ và thuê ngoài).
 • Cho phép thực hiện chấm công, theo dõi phát sinh trong quá trình theo ký hiệu cho cán bộ/nhân viên trong cơ quan, đơn vị.
 • Hỗ trợ chấm công sản phẩm tập hợp từ mô đun theo dõi tiến độ sản xuất: Thông tin sản xuất, Sản phẩm, Nhân viên.
 • Cho phép đánh giá nhân sự theo mục tiêu (MBO).
Tính năng mới
 • Chính sách giá theo điều khoản thanh toán của đối tác.
 • Hỗ trợ theo dõi tác nghiệp (Tài liệu, Công việc, Thảo luận) liên quan đến Cơ hội bán hàng, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hóa đơn bán, Giao hàng.
Tính năng mới
 • Hỗ trợ theo dõi tác nghiệp (Tài liệu, Công việc, Thảo luận) liên quan đến Yêu cầu mua hàng, Chào giá, Đặt mua hàng, Nhận hàng, Hóa đơn mua.
Tính năng mới
 • Tích hợp chấm công sản phẩm.
 • Hỗ trợ tự động kết chuyển số lượng sản phẩm sang đầu kỳ tiếp theo.
 • Tự động áp giá thành trên phiếu nhập kho thành phẩm.
Tính năng mới
 • Bảng theo dõi công ký hiệu, công sản phẩm.Tin liên quan

12.07.2019

SINNOVA v10.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Điều hành, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Tài sản, Báo cáo - Dashboard, API.

Chi tiết...
08.04.2019

SINNOVA v10.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Sản phẩm, Quản lý quy trình-hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Salon, Quản lý Tài sản và Báo cáo - Dashboard.

Chi tiết...
29.12.2018

SINNOVA v9.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Sản xuất - Giá thành, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Tài sản và Báo cáo - Dashboard.

Chi tiết...
02.11.2018

SINNOVA v9.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Sản xuất - Giá thành, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Salon, Quản lý Resort, Quản lý Tài sản, Báo cáo - Dashboard, Ứng dụng di động (Mobile App) và API.

Chi tiết...
15.06.2018

SINNOVA v9.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Salon, Quản lý Resort và Quản lý Tài sản.

Chi tiết...
22.12.2017

SINNOVA v8.9.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Điểm bán hàng (Pos), Quản lý Tài sản & Thiết bị.

Chi tiết...
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt