Lịch sử phát hành

SINNOVA v15.3.0


Tính năng mới
 •  Cấu hình: Bổ sung diễn giải chứng từ, nội dung hạch toán cho phần hạch toán khấu hao (tab tài sản).
 •  Cấu hình: Bổ sung nội dung hạch toán cho hạch toán tự động hóa đơn bán (tab bán hàng).
 •  Cấu hình: Bổ sung cấu hình nội dung hạch toán cho hạch toán tự động hóa đơn mua (tab mua hàng).
 •  Cấu hình: Bổ sung yêu cầu nhập email, mobile, ngày sinh cho mô đun liên hệ.
 •  Cấu hình: Bổ sung yêu cầu nhập email, mobile, ngày sinh, nguồn cho mô đun tiềm năng.
 •  Bổ sung menu khai báo người đại diện, ủy quyền.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi khóa sổ dữ liệu: Nhấn biểu tượng Khóa/ mở khóa ăn theo dòng đang active chứ không theo dòng click vào biểu tượng.
Tính năng mới
 •  Danh mục phương thức nhập xuất: Bổ sung cho phép cài đặt nội dung diễn giải cho từng loại hạch toán.
 •   Danh mục vùng miền: Bổ sung cho phép lựa chọn liên hệ, nơi cấp căn cước, điểm đến.
Tính năng mới
 •  Liên hệ: Bổ sung yêu cầu nhập email, mobile, ngày sinh, nguồn theo cấu hình.
 •  Đối tác: Bổ sung tìm kiếm theo mã, tên viết tắt ngân hàng khi khai tài khoản thanh toán.
Tính năng mới
 •  Hàng hóa: Bổ sung tìm kiếm hãng sản xuất theo từ khóa.
Tính năng mới
 •  Vấn đề (issue): Bổ sung tag và tìm kiếm từ khóa theo tag.
Tính năng mới
 •  Quy trình: Bổ sung khi hủy các công việc ở tình trạng khởi tạo, chờ duyệt sẽ được thu hồi (chuyển tình trạng hủy và trạng thái hủy bỏ).
Tính năng mới
 •  Hợp đồng, quyết đinh: Thay đổi phần tổ chức ký, người ký lựa chọn theo khai báo đại diện/ ủy quyền.
 •  Hợp đồng: Bổ sung tab lương cơ bản, lương năng suất, phụ cấp và tài liệu.
 •  Phân ca: Bổ sung cho nhập ghi chú.
 •  Chấm công ký hiệu: Bổ sung cho nhập ghi chú.
 •  Đăng ký làm thêm: Bổ sung tính năng import.
 •  Đăng ký chuyển ca: Bổ sung tính năng import.
 •  Tổng hợp công: Bổ sung loại bỏ nhân sự có ngày hiệu lực của quyết định vào đúng ngày đầu kỳ tính công.
 •  Bảo hộ lao động: Bổ sung cho tìm tai nạn theo khoảng thời gian.
 •  Service đọc máy chấm công bổ sung tùy chọn đọc bổ sung.
Fix lỗi
 •   Fix lỗi hiển thị sai tên lý do khen thưởng, kỷ luật.
Tính năng mới
 •  Tiềm năng: Bổ sung yêu cầu nhập email, mobile, ngày sinh, nguồn theo cấu hình.
Tính năng mới
 •  Đơn bán hàng: Bổ sung tạo thanh toán từ bản ghi lịch thanh toán.
 •   Hóa đơn bán hàng: Bổ sung tạo thanh toán từ bản ghi lịch thanh toán.
Tính năng mới
 •  Đơn mua hàng: Bổ sung tạo thanh toán từ bản ghi lịch thanh toán.
 •  Hóa đơn mua hàng: Bổ sung tạo thanh toán từ bản ghi lịch thanh toán.
Tính năng mới
 •  Thẻ tài sản: Bổ sung chặn sửa thông tin ngày thanh lý.
 •  Báo mất tài sản: Bổ sung tìm kiếm nội dung theo từ khóa.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi không chuyển được trạng thái đề xuất thanh lý bằng thanh chuyển trạng thái.
 •  Fix lỗi không chuyển được trạng thái thanh lý tài sản bằng thanh chuyển trạng thái.
 •  Fix lỗi điều chỉnh tài sản lần 2 không lấy thông tin theo lần điều chỉnh trước đó.
Tính năng mới
 •   Bổ sung quản lý nghiệp vụ mua lại đêm nghỉ.
Tính năng mới
 •  Thay đổi chọn báo cáo từ menu thành chọn báo cáo từ danh sách (lưới danh sách báo cáo hiển thị bên trái, gom theo nhóm, tìm kiếm theo mô đun/ từ khóa).
 •  Thay đổi gom nhóm lại 1 số nhóm báo cáo.
 •  Bổ sung báo cáo tổng hợp theo hợp đồng thẻ.
 •  Bổ sung báo cáo chi tiết theo hợp đồng thẻ.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ