Kiểm kê, điều chỉnh

Tổng quan

 

Tăng cường quản lý kiểm kê, điều chỉnh kho, kế hoạch nhập xuất.

Công cụ hỗ trợ công tác tính giá vốn sản phẩm hiệu quả với nhiều phương pháp đa dạng áp dụng cho từng sản phẩm, theo từng kho hàng, khoảng thời gian.

Xem demos
Tổng quan

Điều chỉnh

Điều chỉnh tăng, giảm

 
 • Quản lý số dư đầu kỳ.
 • Quản lý thừa/thiếu sau kiểm kê tồn kho.
 • Hạch toán tự động theo sơ đồ kế toán.
Xem demos

Tính giá vốn

 
 • Hỗ trợ 06 phương pháp tính giá vốn: Phương pháp bình quân cuối kỳ, Phương pháp nhập trước xuất trước, Phương pháp nhập trước xuất sau, Phương pháp thực tế đích danh, Phương pháp giá cố định, Phương pháp bình quân tức thời.
 • Hỗ trợ áp dụng phương pháp tính giá vốn cho từng loại sản phẩm.
 • Hỗ trợ Tính giá vốn theo kho, theo khoảng thời gian.
Xem demos
Tính giá vốn

Tiện ích

Tiện ích

 
 • Cho phép import từ tệp xlsx.
 • Cho phép export dạng xlsx, pdf,...
 • Sao chép bản ghi.
 • Cho phép đánh lại mã các chứng từ.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin: Sản phẩm, kho hàng,...
 • Quản lý tình trạng: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Phiếu nhập kho điều chỉnh, xuất kho điều chỉnh,...
 • Danh sách: Tổng hợp điều chỉnh tăng, tổng hợp điều chỉnh giảm theo VTHH,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý kho

Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ