Lịch sử phát hành

SINNOVA v3.0.0


Tính năng mới
 • Danh mục Đối tác: Nhóm đối tác, Loại hình sở hữu, Lĩnh vực hoạt động, Doanh thu, Quy mô nhân sự, Xưng hô, Nghề nghiệp...
 • Danh mục Dự án: Loại công việc, Loại vấn đề, Nguyên nhân vấn đề.
 • Danh mục Trình độ, đào tạo: Hình thức đào tạo, Kết quả, Xếp loại, Khóa đào tạo.
Tính năng mới
 • Thiết lập thông tin cơ bản: Mã, Tên, Nhóm, Người đại diện...
 • Cung cấp nhiều tiêu chí phân loại cho phép dễ dàng quản lý, theo dõi đối tác.
 • Thiết lập phân quyền Tổ chức được phép xem các thông tin liên quan đến đối tác.
 • Thiết lập, cập nhật các thông tin liên hệ của đối tác: không giới hạn số lượng liên hệ.
 • Không giới hạn các ghi chú, ghi chép liên quan đến đối tác.
Tính năng mới
 • Quản lý chi tiết thông tin công việc: Tên, Mức độ ưu tiên, Ngày bắt đầu/kết thúc, Người phụ trách...
 • Cho phép một công việc có thể tạo ra nhiều công việc con.
 • Cho phép gán người dùng được phép xem, sửa nội dung công việc.
 • Cho phép người dùng cập nhật trạng thái công việc: Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Hoàn thành, Tạm dừng, Hủy bỏ.
 • Tự động lưu lại thay đổi thêm/sửa công việc gắn liền với từng người dùng (chức năng Log).
 • Cho phép đọc dữ liệu (file xls) công việc vào hệ thống.
 • Cung cấp biểu đồ (gantt chart) hiển thị trực quan công việc với chi tiết các công việc con.
 • Hỗ trợ timesheet giúp người dùng theo dõi, phân bổ thời gian thực hiện công việc.
 • Cho phép người dùng lập báo cáo cho từng công việc.
Tính năng mới
 • Hỗ trợ bố trí, sắp lịch cho cá nhân, nhóm hoặc đơn vị.
 • Cho phép người dùng tạo ghi chú riêng trên mỗi nhật ký.
 • Thiết lập chế độ lặp theo ngày, tháng, năm.
 • Hỗ trợ dạng xem: Ngày, Tuần, Tháng, Agenda, Timeline.
Tính năng mới
 • Hỗ trợ lập và duyệt yêu cầu/kế hoạch đào tạo.
 • Cho phép chọn học viên theo phòng ban, chức vụ, hay chọn một tập nhân viên cụ thể.
 • Hỗ trợ tự động xác định học viên theo hoạch định.
 • Quản lý học viên dự kiến, học viên chính thức.
 • Quản lý hợp đồng, giảng viên đào tạo.
 • Quản lý cam kết, chứng chỉ, kỹ năng.
 • Quản lý kết quả đào tạo.
Fix lỗi
 • Chuẩn lại format tiếng việt trên các tab phần hoạch định.
 • Xử lý chọn combo tài khoản trong quản lý quyết định.
 • Khi kết xuất ra excel bị thừa khoảng trắng giữa các số liệu trong Bảng lương.
Tính năng mới
 • Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng: Thông tin cá nhân, Thông tin ngân hàng, Thông tin phân loại.
 • Không giới hạn các ghi chú, ghi chép liên quan đến tiềm năng.
 • Quản lý công việc với tiềm năng.
 • Quản lý lịch hẹn với tiềm năng.
 • Cho phép đọc dữ liệu (file xls) công việc vào hệ thống.
Tính năng mới
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Cho phép người dùng dễ dàng sửa thông tin sản phẩm ngay trên giao diện.
 • Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng nhanh chóng theo từ khóa hoặc các tiêu chí nâng cao khác.
 • Mô đun Hàng đợi liên kết với mô đun Thu ngân để lễ tân có thể nhận được thông tin về bàn phòng, nhân viên trống nhằm sắp xếp phục vụ khách hàng tốt nhất..
 • Hỗ trợ thanh toán tiền mặt.
 • Thông tin tự động đẩy sang mô đun Quản lý thu ngân để kiểm duyệt.
Tính năng mới
 • Danh sách đối tác nhóm theo nhiều tiêu chí (thông tin phân loại): Nhóm, Tỉnh thành, Nguồn gốc dữ liệu….
 • Thống kê đối tác theo nhiều tiêu chí: Tổ chức/Cá nhân, Lĩnh vực hoạt động, Nguồn gốc dữ liệu, Loại quan hệ, Quy mô nhân sự...
 • Danh sách công việc theo thời gian, theo loại công việc, theo chất lượng đánh giá.
 • Thống kê công việc theo người phụ trách, loại công việc.
 • Chi tiết từng công việc.
 • Danh sách nhật ký theo ngày, tuần, tháng.
 • Thống kê nhật ký.
 • Báo cáo kết quả đào tạo, cam kết đào tạo, khóa đào tạo.
 • Thống kê đào tạo.
 • Danh sách tiềm năng theo nhiều tiêu chí.
 • Thống kê tiềm năng theo nhiều tiêu chí.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ