Lịch sử phát hành

SINNOVA v10.7.0


Tính năng mới
 • Bổ sung service thông báo ngày hết hạn hợp đồng.
 • Bổ sung service thông báo tồn kho.
 • Bổ sung service thông báo đến lịch thu, chi.
 • Bổ sung cấu hình cho phép khai báo địa chỉ gửi email theo từng loại service.
Fix lỗi
 • Fix lỗi lần đầu mở form công ty không hiển thị phòng ban.
Tính năng mới
 • Nâng cấp giao diện mô đun quản lý hạng phòng, phòng.
 • Bổ sung tính năng import danh mục dự toán.
Tính năng mới
 • Bổ sung menu quản lý ghi chú.
 • Bổ sung tính năng nhân bản công việc.
Tính năng mới
 • Bổ sung đtth, tài khoản đối ứng của phương pháp phân bổ theo tiêu thức tài khoản.
 • Bổ sung tính năng xóa số chứng từ.
 • Bổ sung tính năng chặn sửa mã số.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng cho phép đăng ký chuyển ca dài ngày.
 • Bổ sung cho phép cấu hình ca cần đăng ký làm thêm.
 • Bổ sung tính năng cho phép đăng ký làm thêm.
 • Bổ sung cho phép cấu hình thời gian làm việc ca cho ngày chủ nhật.
 • Bổ sung điều kiện tìm kiếm cho yêu cầu đào tạo.
 • Bổ sung điều kiện tìm kiếm cho quản lý đào tạo.
 • Bổ sung điều kiện tìm kiếm cho yêu cầu tuyển dụng và chỉnh giao diện.
 • Bổ sung điều kiện tìm kiếm cho kế hoạch tuyển dụng và chỉnh giao diện.
Fix lỗi
 • Fix lỗi tập hợp (+) không xóa bớt marketing list khi lọc bớt danh sách.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng xóa số chứng từ cho hóa đơn bán.
 • Bổ sung tính năng chặn sửa mã số.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng xóa số chứng từ cho hóa đơn mua.
 • Bổ sung tính năng lọc trùng số đơn mua hàng.
 • Bổ sung tính năng chặn sửa mã số.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng xóa số chứng từ.
 • Bổ sung tính năng chặn sửa mã số.
Tính năng mới
 • Hiệu chỉnh lấy lý do thanh lý ưu tiên theo ghi chú, nếu không nhập ghi chú mới lấy theo hiệu trạng.
Tính năng mới
 • Hiệu chỉnh xử lý chia theo tỷ lệ trên các dịch vụ cho coupon giảm giá theo số tiền thay vì trừ dần.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ