Lịch sử phát hành

SINNOVA v9.0.0


Tính năng mới
 • Bổ sung menu Thiết lập (Email, AD, Ảnh) trên các cổng nghiệp vụ.
Tính năng mới
 • Gộp trường Lưỡng tính vào Tính chất khi khai báo danh mục Hệ thống tài khoản.
 • Bổ sung nguồn số liệu Tổng nghỉ phép đã nghỉ, Tổng nghỉ phép năm kỳ tính, Công nhân.
 • Bổ sung cài đặt tùy chọn số lần hưởng chiết khấu sinh nhật trong kỳ (danh mục Loại thẻ).
Fix lỗi
 • Tính nguồn số liệu nghỉ lễ tết trên bảng công.
 • Hiển thị giờ vào ra của ngày cuối tháng khi ca làm việc khai báo mặc định giờ vào/ra.
 • Tiện ích Đổi mã bảng liên kết công lương trường hợp nguồn số liệu liên kết từ nhiều bảng tương ứng.
 • Giao diện form Đổi mã trong danh mục Hệ thống tài khoản.
 • Giao diện form Tìm kiếm nâng cao trong danh mục Biên soạn tin.
Tính năng mới
 • Bổ sung trường thông tin Siccode, Xưng hô khi nhập liệu đối tác.
 • Bổ sung tiêu chí tìm kiếm Đối tác theo Di động, Số id (#), Siccode.
 • Bổ sung tiêu chí lọc trùng Đối tác theo Di động, Siccode.
 • Bổ sung tiêu chí tìm kiếm Liên hệ theo Di động, Số id (#), Siccode.
 • Bổ sung tiêu chí lọc trùng Liên hệ theo Di động.
Tính năng mới
 • Bổ sung thông tin Trạng thái trên form nhập liệu Gói thầu.
Fix lỗi
 • Tìm kiếm quy trình theo Từ khóa trên giao diện.
Tính năng mới
 • Dữ liệu Theo dõi vào ra mặc định tổ chức liên quan, quyền sửa (xóa) dữ liệu của tổ chức liên quan theo thông tin khai báo tại danh mục Máy chấm công.
 • Bổ sung cài đặt Xóa/Không xóa vào ra, Ăn ca khi Đăng ký nghỉ.
 • Bổ sung tự động lấy thông tin phụ cấp chức vụ của nhân sự đã khai báo sang thông tin Pccv khi thực hiện tăng mới bảo hiểm.
 • Bổ sung điều chỉnh (tự động) mức đóng bảo hiểm trường hợp nhân sự có quyết định phụ cấp mới.
 • Bổ sung thay đổi Pccv của nhân sự khi thực hiện Cập nhật điều chỉnh mức đóng trường hợp thay đổi thông tin cài đặt bảo hiểm.
Fix lỗi
 • Tập hợp dữ liệu chấm công trường hợp ca mặc định giờ vào/ra theo đúng thời gian làm việc (bắt đầu đi làm, nghỉ làm).
 • Tiện ích điều chỉnh trong Chấm công thời gian.
 • Hiển thị dữ liệu bảng công/lương theo Từ khóa khi thực hiện tính lại bảng công/lương.
 • Hiển thị nhập liệu thông tin Chứng chỉ trong phân hệ Đào tạo.
 • Thao tác thêm, xóa thông tin Tài liệu trong phân hệ Hồ sơ, Đào tạo.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng thêm nhanh thông tin tiềm năng theo danh sách email.
 • Bổ sung tính năng cập nhật nhanh danh sách email tiềm năng sai.
 • Bổ sung tiêu chí tìm kiếm Tiềm năng theo Di động, Số id (#).
 • Bổ sung tiêu chí lọc trùng Tiềm năng theo Di động.
 • Bổ sung điều kiện lọc cho marketing list: Quốc gia, Tỉnh thành, Sai email, Không sai email.
 • Sắp xếp lại giao diện marketing list (Đồng bộ điều kiện lọc tiềm năng, đối tác, liên hệ).
Fix lỗi
 • Gửi email cho đối tác tự thêm, tiềm năng tự thêm trong marketing list.
Tính năng mới
 • Bổ sung hiển thị trường Lý do trên mẫu in phiếu Cấp phát tài sản.
 • Bổ sung liên kết hồ sơ tài sản với hóa đơn mua, tự động cập nhật thông tin đối tác (nhà cung cấp, bảo hành) theo thông tin hóa đơn mua tương ứng.
 • Bổ sung cho phép khai báo thông tin phân bổ khấu hao tài sản cho nhiều tổ chức.
 • Bổ sung tiện ích tự động hạch toán giảm tài sản sau khi kiểm kê, thanh lý/nhượng bán.
 • Bổ sung Điều chuyển tài sản cho phép thực hiện điều chuyển tài sản giữa các tổ chức.
Fix lỗi
 • Hiển thị form nhập liệu tiện ích Tạo lập thiết bị từ Sản phẩm (Hàng hóa).
 • Thêm dữ liệu Điều chỉnh, Điều chuyển trên màn hình quản lý Thẻ tài sản.
Fix lỗi
 • Hiển thị tên phòng ban trong báo cáo Tài sản - Nhóm theo phòng ban.
 • Xuất (excel, pdf), mẫu in báo cáo Tài sản - Nhật ký giao nhận.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ