Lịch sử phát hành

SINNOVA v14.3.0


Tính năng mới
 •  Bổ sung ngôn ngữ cho letter header.
 •  Bổ sung menu cơ hội, Pos, yêu cầu mua cho cổng TEAM.
 •  Chặn quyền xóa bản ghi ở tình trạng Từ chối, Hủy khi không có quyền duyệt.
 •  Bổ sung tìm kiếm báo cáo theo tên tiếng anh của mục tùy chỉnh báo cáo.
 •  Mục thông báo bổ sung check chọn để đánh dấu đã đọc cho nhiều bản ghi thông báo.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi chuyển trang mục chỉ tiêu cho mô đun công thức báo cáo tài chính.
Tính năng mới
 •  Bổ sung khoản mục chi phí cho BOM.
Tính năng mới
 •  Bổ sung import cho tab nguồn vốn dự án.
 •  Bổ sung xử lý màu đèn khi import báo cáo tuần dự án.
 •   Bổ sung xử lý trạng thái theo thanh trạng thái tại tab chi tiết của mô đun dự toán.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi xuất excel, pdf danh sách quy trình không xuất được sau khi tìm kiếm nâng cao.
Tính năng mới
 •  Bổ sung nút xóa phần đặt mật khẩu cho hồ sơ nhân sự.
Tính năng mới
 •  Bổ sung đại lý cho mục cơ hội, báo giá và đơn hàng.
 •  Bổ sung dòng tổng cho tab sản phẩm của mục cơ hội, báo giá, đơn hàng, hóa đơn bán hàng.
 •  Đơn hàng bổ sung tab giao nhận và hóa đơn bán.
Tính năng mới
 •  Bổ sung dòng tổng cho tab sản phẩm của mục yêu cầu mua hàng, chào giá mua hàng, đơn mua hàng, hóa đơn mua hàng.
 •  Đơn mua hàng bổ sung tab giao nhận và hóa đơn mua hàng.
Tính năng mới
 •  Bổ sung dòng tổng cho tab sản phẩm của mục nhập kho, xuất kho.
Tính năng mới
 •  Bổ sung dạng view kanban cho mô đun sửa chữa tài sản.
 •  Bổ sung xử lý khi check chọn gắn tổ chức trên mô đun điều chuyển tài sản thì chỉ gắn thêm tổ chức liên quan đối với các tài sản có gắn tổ chức liên quan trước đó. Với các tài sản không gắn tổ chức liên quan thì luôn mặc định share giữa các tổ chức và khi điều chuyển cũng sẽ không gắn tổ chức liên quan.
Fix lỗi
 •  Fix lỗi tính khấu hao cả tài sản ở tình trạng hủy, từ chối.
 •  Fix lỗi cột tình trạng của báo mất tài sản ăn nhầm sang tình trạng của tài sản.
 •  Fix lỗi xuất excel, pdf mục điều chuyển tài sản.
Tính năng mới
 •   Bổ sung dòng tổng cho tab sản phẩm của mục thu ngân, quản lý thu ngân.
Tính năng mới
 •  Bổ sung báo cáo tổng hợp cơ hội theo người bán.
 •  Bổ sung báo cáo tổng hợp cơ hội theo người phụ trách.
 •  Bổ sung báo cáo chi tiết cơ hội theo người bán.
 •  Bổ sung báo cáo chi tiết cơ hội theo người phụ trách.
 •  Bổ sung dashboard Booking thẻ – khu.
 •  Bổ sung dashboard Booking thẻ – loại.
 •  Bổ sung dashboard Booking thẻ - ngày đặt.
 •  Bổ sung dashboard Booking thẻ - tháng đặt.
 •  Bổ sung dashboard Booking thẻ - thời gian đặt.
 •  Bổ sung dashboard Booking thẻ - tình trạng.
 •  Bổ sung báo cáo phân tích booking thẻ.
 •  Báo cáo phân tích công việc bổ sung chỉ tiêu cột, hàng: Người duyệt, người đánh giá, người tạo, nhân viên, năm, quí, tháng, tuần.
 •  Báo cáo phân tích quy trình bổ sung chỉ tiêu cột, hàng: Người tạo, người đánh giá, năm, quí, tháng, tuần.
 •  Báo cáo phân tích dự án bổ sung chỉ tiêu cột, hàng: Người duyệt, người đánh giá, người tạo, năm, quí, tháng, tuần.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ