Lịch sử phát hành

SINNOVA v8.7.0


Tính năng mới
 • Bổ sung service (Schedule job) nhắc nhở lập báo cáo tuần dự án.
 • Bổ sung Dashboard Tổng quan salon, Đón khách, Tỷ lệ khách trở lại.
 • Bổ sung tiện ích Lập lịch giới hạn thời gian người dùng được phép truy cập phần mềm.
Fix lỗi
 • Tiện ích Sao chép người sử dụng.
 • Tiện ích Cài đặt người sử dụng.
 • Hiển thị cảnh báo khi người dùng nhập sai password (phần Đặt lại mật khẩu).
Tính năng mới
 • Bổ sung Nguồn số liệu công lương: Tổng quỹ phép, Ngày tính.
 • Thiết lập tỉ lệ chiết khấu, giảm giá từng sản phẩm theo thời gian trong danh mục Bảng giá.
 • Bổ sung màn hình theo dõi chi tiết các lần sử dụng tương ứng với từng voucher, coupon.
Fix lỗi
 • Cảnh báo khi xóa bản ghi trong Chuyên mục tin.
 • Bắt buộc nhập liệu một số thông tin (Tính chất, Quyết định) trên form Hệ thống tài khoản.
 • Hiển thị form sửa thông tin Bảng giá.
 • Lưu thông tin Lý do khi nhập liệu danh mục Cài đặt bảo hiểm.
Fix lỗi
 • Hiển thị thông tin nhập liệu phần Chi phí trong Hàng hóa.
Tính năng mới
 • Phân quyền theo dõi Báo cáo tuần dự án (tách menu riêng).
 • Bổ sung xử lý phụ thuộc công việc có gắn với thứ ngày 7.
 • Hiệu chỉnh form nhập liệu Issue (Vấn đề) dự án.
Fix lỗi
 • Tiện ích đọc dữ liệu (xlsx) phần Công việc, Issue, Báo cáo tuần.
 • Hiển thị giao diện khi thêm mới thành công dữ liệu Team trong Nguồn lực.
Tính năng mới
 • Bổ sung phân quyền trong Thiết lập quy trình.
Fix lỗi
 • Tự động nhảy bước theo quy trình đã thiết lập.
 • Tự động thiết lập mã quy trình theo nhóm.
 • Tính năng phê duyệt công việc quy trình.
 • Chức năng tìm kiếm công việc theo trạng thái.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng Sao chép Chuyên mục tin.
Fix lỗi
 • Giao diện khi thêm mới thành công Chuyên mục tin.
 • Hiển thị thông tin chuyên mục cha khi thêm mới Chuyên mục tin.
 • Tiện ích tìm kiếm chuyên mục tin theo Từ khóa.
 • Tiện ích tìm kiếm nhanh tin (trên Bảng tin) theo Chuyên mục tin.
 • Hiển thị tin (trong Biên soạn tin) Bài học dự án đã xuất bản.
Fix lỗi
 • Thêm mới Trình độ - Văn bằng khác.
 • Tiện ích Xóa tất cả trong Điều chỉnh mức đóng (Bảo hiểm).
 • Lưu thông tin khi nhập liệu tab Điều kiện trong Quyết định khen thưởng.
 • Tiện ích Tập hợp Nhân viên theo Điều kiện đã khai báo trong Quyết định khen thưởng.
 • Chức năng tìm kiếm Hồ sơ nhân sự theo nhiều Chức vụ.
Tính năng mới
 • Hiệu chỉnh thông tin form thêm mới SMS: Nội dung, Thông tin Người liên quan.
Fix lỗi
 • Giao diện khi thêm mới thành công SMS.
 • Cập nhật, tổng hợp dữ liệu Nhật ký khi gửi SMS.
Fix lỗi
 • Hiển thị ghi chú cũ khi thêm mới hóa đơn trong Thu ngân.
 • Cập nhật thông tin khi thay đổi dữ liệu tỷ lệ trên Service charge (giao diện thu ngân).
Tính năng mới
 • Bổ sung phần Tài sản - Trang thiết bị (menu) cho phần mềm SALON.
Fix lỗi
 • Hiển thị thông tin Email, Điện thoại của khách hàng trên Lịch hẹn.
Tính năng mới
 • Bổ sung phần Trang thiết bị (menu) cho phần mềm Quản lý Nhà hàng (RMS).
Fix lỗi
 • Hiển thị thông tin Số lượng, Đơn giá khi khai báo thêm sản phẩm trong Báo giá.
 • Thông tin Đối tác khi convert Cơ hội thành Báo giá.
Fix lỗi
 • Tiện ích Sao chép Đơn mua hàng.
 • Hiển thị trạng thái Chào giá trên form nhập liệu.
 • Chức năng tìm kiếm Đơn mua hàng theo trạng thái.
Fix lỗi
 • Hiển thị thông tin Nhập khẩu đã cấu hình trên form các phiếu nhập kho.
Fix lỗi
 • Thông tin Tổ chức liên quan khai báo trong mục Nhiên liệu.
Tính năng mới
 • Bổ sung mẫu in danh sách Voucher, Coupon.
 • Bổ sung mẫu in chi tiết sử dụng Voucher, Coupon.
 • Bổ sung báo cáo chi tiết sử dụng Voucher, Coupon.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ