Lịch sử phát hành

SINNOVA v12.0.0


Tính năng mới
 • Ẩn tính năng đồng bộ AD khi không cấu hình tích hợp AD.
 • Bổ sung nhận thông báo thời gian thực (notify, schedule job, alert).
 • Bổ sung tính năng sao chép chi tiết nội dung nhật ký truy cập.
 • Bổ sung thiết lập cấp độ dashboard (cho phép xác định cấp độ người sử dụng được nhìn thấy dữ liệu chung/ cá nhân).
Tính năng mới
 • Bổ sung giới hạn bảng giá cho đối tác.
 • Bổ sung import chi tiết sản phẩm cho bảng giá.
 • Bổ sung mã dịch vụ bảo trì cho nhóm tài sản.
 • Bổ sung mã mục tiêu và mã hồ sơ cho danh mục nhóm dự án.
Fix lỗi
 • Fix lỗi danh mục nhân sự: Chính sách, hạng giấy phép, chức vụ Đảng/Đoàn.
Tính năng mới
 • Bổ sung gắn thông tin nhãn hiệu với đối tác.
 • Bổ sung cho phép gán bảng giá mặc định cho đối tác.
 • Bổ sung timeline tổng quan lịch sử khách hàng.
 • Bổ sung cho phép cập nhật sai email đối tác, liên hệ cho tập danh sách email.
Tính năng mới
 • Bổ sung thông tin hãng sản xuất.
Tính năng mới
 • Chuyển Gantt của 1 dự án xuống tab công việc.
 • Chuyển tập hợp timesheet xuống tab nguồn lực tt.
 • Loại bỏ nút xóa tất cả công việc (thực hiện xóa tất cả bằng cách check chọn toàn bộ công việc và xóa trên tab công việc).
 • Bổ sung mặc định mã mục tiêu, mã hồ sơ theo nhóm dự án khi thêm mới dự án.
 • Bổ sung quy mô thay đổi dự án (cr) và gắn quy trình phê duyệt cho cr.
Tính năng mới
 • Bổ sung mặc định số tiền khi chọn lịch thanh toán.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng cho phép duyệt bảng kế hoạch nhân sự.
 • Bổ sung nguồn số liệu tổng số ngày nghỉ lễ tết trong kỳ.
 • Bổ sung tính năng import đăng ký nghỉ.
 • Bổ sung tính năng tạo lập đăng ký nghỉ.
Tính năng mới
 • Bổ sung số sổ bảo hành cho phần giao hàng.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng cho phép tạo phiếu xuất kho từ hóa đơn mua.
 • Bổ sung tính năng cho phép tạo hóa đơn bán từ hóa đơn mua.
 • Bổ sung số sổ bảo hành cho phần nhận hàng.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng cho phép tạo phiếu xuất kho từ phiếu nhập kho.
 • Bổ sung tính năng cho phép tạo hóa đơn bán từ phiếu nhập kho.
Tính năng mới
 • Bổ sung mặc định mã dịch vụ bảo trì theo nhóm tài sản khi thêm mới tài sản.
 • Bổ sung quản lý thay đổi (cr): Serial, model, nhãn hiệu, xuất xứ.
Tính năng mới
 • Hiệu chỉnh giao diện.
 • Bổ sung gantt và gantt chi tiết (theo công đoạn sản xuất).
Tính năng mới
 • Hiệu chỉnh giao diện.
Tính năng mới
 • Bổ sung dashboard thống kê dự án theo pm, đèn dự án.
 • Bổ sung dashboard thống kê vấn đề theo ngày.
 • Bổ sung dashboard thống kê công việc theo ngày.
 • Bổ sung dashboard thống kê quy trình theo loại, trạng thái.
 • Bổ sung dashboard thống kê quy trình theo người phụ trách, trạng thái.
Tính năng mới
 • Bổ sung quản lý thông báo (Notify, schedule job, alert).
 • Bổ sung bảng tin.
Tính năng mới
 • Thêm mới api thông báo.
 • Thêm mới api bảng tin.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ