Lịch sử phát hành

SINNOVA v12.5.0


Tính năng mới
 • Bổ sung lựa chọn ngày căn cứ tính trong việc xác định thời gian cho dịch vụ (dashboard, alert, schedule job).
 • Bổ sung service nhắc nhở quản lý duyệt đăng ký nghỉ, duyệt tăng ca, duyệt chuyển ca.
 • Bổ sung một số dashboard cho phép chọn dữ liệu dạng bảng, dạng biểu đồ.
 • Cho phép tài khoản ess được sử dụng đến ngày hiệu lực của quyết định nghỉ việc.
 • Bổ sung sơ đồ tổ chức (chart).
 • Bổ sung cài đặt số tháng (+) thêm kể từ ngày căn cứ tính phép.
 • Bổ sung cài đặt cho phép chuyển phép đầu kỳ và hạn dùng phép đầu kỳ đến tháng.
 • Bổ sung cấu hình cài kiểm tra điều kiện cấp phát tài sản.
Tính năng mới
 • Bổ sung cho phép tổ chức loại quy trình theo cấu trúc cây và phân quyền sử dụng loại quy trình.
 • Bổ sung phân loại và chính sách giới hạn ngày nghỉ theo kỳ tháng, năm cho danh mục ký hiệu công.
 • Bổ sung cài đặt tỷ lệ bảo hiểm tai nạn lao động.
Tính năng mới
 • Bổ sung định mức tiền công theo 5 mức.
Fix lỗi
 • Fix lỗi import không nhận thông tin đối tác theo mã trên file import.
 • Fix lỗi danh mục chủng loại hàng hóa bị trắng form.
Tính năng mới
 • Bổ sung quản lý baseline (Lưu lại kế hoạch trước khi thay đổi và biểu đồ gantt so sánh thay đổi kế hoạch).
Tính năng mới
 • Bổ sung cho phép bình luận trên bảng tin khi tin được bật (cho phép) bình luận.
 • Bổ sung hiển thị danh sách nhân viên sinh nhật khi click vào mục sinh nhật trên bảng tin.
Fix lỗi
 • Fix lỗi ảnh trên bảng tin bị tràn khung.
Tính năng mới
 • Mô đun hồ sơ chuyển đổi giao diện hồ sơ nhân sự lưới trên, dưới thành trái, phải.
 • Mô đun hồ sơ bổ sung sơ đồ quản lý trực tiếp (chart).
 • Mô đun hồ sơ bổ sung in thẻ nhân viên.
 • Mô đun hồ sơ bổ sung tính năng sửa đồng loạt (mass edit) hồ sơ nhân sự.
 • Bổ sung điều kiện cho phép lọc quyết định khen thưởng theo số con, tuổi con.
 • Mô đun tuyển dụng chuyển đổi giao diện hồ sơ ứng viên lưới trên, dưới thành trái, phải.
 • Bổ sung chấm công với ca có cài yêu cầu đăng ký tăng ca, nhân viên đã đăng ký tăng (được duyệt) hệ thống cho phép nhận giờ vào, ra theo giới hạn giờ vào, ra tại mục tăng ca.
 • Bổ sung chặn đăng ký theo chính sách ngày nghỉ tại danh mục ký hiệu công kết hợp quỹ phép.
 • Bổ sung hệ số ngày cho chấm công sản phẩm (ngày thường hệ số =1; ngày lễ tết và chủ nhật hệ số ăn theo cấu hình).
 • Bổ sung hệ số tăng ca, vai trò của nhân sự trong chấm công sản phẩm để xác định hệ số phân chia tiền công.
 • Bổ sung hiển thị legen thông tin phê duyệt cho bảng công, bảng lương.
 • Tạo quỹ phép sẽ chuyển phép dư sang đầu kỳ nếu có cài đặt cho phép chuyển phép đầu kỳ.
 • Tập hợp quỹ phép sẽ trừ phép đầu kỳ nếu chưa dùng hết đến tháng theo cấu hình.
 • Mô đun bảo hiểm tách tỷ lệ bảo hiểm tai nạn lao động.
Fix lỗi
 • Fix lỗi chấm công ký hiệu tuần, ngày không đóng form khi chọn lưu.
Tính năng mới
 • Bổ sung quick link tạo dự án từ yêu cầu mua hàng.
Tính năng mới
 • Bổ sung đánh giá tài sản.
 • Chặn chuyển tiếp tài sản (bắt buộc phải thu hồi trước khi bàn giao) khi bật cấu hình kiểm tra điều kiện cấp phát.
Tính năng mới
 • Kế hoạch sản xuất bổ sung tab kế hoạch, tab yêu cầu nguyên vật liệu, tab thực hiện.
 • Bổ sung cho phép trừ dần yêu cầu nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
 • Bổ sung cho phép xuất kho sản xuất trừ dần theo yêu cầu nguyên vật liệu.
 • Bổ sung phân bổ tự động điều độ sản xuất (chia sản lượng cho khoảng thời gian kế hoạch).
 • Bổ sung quản lý chi tiết phế sản xuất.
Tính năng mới
 • Bổ sung in bảng phân tích (pivot).
 • Bổ sung biểu đồ phân tích.
 • Bổ sung phân tích điểm bất thường ngày bán hàng (AI).
 • Bổ sung phân tích dự báo kinh doanh dựa trên dữ liệu lịch sử bán hàng (AI).
Tính năng mới
 • Bổ sung báo cáo tổng hợp quỹ lương chức danh, vị trí theo tháng.
 • Bổ sung báo cáo tổng hợp và chi tiết công sản phẩm.
 • Bổ sung báo cáo tổng hợp tài sản sửa chữa.
 • Bổ sung báo cáo tổng hợp tài sản hỏng.
 • Bổ sung báo cáo tổng hợp công nợ pos theo đối tác.
 • Bổ sung báo cáo kế hoạch giao hàng.
 • Bổ sung báo cáo theo dõi thực hiện yêu cầu mua hàng.
 • Bổ sung dashboard tiến độ thu, chi theo ngày.
 • Bổ sung dashboard đơn đặt hàng theo tháng.
 • Bổ sung dashboard đơn mua hàng theo tháng.
 • Bổ sung dashboard đơn đặt hàng theo thời gian.
 • Bổ sung dashboard đơn mua hàng theo thời gian.
 • Bổ sung dashboard nhân sự nghỉ việc.
 • Bổ sung dashboard nhân sự hết hạn hợp đồng.
 • Bổ sung dashboard nhân sự hết hạn giấy phép.
 • Bổ sung dashboard nhân sự đăng ký nghỉ theo kỳ.
 • Bổ sung dashboard nhân sự đăng ký nghỉ theo loại.
 • Bổ sung dashboard nguồn ứng viên.
 • Bổ sung dashboard nguồn ứng viên và trạng thái.
 • Bổ sung dashboard phễu trạng thái ứng viên.
Tính năng mới
 • Chỉnh sửa giao diện và bổ sung thông tin cho mô đun hồ sơ của tôi.
 • Bổ sung xem chi tiết nhật ký giao dịch cho mô đun đối tác.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ