Lịch sử phát hành

SINNOVA v15.0.0

 • SINNOVA
 • /
 • 31.03.2024
 • /
 • 2481

Tính năng mới
 •  Bổ sung menu tích hợp cho cổng ADMIN.
 •  Bổ sung thiết lập cấp tổ chức cho phép cấu hình tổ chức hiển thị đến cấp cơ quan, phòng ban hay bộ phận.
 •  Bổ sung cấu hình yêu cầu nhập nguồn đối tác.
 •   Bổ sung cấu hình thay đổi trạng thái booking thẻ (timeshare).
Tính năng mới
 •   Danh mục hạng/ loại phòng bổ sung mô tả dạng html.
 •   Danh mục phòng, bàn bổ sung mô tả dạng html.
 •   Danh mục thẻ bổ sung mô tả dạng html.
Tính năng mới
 •  Bổ sung yêu cầu nhập nguồn đối tác theo cấu hình.
Tính năng mới
 •  Chặn thay đổi sự kiện trong mục bảng tin (chỉ xem, quản trị sự kiện trong phân hệ quản lý nội dung).
 •  Tin tức, gallery, video, hỏi đáp bổ sung bôi đậm (active) mục được chọn.
Tính năng mới
 •   Loại bỏ thay đổi trạng thái trên form nhập liệu chứng từ. Thay đổi trạng thái bằng thanh chuyển bước (stepper) phân quyền theo nút trạng thái.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi không xóa được bản ghi ngân sách khi có từ 2 phiên bản ngân sách trở lên.
Tính năng mới
 •  Bổ sung tính năng lọc trùng hồ sơ ứng viên: Email, di động, điện thoại, căn cước.
 •  Bổ sung chỉ tập hợp ứng viên cho kế hoạch tuyển dụng với hồ sơ nộp trong giới hạn nhận hồ sơ của kế hoạch.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi không hiển thị tên bộ phận trên lưới danh sách nhu cầu tuyển dụng.
 •  Fix lỗi xuất pdf, excel danh sách kế hoạch đào tạo.
 •  Fix lỗi chưa chọn (active) đúng bản ghi hồ sơ nhân sự sau khi thêm mới.
Tính năng mới
 •  News letter (marketing) bổ sung tab chi tiết.
 •  Sms (marketing) bổ sung tab chi tiết.
Tính năng mới
 •  Loại bỏ thay đổi trạng thái trên form nhập liệu. Thay đổi trạng thái bằng thanh chuyển bước (stepper) phân quyền theo nút trạng thái.
 •  Bổ sung tìm kiếm theo mã và tên sản phẩm tại tab sản phẩm.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi không hiển thị thông tin hóa đơn bán và giao hàng đã link tại tab tương ứng.
Tính năng mới
 •  Loại bỏ thay đổi trạng thái trên form nhập liệu. Thay đổi trạng thái bằng thanh chuyển bước (stepper) phân quyền theo nút trạng thái.
 •  Bổ sung tìm kiếm theo mã và tên sản phẩm tại tab sản phẩm.
 •  Bổ sung khi thêm đơn mua hàng, chọn tìm kiếm yêu cầu mua hàng loại bỏ hiển thị các yêu cầu ở trạng thái: Đơn đặt hàng, hoàn thành, hủy bỏ.
Tính năng mới
 •  Loại bỏ thay đổi trạng thái trên form nhập liệu. Thay đổi trạng thái bằng thanh chuyển bước (stepper) phân quyền theo nút trạng thái.
 •  Bổ sung tìm kiếm theo mã và tên sản phẩm tại tab sản phẩm.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi không xóa được phiếu chuyển kho.
 •  Fix lỗi tìm kiếm số dư vật tư hàng hóa không tìm được theo từ khóa.
Tính năng mới
 •  Bổ sung chặn nhập nguyên giá âm.
Tính năng mới
 •  Loại bỏ thay đổi trạng thái trên form nhập liệu. Thay đổi trạng thái bằng thanh chuyển bước (stepper) phân quyền theo nút trạng thái.
Tính năng mới
 •  Bổ sung tự động chuyển trạng thái booking theo cấu hình.
Tính năng mới
 •  Bổ sung nhập quốc gia, tỉnh thành, quận huyện cho mô đun đối tác, liên hệ.
 •  Bổ sung nhập quốc gia, tỉnh thành, quận huyện cho mô đun tiềm năng.
 •  Bổ sung chụp ảnh cho mô đun thẻ tài sản.
 •  Bổ sung cập nhật ảnh cho mô đun đối tác.
 •  Bổ sung mô đun hóa đơn bán hàng.
 •  Bổ sung mô đun hóa đơn mua hàng.
 •  Bổ sung yêu cầu nhập nguồn đối tác theo cấu hình.
 •  Bổ sung thông báo khi không có quyền kiểm kê.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi ngày sinh đối tác, liên hệ, tiềm năng không ăn style theo giao diện được chọn.
 •  Fix lỗi thêm nhật ký, lịch hẹn thiếu thông tin người cập nhật.
 •  Fix lỗi tìm kiếm bản ghi theo người sử dụng khi xóa (để trống) thông tin người sử dụng.
 •  Fix lỗi thay đổi tỷ lệ % hoàn thành công việc.Tin liên quan

SINNOVA v13.7.0
31.12.2022

SINNOVA v13.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng...và đặc biệt bổ sung cập nhật thêm module mới Timeshare.

Chi tiết...
SINNOVA v14.3.0
31.12.2023

SINNOVA v14.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Điều hành, Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Resort, Timeshare.

Chi tiết...
SINNOVA v14.3.0
30.09.2023

SINNOVA v14.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Cổng Đối tác (CP).

Chi tiết...
SINNOVA v14.3.0
30.06.2023

SINNOVA v14.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Quản lý bán hàng (SHOP).

Chi tiết...
SINNOVA v14.0.0
31.03.2023

SINNOVA v14.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý tài sản, Sản xuất & Giá thành, Ứng dụng di động.

Chi tiết...
SINNOVA v13.0.0
30.10.2022

SINNOVA v13.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý tài sản,...

Chi tiết...
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ