Lịch sử phát hành

SINNOVA v5.0.0


Tính năng mới
 • Danh mục Tài sản & Thiết bị: Hiện trạng, Lý do tăng giảm, Nguồn vốn.
 • Danh mục Quy trình: Loại quy trình, Nhóm quy trình, Tủ lưu trữ, Tag.
 • Danh mục Tài chính: Hình thức thanh toán, Điều khoản thanh toán, Hình thức vận chuyển...
Tính năng mới
 • Quản lý lịch sử giao dịch về mua hàng: Chào giá, Đơn mua hàng, Hóa đơn mua.
 • Cho phép sửa đồng loạt nhiều bản ghi.
 • Cho phép xóa đồng loạt nhiều bản ghi.
Fix lỗi
 • Liên kết đối tác tại form nhập liệu Dự án, Điện thoại.
 • Hiệu chỉnh form tìm kiếm thông tin đối tác.
Tính năng mới
 • Theo dõi lịch sử giao dịch về bán hàng: Báo giá, Đơn đặt hàng, Hóa đơn bán.
 • Theo dõi lịch sử giao dịch về mua hàng: Yêu cầu mua hàng, Đơn mua hàng, Hóa đơn mua.
Fix lỗi
 • Phân trang cho phép hiển thị dữ liệu sản phẩm lớn.
 • Thiết lập lại đường dẫn truy cập mô đun Sản phẩm.
Fix lỗi
 • In gantt chart dự án theo công việc.
 • Hiển thị nhiều công việc trên gantt chart dự án (scroll dọc).
 • Hiệu chỉnh form tìm kiếm dự án.
Tính năng mới
 • Hỗ trợ khai báo các loại quy trình: Quyết định, Tờ trình, Công văn đến/đi, Văn bản...
 • Thiết lập quy trình xử lý cho từng loại: Bước xử lý, Thời gian xử lý, Người chịu trách nhiệm, Người liên quan.
 • Mỗi bước xử lý thuộc một loại quy trình được tự động hóa luân chuyển thành công việc tương ứng (liên kết vói phân hệ Công việc).
 • Cho phép người dùng đóng góp, chia sẻ ý kiến liên quan đến từng hoạt động.
 • Theo dõi, quản lý hoạt động sử dụng mượn, trả hồ sơ quy trình.
 • Theo dõi chi tiết theo từng nhân viên, đơn vị sử dụng.
 • Cho phép lưu trữ tất cả các định dạng tài liệu, phân nhóm theo cấu trúc cây thư mục.
 • Cho phép quản lý và chia sẻ kho tài liệu.
 • Upload, download tài liệu dễ dàng.
 • Phân quyền người dùng được thêm/chỉnh/sửa xóa tài liệu.
 • Mọi thông tin thay đổi tài liệu đều được tự động ghi chép lại (chức năng Log).
Fix lỗi
 • Cho phép chọn người liên quan trong Nhật ký.
Tính năng mới
 • Quản lý dự toán, kế hoạch tài chính.
 • Hỗ trợ lên dự toán, kế hoạch theo tháng và chi tiết đến từng khoản mục chi phí, nhân viên, phòng ban.
Fix lỗi
 • Sửa ngày ghi trên hóa đơn khi khóa sổ dữ liệu năm cũ và mở số liệu năm tài chính mới.
 • In chứng từ cho chứng từ ngoài bảng.
Tính năng mới
 • Hỗ trợ lập yêu cầu tuyển dụng từ hoạch định hoặc phát sinh từ các phòng ban, bộ phận.
 • Theo dõi, kiểm duyệt trạng thái của yêu cầu tuyển dụng.
 • Cho phép lập kế hoạch tuyển dụng: Vòng thi, Chi phí.
 • Hỗ trợ tạo tin tuyển dụng, tập hợp ứng viên, gửi thư mời tham gia tuyển dụng tới ứng viên.
 • Quản lý hồ sơ ứng viên: Thông tin cá nhân, Quá trình công tác, Học vấn, Trình độ.
 • Quản lý thi tuyển: Tập hợp ứng viên, Cập nhật kết quả, Gửi thư mời/cảm ơn/thông báo kết quả cho ứng viên.
 • Quản lý kết quả đào tạo.
 • Hỗ trợ xây dựng quy tắc đánh giá giữa các vị trí trong cơ quan, đơn vị.
 • Cho phép khởi tạo kế hoạch, triển khai đánh giá, tập hợp kết quả đánh giá nhân sự.
 • Liên kết kết quả đánh giá với số liệu kỳ lương (nguồn số liệu cho tính lương).
Fix lỗi
 • Quá trình điều chỉnh bảo hiểm không tự thiết lập số quyêt định/hợp đồng và ngày khi chọn nhân viên.
 • Hiển thị thông tin nhân sự đã khai tăng mới bảo hiểm khi tìm kiếm.
 • HIệu chỉnh báo cáo bảo hiểm theo mẫu quy định nhà nước và mẫu thêm (mẫu cũ và mẫu cho doanh nghiệp).
 • Cập nhật lại cách tính bảo hiểm chế độ thai sản.
Tính năng mới
 • Hỗ trợ công cụ phân tích SWOT: Cung cấp thông tin về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức liên quan đến cơ hội bán hàng.
 • Hỗ trợ công cụ phân tích TOWS: Hoạch định chiến lược SO, WO, ST, WT.
Fix lỗi
 • Báo cáo danh sách và chi tiết tại form Hóa đơn bán.
Tính năng mới
 • Thiết lập, quản lý yêu cầu mua hàng.
 • Thiết lập, quản lý chào giá từ nhà cung cấp: Hỗ trợ tạo chào giá từ yêu cầu mua hàng.
 • Thiết lập, quản lý đặt mua hàng: Hỗ trợ tạo đơn đặt mua hàng từ yêu cầu mua hàng, chào giá.
 • Thiết lập, quản lý nhận hàng: Hỗ trợ tạo phiếu nhận hàng từ đặt mua hàng.
 • Thiết lập, quản lý hóa đơn mua: Hỗ trợ tạo hóa đơn mua từ đặt mua hàng, phiếu nhận hàng.
 • Hỗ trợ quản lý tình trạng chứng từ: Khởi tạo, Chờ duyệt, Phê duyệt, Hủy.
 • Hỗ trợ nhiều mẫu in chứng từ.
Tính năng mới
 • Quản lý thông tin chi tiết tài sản: Thông số, Thông tin sử dụng, Thông tin bảo hành, Thông tin hạch toán.
 • Theo dõi, quản lý quá trình tăng/giảm tài sản.
 • Quản lý thông tin khấu hao tài sản: Nguồn vốn, Khoản mục chi phí, Tỷ lệ, Phương pháp khấu hao.
 • Hỗ trợ tự động tính khấu hao.
 • Hỗ trợ phân bổ khấu hao sau khi tính khấu hao.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán khấu hao.
 • Hỗ trợ kỳ tính khấu hao bất kỳ (nhỏ nhất theo ngày).
 • Hỗ trợ phương pháp khấu hao (áp dụng chung hoặc riêng cho từng thẻ tài sản khi khai báo): Đường thẳng, Số dư giảm dần.
 • Hỗ trợ theo dõi, quản lý bảo hành, bảo trì, sửa chữa tài sản/trang thiết bị.
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) mua bảo hiểm.
 • Cho phép đọc dữ liệu (file xls) tài sản.
Fix lỗi
 • Hiển thị trường Giá trị còn lại trên lưới dữ liệu Trang thiết bị.
Tính năng mới
 • Danh sách quy trình theo thời gian.
 • Thống kê quy trình theo thời gian.
 • Tổng hợp và chi tiết yêu cầu tuyển dụng.
 • Kế hoạch tuyển dụng.
 • Chi phí tuyển dụng.
 • Danh sách, thống kê ứng viên theo nguồn, kế hoạch tuyển dụng.
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng.
 • Chi tiết đánh giá.
 • Tổng hợp đánh giá theo chỉ tiêu, vị trí.
 • Danh sách, chi tiết các chứng từ theo nhiều tiêu chí: Yêu cầu mua hàng, Chào giá, Đặt mua hàng, Hóa đơn mua.
 • Tổng hợp mua hàng theo khách hàng, sản phẩm.
 • Danh sách tài sản theo nhiều tiêu chí.
 • Danh sách tài sản theo thông số kĩ thuật, số hiệu.
 • Bảng tính khấu hao tài sản.
 • Sổ theo dõi kiểm kê, kiểm định, bảo hiểm.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ