Lịch sử phát hành

SINNOVA v14.5.0

 • SINNOVA
 • /
 • 30.09.2023
 • /
 • 1474

Tính năng mới
 •  Bổ sung service thông báo nhân sự đến người phụ trách, người liên quan, quản lý trực tiếp, quản lý gián tiếp.
 •  Bổ sung service thông báo ứng viên tới người phụ trách, người liên quan.
 •  Bổ sung service thông báo marketing list tới người phụ trách, người liên quan.
 •  Tách phân loại chức vụ thành nhóm và phân loại.
Tính năng mới
 •   Bổ sung thêm các truờng thông tin: Phân loại, Kiểm tra, Ưu tiên, Điểm, Giá trị trên các bước thực hiện quy trình.
Tính năng mới
 •  Bổ sung đánh giá đối tác.
 •  Bổ sung đánh giá liên hệ.
 •  Bổ sung tải ảnh về từ tab chi tiết của mô đun đối tác.
Tính năng mới
 •   Bổ sung tải ảnh về từ tab chi tiết mô đun sản phẩm.
Tính năng mới
 •  Bổ sung cập nhật/lấy lại giá cho tab nhân viên, tab hoạt động của mô đun dự toán.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi lưu đóng tại tab điện thoại không đóng form.
 •  Fix lỗi form tìm kiếm nâng cao phê duyệt kết quả gói thầu thông tin trạng thái chưa đúng và chưa tìm được theo trạng thái.
Tính năng mới
 •  Công việc theo quy trình tự động nhận thêm các thông tin: Phân loại, Kiểm tra, Ưu tiên, Điểm, Giá trị theo khai báo trên bước quy trình.
Tính năng mới
 •  Bổ sung thông tin điều kiện làm việc, ngày tuyển dụng, người phụ trách, người liên quan cho hồ sơ nhân sự.
 •  Sắp xếp lại các tab thông tin.
 •  Bổ sung timeline tổng quan quá trình nhân sự.
 •  Bổ sung tải ảnh về từ tab chi tiết mô đun hồ sơ nhân sự.
 •  Bổ sung tải ảnh về từ tab chi tiết mô đun hồ sơ ứng viên.
Tính năng mới
 •  Bổ sung tạo (Convert) tiềm năng thành liên hệ.
 •  Bổ sung đánh giá tiềm năng.
Tính năng mới
 •  Bổ sung đánh giá cho mục báo giá.
 •  Bổ sung đánh giá cho mục giao hàng.
 •  Bổ sung đánh giá cho mục hóa đơn bán.
Tính năng mới
 •  Bổ sung đánh giá cho mục yêu cầu mua hàng.
 •  Bổ sung đánh giá cho mục chào giá mua hàng.
 •  Bổ sung đánh giá cho mục nhận hàng.
 •  Bổ sung đánh giá cho mục hóa đơn mua hàng.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi mục đơn mua hàng, tab nhận hàng chưa hiển thị dữ liệu.
Tính năng mới
 •  Bổ sung đánh giá cho mục xuất kho.
 •  Bổ sung đánh giá cho mục nhập kho.
Tính năng mới
 •  Bổ sung giảm dần số lượng và giá trị cho mục báo mất tài sản. Chỉ tự động chuyển tài sản sang trạng thái mất khi số lượng mất bằng số lượng tài sản tương ứng.
 •  Bổ sung hiển thị lọc theo booktype mục định khoản/hạch toán khấu hao.
 •  Bổ sung tính khấu hao theo phương pháp khấu hao trên mục điều chỉnh tài sản.
 •  Bổ sung tìm theo trạng thái tài sản tại form tìm tài sản khi cấp phát tài sản.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi xử lý làm tròn khấu hao kỳ cuối hết giá trị tài sản trong trường hợp dư số lẻ.
Tính năng mới
 •  Bổ sung mô đun tổng quan hồ sơ đối tác.
 •  Bổ sung mô đun đơn bán hàng.
 •  Bổ sung mô đun booking thẻ.
 •  Bổ sung mô đun hợp đồng thẻ.
 •  Bổ sung mô đun chào giá mua hàng.
 •  Bổ sung mô đun đơn mua hàng.
Tính năng mới
 •  Bổ sung dashboard Cơ hội - thời gian kỳ vọng.
 •  Bổ sung dashboard Cơ hội - tháng kỳ vọng.
 •  Bổ sung dashboard Bán hàng - tổng hợp.
 •  Bổ sung dashboard Tiềm năng, đối tác, liên hệ.
 •  Bổ sung dashboard ứng viên – tháng nhận hồ sơ.
 •  Bổ sung dashboard nhân sự – tháng vào cơ quan.
 •  Báo cáo phân tích hồ sơ nhân sự bổ sung chỉ tiêu cột, hàng: Tên loại hợp đồng, dạng hợp đồng, mã vị trí, tên vị trí, loại lao động, công nhân, thuê ngoài, tham gia bảo hiểm, độ tuổi (khoảng), thâm niên (khoảng).
 •  Bổ sung báo cáo dòng tiền dự án.
 •  Bổ sung báo cáo chi phí dự án theo danh mục.
 •  Bổ sung báo cáo chi phí dự án theo tháng so sánh dự toán.
 •  Bổ sung báo cáo đối chiếu chi phí dự án theo tháng so sánh dự toán.Tin liên quan

SINNOVA v13.7.0
31.12.2022

SINNOVA v13.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng...và đặc biệt bổ sung cập nhật thêm module mới Timeshare.

Chi tiết...
SINNOVA v14.3.0
31.12.2023

SINNOVA v14.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Điều hành, Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Resort, Timeshare.

Chi tiết...
SINNOVA v14.3.0
30.06.2023

SINNOVA v14.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Quản lý bán hàng (SHOP).

Chi tiết...
SINNOVA v14.0.0
31.03.2023

SINNOVA v14.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý tài sản, Sản xuất & Giá thành, Ứng dụng di động.

Chi tiết...
SINNOVA v13.0.0
30.10.2022

SINNOVA v13.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý tài sản,...

Chi tiết...
SINNOVA v13.0.0
30.06.2022

SINNOVA v13.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý tài sản,...

Chi tiết...
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ