Lịch sử phát hành

SINNOVA v6.7.0


Tính năng mới
 • Quản lý chi tiết thông tin dự án: Thời gian thực hiện, Tổng mức đầu tư, Lĩnh vực đầu tư, Hình thức đầu tư...
 • Quản lý hạng mục các dự án.
 • Hỗ trợ theo dõi các gói thầu, kế hoạch gói thầu liên quan đến dự án.
 • Hỗ trợ, theo dõi quản lý các chủ trương đầu tư xây dựng.
 • Hỗ trợ thực hiện phê duyệt thiết kế dự án (liên kết với mô đun Quy trình, hoạt động).
 • Theo dõi, quản lý các quyết định đầu tư: Tên dự án, Ngày ký, Tổng mức đầu tư, Cơ cấu đầu tư...
 • Cho phép dự toán nguồn vốn cho từng dự án: Mã nguồn vốn, Tên nguồn vốn, Dự án, Giá trị.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch vốn: Số quyết định, Ngày ban hành, Nguồn vốn, Số tiền, Chi tiết từng giai đoạn triển khai vốn...
 • Quản lý, theo dõi quá trình triển khai, sử dụng vốn.
 • Hỗ trợ thiết lập, quản lý gói thầu.
 • Cho phép lên kế hoạch đấu thầu cho các gói thầu (chi tiết với từng dự án).
 • Theo dõi, quản lý hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu.
 • Theo dõi, quản lý thông tin hợp đồng.
 • Hỗ trợ lên kế hoach thanh toán cho từng hợp đồng (tiến độ thanh toán).
 • Hỗ trợ theo dõi, thực hiện các công việc, kế hoạch trong quá trình triển khai dự án: Kế hoạch triển khai hồ sơ mời thầu, Thực hiện lựa chọn nhà thầu, Kiểm tra tiến độ, chất lượng...
 • Cho phép người dùng thiết lập các quy trình phê duyệt tài liệu chuẩn (Tích hợp với module Quy trình, hoạt động).
Fix lỗi
 • Thông tin form nhập liệu chuyên mục tin.
 • Hiệu chỉnh chức năng xem trước và báo cáo phần video.
Tính năng mới
 • Tích hợp gửi phiếu công, phiếu lương qua email.
 • Hỗ trợ tải ảnh nhân sự đồng loạt.
Tính năng mới
 • Quản lý sản phẩm cuối kì: Số lượng sản phẩm dở dang cuối kì, Tỷ lệ hoàn thành sản phẩm, Tập hợp số lượng hoàn thành.
 • Hỗ trợ xác định chi phí dở dang cuối kì: Theo nguyên liệu chính, Theo tỷ lệ hoàn thành tương đương, Theo chi phí kế hoạch.
 • Hỗ trợ các phương pháp phân bổ chi phí: Theo tài khoản bất kỳ, Theo định mức (nguyên vật liệu, tiền lương, ngày giờ công), Tỉ lệ %, Giờ công thực tế.
 • Tự động tập hợp chi phí phát sinh từ hạch toán và cài đặt cấu hình.
 • Tự động tập hợp giảm giá từ hạch toán và cài đặt cấu hình.
 • Hỗ trợ phương pháp tính giá: Giản đơn, Tỷ lệ, Hệ số, Liên hợp.
Tính năng mới
 • Thống kê danh sách hợp đồng theo dự án, năm, trạng thái.
 • Báo cáo Kế hoạch vốn, Nghiệm thu, Thanh toán dự án...
 • Kế hoạch giải ngân theo hợp đồng.
 • Báo cáo thanh toán dự án.
 • Báo cáo tổng hợp quyết đoán, Tình hình thực hiện vốn dầu tư qua các năm, Tình hình thanh toán và công nợ của dự án.
 • Số liệu cấp vốn cho vay, thanh toán vốn đầu tư.
 • Báo cáo công việc, quy trình triển khai dự án.
 • Báo cáo lựa chọn nhà thầu.
 • Báo cáo phế phẩm, Phiếu theo dõi sản lượng.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ