Lịch sử phát hành

SINNOVA v4.0.0


Tính năng mới
 • Cho phép khai báo thông tin tích hợp AD: Domain name, Username SR, Password SR....
 • Cho phép cài đặt, thay đổi ảnh nền màn hình đăng nhập phần mềm.
Fix lỗi
 • Đọc và kết xuất dữ liệu.
 • Hiển thị dữ liệu nhật ký truy cập.
 • Tìm kiếm nâng cao dữ liệu nhật ký truy cập theo thời gian.
Tính năng mới
 • Danh mục Sản phẩm: Nhóm hàng hóa, Đơn vị tính, Màu sắc, Vóc dáng, Kích cỡ, Chủng loại, Tiêu chuẩn….
 • Danh mục Điều hành: Loại dự án, Nhóm dự án...
 • Danh mục Bán hàng: Loại cơ hội, Hình thức bán, Lý do chiết khấu giảm giá...
 • Danh mục Thiết bị: Loại, Nhóm.
 • Danh mục Bảo hiểm: Loại điều chỉnh, Cài đặt.
 • Danh mục Tài chính: Hệ thống tài khoản, Phương thức nhập xuất, Hạch toán thường dùng, Loại VAT, Khoản mục chi phí, Nhóm khoản mục chi phí...
Tính năng mới
 • Quản lý cuộc gọi với đối tác.
 • Quản lý email với đối tác.
 • Quản lý lịch sử giao dịch về bán hàng: Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hóa đơn bán.
 • Thiết lập, cập nhật các thông tin liên hệ của đối tác: Không giới hạn số lượng liên hệ.
 • Không giới hạn các ghi chú, ghi chép liên quan đến đối tác.
Fix lỗi
 • Chỉnh lại tiêu đề tab Báo cáo.
 • Kiểm tra logic khi nhập thông tin Số điện thoại.
 • Mặc định tên đối tác khi thêm liên hệ tương ứng.
 • Không bắt buộc trường Tổ chức khi nhập liệu.
Tính năng mới
 • Thiết lập thông tin chung: Mã, Tên, Loại, Nhóm, Đơn vị tính, Xuất xứ...
 • Thiết lập thông tin chi tiết: Màu sắc, Vóc dáng, Kích cỡ, Chủng loại, Mô tả sản phẩm...
 • Thiết lập thông tin thông số: Chiều cao, Chiều dài, Bán kính, Trọng lượng, Công suất...
 • Thiết lập thông tin nhà sản xuất: Tên nhà sản xuất, Tiêu chuẩn, Số khung, Số máy...
 • Cho phép đính kèm ảnh minh họa sản phẩm.
 • Theo dõi thông tin đối tác liên quan đến sản phẩm.
 • Quản lý thông tin giá sản phẩm: Giá vốn, Giá đại lý, Giá bán buôn, Giá bản lẻ, Giá công bố.
 • Quản lý thông tin sản phẩm thay thế: Hỗ trợ tra cứu các sản phẩm tương tự (nếu có).
 • Quản lý thông tin sản phẩm liên quan: Hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm liên quan (nếu có).
 • Cung cấp nhiều tiêu chí phân loại, cho phép dễ dàng quản lý, theo dõi sản phẩm.
Tính năng mới
 • Quản lý thông tin chi tiết dự án.
 • Quản lý doanh thu, chi phí liên quan đến dự án.
 • Đa dạng tiêu chí phân loại dự án, hỗ trợ công tác quản lý.
 • Cho phép hiển thị danh sách dự án theo tài khoản người dùng, trạng thái dự án.
 • Cho phép người dùng tìm kiếm dự án theo nhiều tiêu chí.
 • Cung cấp biểu đồ Gantt hiển thị trực quan dự án với chi tiết các công việc liên quan.
 • Hỗ trợ sao chép dự án.
Fix lỗi
 • Hiệu chỉnh lại màu trong báo cáo công việc.
 • Không cho phép sửa trường Kế hoạch khi công việc đã được duyệt.
Tính năng mới
 • Theo dõi, quản lý chi tiết các cuộc gọi tới đối tác, khách hàng theo từng tài khoản người dùng.
 • Phân nhóm cuộc gọi theo từng dự án, trạng thái cuộc gọi.
 • Tích hợp Call center (tổng đài) để ghi lại nhật ký cuộc gọi.
 • Hỗ trợ thiết lập tài khoản email trên hệ thống.
 • Giao diện biên soạn tin WYSIWYG cung cấp các định dạng cơ bản.
 • Cho phép nhúng email hình hảnh, video, liên kết...
 • Hỗ trợ các tính năng cơ bản: Lấy thư, Chuyển tiếp thư, Đánh dấu đã đọc/Chưa đọc.
 • Quản lý thư mục email: Hộp thư đến, Hộp thư đi, Bản nháp, Xóa.
Fix lỗi
 • Chọn đối tác trong nhật ký.
 • Thêm biểu tượng nhật ký và cho phép thêm nhật ký ngay tại chức năng quản lý công việc.
Tính năng mới
 • Hệ thống tài khoản chi tiết tới 25 cấp tài khoản (sâu) và 8 thuộc tính đối tượng (rộng).
 • Hỗ trợ nhiều quyết định, nhiều hệ thống tài khoản trên cùng một hệ thống.
 • Cho phép cài đặt sơ đồ hạch toán giúp hoạch toán tự động khi phát sinh nghiệp vụ.
 • Tích hợp bán hàng, mua hàng (tự động hạch toán và kiểm soát chặt chẽ thông qua sơ đồ hạch toán).
 • Quản lý chứng từ: Phiếu thu/chi, Giấy báo nợ/báo có, Chứng từ chi phí, Chứng từ ngoài bảng, Chứng từ khác.
 • Quản lý số dư kế toán: Số dư đầu năm hoặc khóa số dư cuối năm bất kỳ với hệ thống số liệu liên năm.
 • Quản lý phân loại sổ, trạng thái chứng từ.
 • Theo dõi đa tiền tệ, hợp nhất báo cáo tài chính, số liệu liên năm.
 • Quản lý, khai báo, tính toán, hạch toán tự động các chi phí cần phân bổ cho nhiều kỳ kế toán.
 • Hỗ trợ phân bổ theo nhiều tiêu thức và chi tiết theo 6 đối tượng lồng nhau.
 • Quản lý, khai báo, hạch toán kết chuyển tự động chi phí, doanh thu xác định kết quả kinh doanh.
 • Quản lý, cập nhật các chứng từ thông báo của cơ quan thuế đến doanh nghiệp.
 • Khai báo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ của doanh nghiệp: Tự động cập nhật số hóa đơn đã sử dụng.
Tính năng mới
 • Cài đặt tham số, quyết định từ cơ quan bảo hiểm.
 • Hỗ trợ điều chỉnh tự động và điều chỉnh chủ quan bảo hiểm.
 • Theo dõi, quản lý quá trình bảo hiểm: Tăng mới, Tăng lao động, Điều chỉnh mức đóng...
 • Theo dõi, quản lý chế độ bảo hiểm theo quy định.
 • Quản lý hợp đồng, giảng viên đào tạo.
 • Quản lý cam kết, chứng chỉ, kỹ năng.
 • Quản lý kết quả đào tạo.
Fix lỗi
 • Chức năng báo cáo kế hoạch đào tạo.
Tính năng mới
 • Hỗ trợ lập kế hoạch dự án marketing.
 • Cho phép thiết lập marketing list: Hỗ trợ khai báo điều kiện lọc tiền năng/đối tác.
 • Tự động lọc tiền năng, đối tác theo điều kiện lọc của mỗi marketing list.
 • Cho phép giới hạn số lượng tiềm năng, đối tác, liên hệ trong một markting list.
 • Cho phép tạo email marketing bằng công cụ soạn thảo HTML trực quan.
 • Hỗ trợ gửi email đồng loạt cho nhiều đối tượng cùng một lúc (sử dụng marketing list).
 • Cho phép thiết lập chế độ tạm dừng gửi thư khi đạt đến số lượng email gửi.
 • Cho phép khai báo nhiều hòm email gửi nhằm chia lượng eamil gửi đi từ các hòm email khác nhau.
 • Cung cấp tính năng kiểm tra lỗi khi gửi email.
 • Hỗ trợ thống kê số email: Đã gửi, Mở email, Link click.
Tính năng mới
 • Quản lý công thức định lượng sản phẩm.
 • Cho phép thiết lập Công việc, Thảo luận liên quan đến Hóa đơn.
Tính năng mới
 • Thiết lập bảng giá theo từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm.
 • Tạo lập, quản lý cơ hội bán hàng.
 • Tạo lập, quản lý báo giá: Hỗ trợ tạo báo giá từ cơ hội bán hàng.
 • Tạo lập, quản lý đơn đặt hàng: Hỗ trợ tạo đơn hàng từ báo giá.
 • Tạo lập, quản lý giao hàng: Hỗ trợ tạo phiếu giao hàng từ đơn hàng.
 • Tạo lập, quản lý hóa đơn bán: Hỗ trợ tạo hóa đơn từ đơn hàng, giao hàng.
 • Hỗ trợ quản lý tình trạng chứng từ: Khởi tạo, Chờ duyệt, Phê duyệt, Hủy.
 • Hỗ trợ nhiều mẫu in chứng từ.
Tính năng mới
 • Quản lý thông tin chi tiết trang thiết bị: Thông số, Thông tin bảo hành.
 • Theo dõi chi tiết các thành phần của từng trang thiết bị.
 • Hỗ trợ đính kèm hình ảnh minh họa cho trang thiết bị.
 • Quản lý thông tin người sử dụng trang thiết bị.
 • Tự động tính phân bổ chi phí trang thiết bị.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán phân bổ.
 • Hỗ trợ kỳ tính phân bổ bất kỳ (nhỏ nhất theo ngày).
 • Theo dõi, quản lý quá trình cấp phát, thu hồi trang thiết bị.
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm kê trang thiết bị.
 • Quản lý thanh lý trang lý trang thiết bị.
Tính năng mới
 • Chi tiết lịch sử bán hàng theo đối tác.
 • Danh sách dự án, điện thoại, email
 • Danh sách sản phẩm theo nhiều tiêu chí.
 • Thống kê sản phẩm theo nhiều tiêu chí.
 • Chi tiết thông tin lịch sử, giao dịch bán hàng gán với sản phẩm.
 • Báo cáo lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 • Tổng hợp lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Báo cáo điều chỉnh thông tin bảo hiểm.
 • Báo cáo chế độ bảo hiểm.
 • Báo cáo chế độ bảo hiểm điều chỉnh.
 • Danh sách tham gia bảo hiểm.
 • Quỹ lương BHXH, BHYT, BHTN.
 • Tổng hợp quỹ lương BHXH, BHYT, BHTN.
 • Tổng hợp quỹ chi bảo hiểm năm.
 • Báo cáo quyết toán: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh...
 • Bảng kê mua vào, bán ra.
 • Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi.
 • Sổ tổng hợp và chi tiết công nợ.
 • Sổ tổng hợp và chi tiết đối tượng.
 • Sổ nhật ký thu, chi, bán hàng, mua hàng.
 • Tiến độ phải thu, phải trả.
 • Báo cáo danh sách, chi tiết từng chiến dịch marketing.
 • Danh sách, thống kê email marketing.
 • Danh sách, chi tiết các chứng từ theo nhiều tiêu chí.
 • Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, sản phẩm.
 • Danh sách trang thiết bị phân theo nhiều tiêu chí: Nhóm, Hiện trạng, Loại...
 • Danh sách trang thiết bị theo thông số kỹ thuật, số hiệu.
 • Bảng phân bổ chi phí trang thiết bị.
 • Nhật ký theo dõi trang thiết bị trong quá trình khai thác, sử dụng.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ