Lịch sử phát hành

SINNOVA v8.9.0


Tính năng mới
 • Bổ sung thêm tình trạng Hủy (Tạm Xóa) dữ liệu.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng Xóa tất cả và Đọc dữ liệu danh mục Thang bảng lương.
Tính năng mới
 • Bổ sung hiển thị 2 ảnh đối tác.
 • Bổ sung xử lý import ghi đè chỉ cập nhật các thông tin trên file excel mẫu (các cột thông tin loại bỏ ở file mẫu sẽ không ghi đè).
 • Bổ sung tìm kiếm đối tác theo từ khóa trường hợp chứa các cụm từ (cụm từ a + cụm từ b,...).
Tính năng mới
 • Bổ sung tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa trường hợp chứa các cụm từ (cụm từ a + cụm từ b,...).
Tính năng mới
 • Bổ sung thông tin khoản mục chi phí trên form nhập liệu chi phí và chi phí đối chiếu.
 • Bổ sung hiển thị group Tiến độ bàn giao theo Dự án.
 • Tự động sinh mã số trong Tiến độ bàn giao.
 • Bổ sung hiển thị group Báo cáo tuần theo Dự án.
 • Bổ sung tìm kiếm dự án, công việc theo từ khóa trường hợp chứa các cụm từ (cụm từ a + cụm từ b,...).
Fix lỗi
 • Giới hạn độ dài ký tự nhập liệu thông tin dự án.
 • Hiển thị cảnh báo khi người dùng nhập liệu quá giới hạn.
Tính năng mới
 • Bổ sung tìm kiếm quy trình theo từ khóa trường hợp chứa các cụm từ (cụm từ a + cụm từ b,...).
Fix lỗi
 • Hiển thị công việc cha - con trên lưới dữ liệu.
Tính năng mới
 • Bổ sung import dữ liệu (excel) Đối tượng tập hợp, Bút toán phân bổ, Bút toán kết chuyển, Phương thức nhập xuất, Hạch toán thường dùng.
Tính năng mới
 • Bổ sung import dữ liệu (excel) Phụ cấp nhân sự, Hợp đồng (Chế độ) bảo hiểm sinh mạng.
 • Bổ sung tiện ích cho phép import dữ liệu Hợp đồng, Lương, Phụ cấp ngay trên giao diện Quản lý hồ sơ.
 • Bổ sung tiện ích xóa dữ liệu từ ngày đến ngày trong tháng khi tập hợp dữ liệu chấm công (thời gian và ký hiệu).
 • Bổ sung tính năng kiểm tra dữ liệu (bảo hiểm, công, lương liên quan) trước khi xóa hồ sơ nhân sự.
 • Bổ sung tiện ích thêm nhanh (quick link) thông tin Hợp đồng, Lương cơ bản, Lương chức danh, Yêu cầu tài liệu, Liên hệ 1 (2), Sổ tài khoản, Hoàn cảnh, Trang phục trong Hồ sơ nhân sự.
 • Bổ sung tìm kiếm nhân viên theo từ khóa trường hợp chứa các cụm từ (cụm từ a + cụm từ b,...).
 • Bổ sung tab Nhóm trong danh mục Thiết lập bảng công, lương.
 • Bổ sung cấu hình thiết lập kỳ (thời gian) tính trong danh mục Thiết lập bảng công/lương.
 • Bổ sung cấu hình thiết lập 2 mức tăng ca trong danh mục Ca làm việc.
 • Bổ sung cài đặt xử lý trường hợp thứ 7 làm nửa ngày nhưng tính 1 công trong danh mục Ca làm việc.
 • Bổ sung nguồn số liệu cho mục thiết lập bảng công lương bao gồm: Các mức tăng ca, thông tin tham gia bảo hiểm, thông tin ngày ký hợp đồng trong danh mục Nguồn số liệu.
 • Loại bỏ mặc định thời gian vào ra ngày chủ nhật khi ca làm việc cấu hình mặc định thời gian bắt đầu/kết thúc.
 • Tập hợp lương, phụ cấp từ Hồ sơ nhân sự sang Bảo hiểm (Đăng ký bảo hiểm, Điều chỉnh mức đóng).
Fix lỗi
 • Thêm mới Chế độ bảo hiểm sinh mạng.
 • Kỳ tính khi tập hợp số liệu bổ sung lương.
 • Sao chép số liệu bổ sung lương.
 • Tìm kiếm, tạo lập quỹ phép.
 • Hiển thị dữ liệu theo thời gian trên mẫu sơ yếu lí lịch (quá trình bảo hiểm).
 • Hiển thị trực quan (màu sắc) trạng thái hợp đồng nhân sự.
 • Tiện ích chấm công ký hiệu theo tuần.
 • Hiển thị đúng số giờ công trong Chấm công ký hiệu.
 • Tiện ích Lưu và tính trong Chấm công thời gian.
 • Trùng dữ liệu nhân viên khi ấn Tính bảng tổng hợp công/lương.
 • Công thức tính mức lương đóng bảo hiểm.
 • Tiện ích sửa đồng loạt Đăng ký bảo hiểm.
 • Hiển thị dữ liệu Nhóm trên Bảng tổng hợp công/lương.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng sửa thông tin đối tác (khách hàng) ngay trên giao diện thu ngân.
 • Bổ sung tính năng phân quyền sửa giá bán sản phẩm trên thu ngân.
Fix lỗi
 • Hiển thị thông tin sản phẩm của bill (đã thao tác thanh toán và hoàn thành).
 • Tiện ích Đặt trước trên thu ngân.
Tính năng mới
 • Sắp xếp lại giao diện phần quản lý trang thiết bị.
 • Bổ sung tìm kiếm theo loại tài sản ngay trên giao diện.
 • Bổ sung tìm kiếm thiết bị theo từ khóa trường hợp chứa các cụm từ (cụm từ a + cụm từ b,...).
Tính năng mới
 • Báo cáo phân bổ khấu hao: Xử lý trường hợp tài sản chưa thanh lý vẫn hiển thị số liệu trên báo cáo.
 • Bổ sung báo cáo pos: Tổng hợp bán hàng theo ngày, Tổng hợp bán hàng theo tháng, Tổng hợp bán hàng theo mã khuyến mại, Tổng hợp bán hàng theo tổ chức.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ